Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2018-35

Een mooie dag, een goede tijd

Graag wil ik jullie allemaal heel hartelijk bedanken voor het mooie afscheid. Het was een dag met dubbele gevoelens: afscheid nemen is ook iets verdrietigs. Tegelijk kijk ik er vooral met dankbaarheid op terug. Vooral op al die mooie, goede woorden die ik als geschenken in ontvangst mocht nemen. Maar ook de prachtige tuinmeubels: dank jullie wel! De tuin is groot genoeg, ze zullen een mooie plek krijgen.
Achteraf bedacht ik van alles wat ik nog had kunnen of willen zeggen. Tja, zo gaat dat. Bij mij in ieder geval wel… Maar met dit stukje op de gemeentebrief kan het ook. Ik wil jullie nog graag laten weten dat het wat mij betreft met de Gereformeerde Kerk te Schoonrewoerd liefde op het eerste gezicht was. En dat die liefde is gebleven. Ik ben altijd blij (eigenlijk: trots, maar dat woord gebruik ik niet zo graag) geweest dat dit mijn gemeente was. Warm, attent, hartelijk, vriendelijk. Het zijn woorden die gasten, collega’s, vrienden en familie gebruiken om jullie te omschrijven, en ik heb daar altijd van harte mee ingestemd. Vanaf dag één heb ik mij welkom gevoeld in de kerk, en in het dorp. Dat geldt overigens ook voor Johan, en voor de kinderen.
In Filippenzen 4:5 staat: Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. Dus blijf naar ieder die op jullie weg komt, doen wat jullie deden naar ons toe. Het zal iedereen goed doen.
“Nu wij uiteengaan vragen wij God: ga met uw licht voor ons uit!
Nu wij uiteengaan wens ik jou toe: Ga met God! Vaya con Dios en à Dieu!”
Een dankbare groet, ds. Gerlinde van den Berg-de Haan

Afscheid ds. Gerlinde van den Berg- de Haan en familie

Afgelopen zondag hebben we afscheid genomen van onze predikant ds. Gerlinde van den Berg-de Haan en haar gezin. Na de afscheidsdienst ’s morgens was er een prachtig middagprogramma. De commissie, die dit heeft georganiseerd heeft veel werk verzet en met veel fantasie en enthousiasme leiding gegeven aan deze samenkomst. En daarnaast waren er nog vele vrijwilligers, die hand- en spandiensten hebben verricht. We willen hen allen hierbij hartelijk bedanken voor hun inzet. En niet te vergeten alle aanwezigen, want zonder hun deelname zou het middagprogramma ook niet tot bloei komen.
Namens de kerkenraad – scriba Arend Niebeek

Aanpassing werkdagen

Nu we afscheid hebben genomen als gemeente van ds. Gerlinde van den Berg gaan we een periode van ‘vacant zijn’ in. Daar de lopende zaken gewoon doorgaan is mij gevraagd om in plaats van één dag, twee dagen te komen werken. Daar heb ik nu de ruimte voor, omdat ik dit weekend afscheid neem van mijn werk als kerkelijk werker van wijkgemeente 1 van de Protestantse Gemeente van Gorinchem. Ik was al op donderdag in uw midden, daar komt nu de woensdag bij.
De Gereformeerde Kerk van Schoonrewoerd en de Gereformeerde Kerk van Ameide hebben zich, samen met mij, ingezet om preekconsent voor mij aan te vragen. Dat is aan mij toegekend waardoor ik nu officieel mag voorgaan. Maar aan deze toekenning zit een cursus Homiletiek (= preekkunde) en Liturgie gekoppeld. Deze cursus wordt gegeven op acht woensdagen (om de week) te beginnen op woensdag 5 september a.s. tot en met woensdag 12 december a.s. Doordat beide gemeenten mijn preekconsent delen, zal het studieverlof evenredig verdeeld worden. Dat betekent dat ik vier keer op een maandag zal werken in Schoonrewoerd en wel op maandag 3 september, 1 oktober, 29 oktober en 26 november.
Ik ben altijd bereikbaar via de e-mail: kerkwerker@gkschoonrewoerd.nl of telefonisch: 0183-609225. Bij geen gehoor kunt u de voicemail inspreken, ik bel u zo snel mogelijk terug. Voor dringende zaken ben ik telefonisch bereikbaar via 06-43295150.
Jannie van den Berg

H.A. collecte 9 sept. 2018 Voedselbank Leerdam

De collecte is bestemd voor de voedselbank in Leerdam. De doelstelling van de voedselbank is het bestrijden van (verborgen) armoede en verspilling in Nederland. Door wekelijks voedselpakketten te verstrekken aan hen die dat (tijdelijk) nodig hebben. De voedselbank biedt daarnaast ook financiële begeleiding aan. Het werkterrein van de voedselbank is in Leerdam en omliggende plaatsen.
Van harte bij u aanbevolen, de Diaconie

Senioren

Beste deelnemers aan de seniorenmiddagen! Zet het alvast in uw agenda: donderdag 27 september a.s. is de eerste seniorenmiddag van dit seizoen. We starten dan met een broodmaaltijd. U bent van harte welkom om 17.00 uur en we sluiten af om ongeveer 20.00 uur.
De commissie senioren

Startzondag

De zomer loopt alweer ten einde. Dit betekent dat we binnen onze kerk gaan beginnen met het nieuwe (winter)seizoen. Een periode waarin we samen ons geloof, de genegenheid voor elkaar en de liefde voor God mogen delen. Met elkaar en met de mensen om ons heen. Dit nieuwe seizoen willen we graag inluiden met de Startzondag op 16 september a.s. Na de reguliere ochtenddienst, die ingevuld zal worden door Jannie van den Berg in samenwerking met de liturgiecommissie, zal er een leuk programma zijn dat in het teken staat van het jaarthema ‘EEN GOED GESPREK’.
Voor alle kinderen is er een eigen activiteit. Dus iedereen, van jong tot oud, is welkom en kan meedoen. Na de ochtend-activiteit kunnen we met z’n allen aanschuiven voor een lekkere broodmaaltijd. De middag wordt vervolgens, zoals we gewend zijn, afgesloten met een korte dienst/middaggebed. Iedereen is van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de activiteiten op deze gezellige Startzondag. We rekenen graag op uw /jullie komst!!
Vriendelijke groet namens de organisatie van de Startdag, Agnes en Christel

De Rommelschuur

Op zaterdag 8 september is de Rommelschuur open van 9.00 – 12.00 uur. De voorbereidingen voor de grote markt op 29 september zijn in volle gang. Op zaterdag 15 september is onze ophaaldag, in het dorp Schoonrewoerd komen we huis aan huis langs. U kunt ook zelf spullen naar de schuur brengen op deze morgen.
Oproep: Voor de grote markt hebben we hulp nodig. Allereerst zijn we nog dringend op zoek naar chauffeurs die willen rijden op de ophaaldag. Het liefst in bezit van een kar. Op de grote markt hebben we mensen nodig om achter een kraam te gaan staan. Met elkaar is het altijd erg gezellig en de tijd vliegt voor bij! Geeft u zich op bij Ineke Broekhoff. Voor de koffiekraam vragen we weer of u een taart of een cake wilt bakken. Alvast onze hartelijke dank!
Commissie De Rommelschuur

Alle nieuwsberichten