Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2018-34

Feestelijk afscheid Gerlinde

Aanstaande zondagmiddag 26 augustus is een ieder van harte welkom om op feestelijke wijze afscheid te nemen van Gerlinde, Johan, Dieke, Laurens en Maritza. De Lichtkring is open vanaf 14.30, het programma start om 15 uur en rond 17.15 uur zullen wij hen met elkaar uitzwaaien! Van harte welkom!

Ontvangen legaten

Legaat A.W. Heijkoop.
Van de erven A.W. Heijkoop is een bericht ontvangen, dat broeder Arie Heijkoop enkele legaten heeft nagelaten aan onze kerk en diaconie. De familie schreef ons: “Wij zijn ons ervan bewust dat de heer Heijkoop zijn kerk hiermee heeft willen steunen in de overtuiging dat hij het nodig vond ook na zijn overlijden nog een extra “duit in het (kerkelijk) zakje” te doen. Hij was een redelijk bekend persoon in de eerste plaats vanwege zijn hoge leeftijd en markante sobere optreden in de gemeenschap en in de tweede plaats een persoon die bij tijd en wijle graag zijn verhalen en levenswijze uitdroeg via een aantal media, zoals b.v. het landleven van 100 jaar in een landelijk agrarisch blad”
Legaat H. Luijendijk
Onze kerk ontving eveneens een legaat van zuster Hermien Luijendijk. Zij heeft in onze kerkgemeenschap altijd een bijzondere plaats gehad. En dat is ook wel gebleken uit de vele bezoekjes van diverse gemeenteleden tot aan de laatste week van haar leven toe en uit het aantal bezoekers bij de Afscheidsdienst maandag 13 augustus. We mogen dankbaar zijn, voor alles wat zij voor ons dorp heeft betekend en speciaal ook binnen onze kerkgemeenschap.
Zij zijn niet meer onder ons, maar herinneringen aan hen zullen ons nog vele jaren bijblijven. In grote dankbaarheid mogen wij deze legaten ontvangen.
Scriba Arend Niebeek.

Alle nieuwsberichten