Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2018-14

Belijdenis doen?

Een paar weken geleden stelde ik deze vraag: “Zijn er meer gemeenteleden die a) met gesprekken over geloof weer eens willen stilstaan bij de basis van hun geloof, of b) overwegen of ze belijdenis willen doen? Dus: meedoen aan de gesprekken betekent niet automatisch dat je belijdenis moet doen. Het betekent vast wel een verdieping van je geloof, samen met anderen die meedoen.” Inmiddels hebben een paar gemeenteleden zich gemeld. Twijfel je of meedoen iets voor je is? Laat het me weten, dan kunnen we het erover hebben. Aanmelden kan sowieso nog gerust, we beginnen nog niet direct.
Hartelijke groet, ds. Gerlinde van den Berg-de Haan

Saarmundbezoek

Een paar weken geleden heeft u van ons een aankondiging ontvangen i.v.m. het aanstaande bezoek vanuit Saarmund. Als je visite krijgt zijn er natuurlijk voorbereidingen nodig om je gasten een aangename tijd te kunnen bezorgen. Dit kunnen we niet alleen, daar hebben we u/jou bij nodig. Laat de taal niet het struikelblok wezen. De meeste gasten spreken nauwelijks Nederlands ( hoewel velen inmiddels wel het e.e.a. kunnen verstaan) en verwachten beslist niet van u/jou dat je perfect Duits spreekt. Met handen en voeten en een beetje goede wil komen we nog steeds een heel eind.
We weten dat men zich met name verheugt op het “samenzijn” en de “gemeenschapszin” die ze bij ons mogen zien en voelen. Dit is iets dat voor de meesten van hen, na zoveel jaren van wantrouwen naar elkaar onder een communistische regering, nog steeds bijzonder is. Juist door onze contacten met hen leren zij dat “samen“ kerk zijn heel waardevol is en dit ook in je privéleven kan leiden tot contacten en vriendschap en omzien naar elkaar. Iets wat voor ons vaak zo vanzelfsprekend lijkt. Wij vragen uw medewerking in de vorm van zorgen voor gebak voor de ontvangst op vrijdag middag , iets koken voor de gezamenlijke maaltijd op de zaterdag, waar u dan natuurlijk ook mee kunt komen eten. Iets bakken voor na de zondagmorgendienst. Het verrichten van hand- en spandiensten. Laten we ook hierbij in aansluiting op ons jaarthema zorgen voor en met elkaar. Er liggen intekenlijsten klaar op de tafel in de gang van De Lichtkring. Mogen we op uw/jouw hulp rekenen? Alvast bedankt voor uw medewerking.
De Saarmundcommissie.

De Rommelschuur

Op zaterdag 14 april is de Rommelschuur open van 9.00 -12.00 uur. Er zijn weer veel spullen binnen gekomen, de stellingen zijn behoorlijk gevuld. De kledinghoek hangt vol met voorjaars- en zomerkleding.
Commissie De Rommelschuur

Alle nieuwsberichten