Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2018-15

Nieuws van de kerkenraad

Afgelopen zondag mocht onze preses bekend maken, dat er grote veranderingen in aantocht zijn voor onze predikant Gerlinde, haar echtgenoot Johan en natuurlijk ook voor Dieke, Laurens en Maritza. De protestantse gemeente in Appingedam heeft besloten, dat er een beroep zal worden uitgebracht op het predikantenechtpaar en Gerlinde en Johan hebben aangegeven, dit beroep te zullen aanvaarden. Wij willen beiden van harte feliciteren met deze nieuwe stap in hun predikantenleven en het in hen gestelde vertrouwen, dat hieruit blijkt. Er breekt nu een enerverende, maar vast ook inspirerende tijd voor hen aan. Naar het zich laat aanzien zal het afscheid van Schoonrewoerd en de intrede in Appingedam plaatsvinden eind augustus / begin september. Dat betekent voor onze gemeente in de nabije toekomst natuurlijk ook weer een nieuwe situatie en veel werk aan de (kerk)winkel.
Voor wat betreft de zoektocht van onze kerkenraad naar gemeenteleden, die de aanstaande vacatures willen vervullen, kunnen wij al wel berichten, dat er vorderingen worden gemaakt, waar we heel blij mee zijn. Maar nog niet voor alle komende lege plaatsen en de reeds bestaande vacatures hebben wij een opvolger. Toch stemmen de toezeggingen, die wij al hebben ontvangen ons tot dankbaarheid. We hopen u spoedig meer informatie hierover te kunnen geven.
Namens de kerkenraad

Alle nieuwsberichten