Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2018-16

Uit de pastorie

Twee weken geleden deelde onze preses, Ad Verhoeff, mee dat de Protestantse Gemeente Appingedam besloten heeft een beroep op Johan en mij te gaan uitbrengen. Wij zullen daar samen één voltijds predikantsplaats gaan “vervullen”. Wij vertrouwen erop dat wij ook daar, in het noorden van ons land, met vreugde en zegen ons werk voor de kerk en voor God mogen doen. We zien uit naar een nieuwe uitdaging, een nieuw begin, en tegelijk vinden we het moeilijk ons werk en de mensen hier te moeten loslaten. Maar dat is nu eenmaal eigen aan het ambt van predikant: de voorganger is ook een voorbijganger. Al is het in mijn geval pas na bijna veertien jaar…
Maar we zijn nog niet weg. Zoals het nu lijkt zullen het afscheid hier en de intrede daar eind augustus/begin september plaatsvinden. Tot die tijd ben ik gewoon hier aan het werk en kunnen we elkaar in de kerk, thuis of elders nog ontmoeten.
Hartelijke groet, ds. Gerlinde van den Berg-de Haan

Vakantie

Van 23 t/m 29 april heb ik vakantie. Jannie van den Berg is er gewoon, dus als dringend pastorale zorg nodig is, dan is zij beschikbaar.
Hartelijke groet, ds. Gerlinde van den Berg-de Haan

Eindexamen

De schoolexamens staan weer voor de deur. Een tijd van leren, examens maken en dan…. wachten op de uitslag. Een spannende tijd voor de jongeren en de ouders. We wensen iedereen die examen moet doen heel veel succes! Hopelijk zien we in juni weer veel vlaggen met schooltas uithangen in ons dorp.

Gebedskring Hervormde Gemeente

U wordt door de Hervormde Gemeente weer van harte uitgenodigd om mee te doen met de gebedskring. Deze zal gehouden worden woensdag 25 april. U bent dan ’s avonds vanaf 19.45 uur welkom in de consistorie van de Hervormde Gemeente.

De Rommelschuur

Op zaterdag 28 april is de Rommelschuur open van 9.00 -12.00 uur. Het kampeerseizoen is begonnen dus de campingspullen zijn weer uitgestald. Natuurlijk zijn er boeken genoeg om te lezen op vakantie of gewoon lekker thuis in de tuin. Kom langs, wij zorgen voor de koffie.
Commissie De Rommelschuur

Schoonmaak

In de week van 1 mei willen we de grote schoonmaak gaan doen We willen je daarbij uitnodigen om op dinsdag 1 mei mee te helpen. Ben je op die dag afwezig en wel van plan om mee te helpen, kan je zelf ook in die week van te voren of erna aan de slag. Zoals de buiten- of de binnen ramen zemen, deuren een sopje of een kast op te ruimen. De overige klusjes gaan we op dinsdag 1 mei met z’n allen doen, zoals de tafels, stoelen en de vloeren. In de hal ligt een lijst om een idee te krijgen wat er allemaal gedaan moet worden, en je kunt je naam invullen wat je graag wil gaan doen of mee wil gaan helpen.
Vriendelijke groet, Nel den Hartog

HAPPEN EN TRAPPEN voor Jeugdhonk

Vanwege het succes en het enthousiasme van vorig jaar willen we ook dit jaar weer alle gemeenteleden uitnodigen om op 10 mei, Hemelvaartsdag, na de kerkdienst deel te nemen aan een gezellige fietstocht. Er zullen meerdere routes met verschillende afstanden beschikbaar zijn. (Ook voor de wielrenners onder ons!!!) Onderweg zijn er twee stops waar u wordt getrakteerd op koffie / thee met iets lekkers en een kopje soep met een broodje.
De kosten zijn € 10,00 p.p / kinderen onder 13 jaar € 5,00 p.p. De gehele opbrengst zal deze keer geschonken worden t.b.v. de nieuwe inrichting van het ‘Jeugdhonk’.
I.v.m. de catering onderweg, graag aanmelden via de lijst in de hal van De Lichtkring.
Voor informatie kunt u terecht bij Christel Lodder

Alle nieuwsberichten