Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2018-22

De Rommelschuur

Op zaterdag 9 juni is de Rommelschuur weer open van 9.00 -12.00 uur, de koffie staat klaar, van harte welkom!
Commissie De Rommelschuur

Bevestiging ambtsdragers

Op zondag 24 juni worden enkele gemeenteleden bevestigd als ambtsdrager of aangesteld als pastoraal medewerker in onze gemeente. Richard van Bijlevelt is momenteel al lid van het team rond overlijden, maar zal voor deze taak als ouderling met speciale opdracht worden bevestigd. Dick Stoffelen en Floris de Zeeuw worden bevestigd als diaken. Laurence Angevare, Annelies Vroege en Wilma van Loon worden aangesteld als pastoraal medewerker. Janet de Zeeuw is al bevestigd als ambtsdrager, maar legt, omdat haar periode van vier jaar erop zit, haar taak als diaken neer. Ze wordt onze ouderling-preses voor het komende jaar.
Voor een aantal niet ambtelijke functies zijn wij blij de volgende namen van gemeenteleden te mogen noemen, die ook een belangrijke taak binnen onze gemeente willen gaan vervullen: Bé de Jong wordt secretaris van de kerkrentmeesters en neemt daarmee de functie van Marian van de Water voor dit deel over. Wout Versteeg wordt kassier en Gerieke Middelkoop boekhouder. Aan de lange periode dat Fred Schweig beide functies vervulde, komt hiermee een eind, zij het aan het einde van het lopende boekjaar.
Niet alle functies die vacant kwamen, konden worden vervuld. Onze dank en waardering gaan daarom ook zeker uit naar Nel den Hartog (lid Cvk) en Marjolijn Laurman (pastoraal jeugdmedewerker), omdat ze nog een jaar langer hun functies willen vervullen.
Scriba Arend Niebeek

Belijdenis

Op dezelfde zondag, 24 juni, mogen we er als gemeente ook getuige van zijn dat drie gemeenteleden belijdenis doen van hun geloof. Om verschillende redenen was het niet mogelijk de bevestiging en de belijdenis in twee afzonderlijke diensten te doen. Daarom maken we er één hele mooie, feestelijke dienst van! Lara Bouwer en Gerit en Ina de Leeuw willen in deze kerkdienst, te midden van de gemeente, hardop zeggen wat al lange tijd de basis is van hun leven: hun geloof in God, in zijn genade. Laten we met velen naar de kerk komen om deze mooie stap mee te vieren en als gemeente om hen heen te staan.
ds. Gerlinde van den Berg-de Haan

Rob Favier

Zondag avond 3 juni om 18.30 uur treedt Rob Favier op in onze kerk. Expres schrijven we: ‘treedt op’ want deze dienst is anders. Een mooie gelegenheid om eens iemand mee te nemen die met de kerk niet zo vertrouwd is of misschien juist met de traditionele kerk niet zo vertrouwd wil zijn.
De deur staat open, altijd, maar juist ook deze avond voor iedereen.
Het thema van de dienst is: Allemaal in hetzelfde schuitje….naar aanleiding van Mattheüs 14 vanaf vers 22. Vaart u/ varen jullie mee? Liturgiecommissie

Pinksteren

Een paar weken geleden vierden we Pinksteren, de komst van de Heilige Geest. Ik las toen een gedicht voor. Ik kreeg het gedicht van een gemeentelid, en verschillende mensen vonden het heel mooi. Daarom zet ik het hieronder neer, om nog eens te lezen en te bewaren.

PINKSTEREN
Ik geef je Mijn vrede. Ik reik jou Mijn hand.
Ik geef je Mijn sterkte. Door Mij houd je stand.
Ik geef je genade, een teken van trouw.
Ik ben als een Vader. Ik ben er voor jou.
Ik geef je Mijn blijdschap. Ik geef je Mijn kracht.
Ik geef je Mijn uitzicht, het licht in de nacht.
Ik geef je Mijn warmte, een vuur in de kou.
Ik geef je Mijn liefde. Ik ben er voor jou.
Ik geef je Mijn vriendschap, een arm om je heen.
Ik geef je Mijn Woord. Je bent nooit meer alleen.
Ik geef je Mijn leven, omdat Ik van je hou.
Ik geef je Mijn Geest, want Ik ben er voor jou.

ds. Gerlinde van den Berg-de Haan

Bonte avond

Een poosje geleden deden we een oproepje voor de bonte avond op 16 juni. Het leek ons leuk om elkaar, jong en oud, te ontmoeten tijdens een gezellige avond. Helaas zijn er geen aanmeldingen binnen gekomen en daarom gaat deze avond niet door. Op 26 augustus is het afscheid van Gerlinde en haar gezin. Wellicht is dat een andere mogelijkheid om als gemeente onze verbondenheid gestalte te geven.
Christel, Gerlinde, Marjolijn, Jannie.

Alle nieuwsberichten