Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2018-23

Bevestiging ambtsdragers

Op zondag 24 juni, worden enkele gemeenteleden bevestigd als ambtsdrager of aangesteld als pastoraal medewerker in onze gemeente. Richard van Bijlevelt is momenteel al lid van het team rond overlijden, maar zal voor deze taak als ouderling met speciale opdracht worden bevestigd. Dick Stoffelen en Floris de Zeeuw worden bevestigd als diaken. Laurence Angevare, Annelies Vroege en Wilma van Loon worden aangesteld als pastoraal medewerker. Janet de Zeeuw is al bevestigd als ambtsdrager, maar legt, omdat haar periode van vier jaar erop zit, haar taak als diaken neer. Ze wordt onze ouderling-preses voor het komende jaar.
Voor een aantal niet ambtelijke functies zijn wij blij de volgende namen van gemeenteleden te mogen noemen, die ook een belangrijke taak binnen onze gemeente willen gaan vervullen: Bé de Jong wordt secretaris van de kerkrentmeesters en neemt daarmee de functie van Marian van de Water voor dit deel over. Wout Versteeg wordt kassier en Gerieke Middelkoop boekhouder. Aan de lange periode dat Fred Schweig beide functies vervulde, komt hiermee een eind, zij het aan het einde van het lopende boekjaar.
Niet alle functies die vacant kwamen, konden worden vervuld. Onze dank en waardering gaan daarom ook zeker uit naar Nel den Hartog (lid Cvk) en Marjolijn Laurman (pastoraal jeugdmedewerker), omdat ze nog een jaar langer hun functies willen vervullen.
Scriba Arend Niebeek

Belijdenis

Op dezelfde zondag, 24 juni, mogen we er als gemeente getuige van zijn dat drie gemeenteleden belijdenis doen van hun geloof. Lara Bouwer en Gerrit en Ina de Leeuw willen in deze kerkdienst, te midden van de gemeente, hardop zeggen wat al lange tijd de basis is van hun leven: hun geloof in God, in zijn genade. Laten we met velen naar de kerk komen om deze mooie stap mee te vieren en als gemeente om hen heen te staan.
ds. Gerlinde van den Berg-de Haan

Vanavond

Had ik vorige week nét besloten eens over Klaagliederen te preken (want daar heb ik nog nooit een preek over gehoord, u wel?), en toen noemde Rob Favier in zijn dienst de Nederlanders een klagerig volkje, omdat ze niet drie keer per jaar op vakantie kunnen… Maar over dat soort klagen gaat het boekje Klaagliederen níet. Benieuwd waar het wel over gaat? Lees dan de vijf hoofdstukken eens door (geen lichte kost, uiteraard) en kom vanavond naar de kerk. De preek zal vooral gaan over hoofdstuk 3. Tot vanavond!
ds. Gerlinde van den Berg-de Haan

Bonte avond

Een poosje geleden deden we een oproepje voor de bonte avond op 16 juni. Het leek ons leuk om elkaar, jong en oud, te ontmoeten tijdens een gezellige avond. Helaas zijn er geen aanmeldingen binnen gekomen en daarom gaat deze avond niet door. Op 26 augustus is het afscheid van Gerlinde en haar gezin. Wellicht is dat een andere mogelijkheid om als gemeente onze verbondenheid gestalte te geven.
Christel, Gerlinde, Marjolijn, Jannie.

Alle nieuwsberichten