Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2018-19

Collecte Heilig Avondmaal

De missie van Diaconaal Platform Leerdam is: Vanuit het gebod God lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf, hebben we als Leerdamse kerken de opdracht om te zien naar onze naaste in nood. Binnen de eigen kerkelijke gemeenten, maar ook daarbuiten. Omzien naar elkaar. Helpen waar geen helper is. We willen de zwakkeren in de samenleving versterken. En stem geven aan hen die zorg of hulp nodig hebben, maar niet gehoord worden of niet in staat zijn zichzelf hoorbaar te maken. We willen de sterkeren in de samenleving betrekken bij het verbeteren van de situatie van de zwakkeren. Dit alles in navolging van Christus.
U kunt een beroep doen op Diaconaal Platform Leerdam als iemand in uw familie- of kennissenkring over onvoldoende hulp beschikt. De hulp die het platform biedt, is geen vervanging van professionele hulp. Wel een mogelijke aanvulling hierop of een (tijdelijke) overbrugging. Denk bijvoorbeeld aan acute hulp, in afwachting van professionele hulp.
Van harte aanbevolen, de Diaconie

Pinksteren

Bij het allereerste Pinksterfeest viel er wat te zien: ‘een soort vlammen’ op de hoofden van de mensen. Als wij volgende week Pinksteren vieren, zullen we ook goed kijken: ik wil dan, behalve bij het Pinksterverhaal, ook stilstaan bij wat er voorin de kerk te zien is: de zo vertrouwde symbolen die in de muur gemetseld zijn, de afbeelding die dit jaar op de paaskaars staat, en hetgeen sinds kort op de liturgische tafel staat: een houten kruisje met een engel, geschonken door de Saarmunders. Wat zien we, wat zegt het ons, waartoe spoort het ons aan?
Kom, kijk en luister mee!
ds. Gerlinde van den Berg-de Haan

Beroep

Nu is het dan, eindelijk, helemaal officieel: Johan en ik zijn beroepen door de Protestantse Gemeente van Appingedam, en we hebben het beroep aangenomen. Het duurde even omdat bij een beroepsbrief allerlei aanhangsels horen. In het geval van een deeltijdfunctie (zoals bij ons dus: Johan 2/3 en ik 1/3 van de werktijd) moet daar o.a. in beschreven worden wie welke taken gaat verrichten. Afgelopen maandag was het zover: de preses en de scriba van de Protestantse Gemeente Appingedam kwamen bij ons met de beroepsbrief. Wij hadden de antwoordbrief met daarin ons ‘ja’ al klaarliggen. Die konden we dus meteen aan hen overhandigen.
Op zondag 26 augustus hoop ik ’s ochtends om 10:00 uur voor te gaan in mijn ‘afscheidsdienst’. ’s Middags zal er een ‘afscheidsmiddag’ zijn met en voor de gemeente. Hoe dat er precies uit gaat zien, dat weten we nu nog niet. Dat zal in de komende tijd uitgedacht en voorbereid worden.
Deze maanden zullen voor mij als predikant, maar ook voor jullie als gemeente, in het teken staan van het afronden van werkzaamheden, het ‘afhechten’ van contacten en het voorbereiden van mijn vertrek en de vacature die daardoor ontstaat. Ik zou graag nog veel bezoeken willen brengen, maar ik weet al dat dat niet allemaal gaat lukken… Daarom een vriendelijk verzoek: wees niet te bescheiden en zeg het me alsjeblieft als u/je een bezoek op prijs zou stellen. Dat helpt mij bij het maken van keuzes. Dus schroom niet, en laat het me weten! Ik hoop en bid dat deze laatste maanden in Schoonrewoerd goed zullen zijn, zoals de afgelopen (bijna veertien!) jaren ook goed geweest zijn!
Hartelijke groet, ds. Gerlinde van den Berg-de Haan

Jeugdwerk in onze kerk

De zoektocht naar een pastoraal jeugdmedewerker heeft jammer genoeg niets opgeleverd. Maar er is toch ook positief nieuws: Marjolijn Laurman heeft laten weten, dat zij nog wel een jaar langer dit mooie werk wil blijven doen in onze kerk. Daar zijn we uiteraard heel blij mee. Maar voor dit aanbod kan er wel wat tegenover staan: er worden regelmatig nieuwe initiatieven door Marjolijn Laurman en Jannie den Braven ontplooid en dat worden dan weer vaak verrassende projecten binnen het jeugdwerk. Zij vragen wel aan mensen in onze kerk om hieraan mee te werken. Het lijkt me, dat er hier toch wel een aantal vrijwilligers voor zijn te vinden! Onze vraag is of ieder, die zich hiervoor in wil zetten contact met hen zoekt en zich bij hen opgeeft.
Scriba Arend Niebeek

Gevraagd

Gekleurd plastic afval, geen wit en transparant maar al je gekleurde plastic flessen en doppen van bijvoorbeeld schoonmaakmiddel, shampoo, wasmiddel, frisdrank, etc. Dit plastic gebruikt Jessica den Hartog om haar onderzoek door te ontwikkelen. Het onderzoek, waarin zij het afval omzet naar esthetische materialen, is dit weekend te zien in De Lichtkring. Het plastic kan ingeleverd worden bij Wim en Nel den Hartog.

HAPPEN EN TRAPPEN voor jeugdhonk

Wat hadden we er zin in afgelopen zondag. Het beloofde een hele mooie week te worden dus dat moest ook dit jaar weer helemaal goed komen met de fietstocht op Hemelvaartsdag. Maar…. met angst en beven werden er woensdagmiddag 90 broodjes opgehaald en werd er ’s avonds ruim 15 ltr soep gekookt. Het hele feest zal toch wel kunnen doorgaan??? Want na een paar prachtige zomerse dagen waren de voorspellingen voor donderdag helemaal niet zo mooi. ’s Morgens nog maar eens de buienradar geraadpleegd. Na 11.00 uur nog 3% kans op regen. Dus vol goede moed toch de stoelen naar buiten en……..wat hebben we geboft. Het werd een prachtige dag!! En met heel veel gezellige en tevreden fietsers een zeer geslaagde fietstocht.
Graag willen wij alle deelnemers heel hartelijk bedanken voor jullie enthousiaste inzet. Annelies en Hans Vroege bedankt voor de gastvrijheid, koffie en thee. Gerco, Sabine en Anita bedankt voor jullie hulp in de keuken en Dagwinkel Schoonrewoerd hartelijk dank voor jullie bijdrage, de broodjes met beleg. En dan het doel: Deze gezellige fietstocht heeft een heel mooi bedrag opgeleverd voor het opknappen en opleuken van het Jeugdhonk. Iedereen hartelijk dank voor jullie bijdrage!!!
Mede namens de Jeugdcentrale, Christel

Alle nieuwsberichten