Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2018-18

Heilig Avondmaal

Lammetjes in de wei: het hoort bij de lente. Een lam staat in de Bijbel vaak symbool voor de kwetsbaarheid van het menselijk bestaan. In het Nieuwe Testament wordt Jezus een lam genoemd, bijvoorbeeld in 1 Petrus 1:19 “Christus stierf voor jullie, net als een lam dat geofferd wordt.” Bij die kwetsbaarheid staan we stil als we volgende week weer het Heilig Avondmaal vieren. Jezus, Zoon van de allerhoogste en machtige God, is een kwetsbare mens geworden, gestorven om ons het Leven te geven. Laten we dat geschenk samen vieren!
ds. Gerlinde van den Berg-de Haan

Collecte Heilig Avondmaal

De missie van Diaconaal Platform Leerdam is: Vanuit het gebod God lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf, hebben we als Leerdamse kerken de opdracht om te zien naar onze naaste in nood. Binnen de eigen kerkelijke gemeenten, maar ook daarbuiten. Omzien naar elkaar. Helpen waar geen helper is. We willen de zwakkeren in de samenleving versterken. En stem geven aan hen die zorg of hulp nodig hebben, maar niet gehoord worden of niet in staat zijn zichzelf hoorbaar te maken. We willen de sterkeren in de samenleving betrekken bij het verbeteren van de situatie van de zwakkeren. Dit alles in navolging van Christus.
U kunt een beroep doen op Diaconaal Platform Leerdam als iemand in uw familie- of kennissenkring over onvoldoende hulp beschikt. De hulp die het platform biedt, is geen vervanging van professionele hulp. Wel een mogelijke aanvulling hierop of een (tijdelijke) overbrugging. Denk bijvoorbeeld aan acute hulp, in afwachting van professionele hulp.
Van harte aanbevolen, de Diaconie

Wisseling ambtsdragers

De zoektocht naar nieuwe ambtsdragers nadert zijn einde en wij mogen hierbij met dankbaarheid de volgende namen bekendmaken van gemeenteleden, die pastorale en kerkelijke taken op zich willen nemen. Preses

Alle nieuwsberichten