Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2018-09

Sterke vrouwen opleiden op Papoea – Indonesië

Overal in West Papoea zijn vrouwen actief betrokken bij de ontwikkeling van hun land en volk. Dat is hard nodig maar niet vanzelfsprekend in een maatschappij, waar vrouwen traditioneel voorbestemd zijn tot een leven binnenshuis. Veel van hen zijn nauwelijks opgeleid. Het vormingscentrum P3W leidt vrouwen op, zodat ze vol zelfvertrouwen kunnen bouwen aan de kerk en de samenleving.
Het grootste centrum van P3W staat in Padang Bulan, vlakbij Jayapura. Hier kunnen vrouwen terecht voor een cursus diaconaal werk van negen maanden. Wie niet (voldoende) kan lezen of schrijven, krijgt vooraf een alfabetiseringscursus van drie maanden. De meeste vrouwen die deze cursus volgen, komen van ver. Ze verblijven in het internaat van het centrum. Vaak hebben ze na de basisschool geen opleiding meer gevolgd. Ze weten nauwelijks hoe het leven er buiten hun dorp uit ziet.
Een opleiding bij het P3W levert hen geen diploma op, maar wel een brede basisvorming. Hierdoor kunnen ze hun leven beter inrichten. Vrijwel alle vrouwen die cursussen van de P3W hebben gevolgd, vervullen een voortrekkersrol in het dorp waar ze vandaan komen. Ze hebben meer kennis gekregen over de wereld buiten hun dorp. Zij richten vrouwenverenigingen op, leiden alfabetiseringscursussen en geven betrouwbare informatie over ziekten zoals aids. Ze zijn ook in staat om vrouwen te helpen die lijden onder geweld in hun gezinnen.

Financieel verslag 2017

In De Lichtkring liggen een aantal exemplaren van het financiële verslag 2017 om mee te nemen. Heeft u bij het doornemen van de cijfers vragen of opmerkingen, op donderdag 8 maart zullen de cijfers in De Lichtkring tijdens een speciale bijeenkomst worden toegelicht en kunt u de vragen stellen en/of opmerkingen maken. Dit in plaats van op de gemeentevergadering 14 maart. Aanvangstijd 19.30 uur.

VERANDERDAG 10 maart 2018

Geef een beetje tijd!! Één van de kerndoelen van kerk en gemeente zijn is dienen. God dienen is mensen dienen! De liefde van de Here Jezus wordt zichtbaar en tastbaar in het omzien naar elkaar èn in het daadwerkelijk bieden van die hulp die iemand nodig heeft. Het thema van de 40-dagentijd dit jaar is ‘Ik zorg voor jou’. Vanuit dit thema is het mooi om ook dit jaar in de 40-dagentijd met onze kerk mee te doen aan een VERANDERDAG.
Op deze dag willen en kunnen we als Gemeente van Jezus Christus een stukje van het evangelie uitdragen door ons, met elkaar, in te zetten voor onze naasten. LET OP!!! Wij hebben de datum van de VERANDERDAG gewijzigd naar 10 maart. Dit jaar gaan we niet via stichting Present aan de slag maar via NL-doet. De klus waar we ons voor opgegeven hebben, is het verzorgen van een ontbijt in Huis ter Leede. De bewoners worden op deze ochtend in het restaurant van het huis getrakteerd op een lekker ontbijt. De werkzaamheden zijn het klaarzetten en afruimen van het ontbijt en het ophalen en wegbrengen van bewoners. Er kunnen zich nog een paar personen bij ons aansluiten. Het duurt van 8.00 tot ongeveer 11.00 uur. GEEFT U OOK EEN BEETJE VAN UW TIJD WEG?!?! Opgeven kan via de lijst in de gang. de Diaconie

Uitnodiging gemeentevergadering en voordracht kandidaten ambtsdragers

In de hal van De Lichtkring lagen de jaarlijkse, persoonlijke uitnodigingen vorige week zondag al voor u klaar. Als u er toen niet was, kunt u ze nu alsnog meenemen. Het betreft de uitnodiging voor de gemeentevergadering van 14 maart (biddag) en een oproep tot het indienen van namen voor nieuwe ambtsdragers. Beide zijn heel belangrijk! Wilt u uw antwoordformulier – ondertekend met uw naam en handtekening inleveren?! Sorry, dat was ik vergeten onder het antwoordformulier op te nemen. Uiterlijk 14 maart (Biddag) weer inleveren in het opgave-kistje onder het prikbord in De Lichtkring of bij de scriba. U kunt, als u dat wilt, het verslag van de laatst gehouden gemeentevergadering 8 maart 2017 nog bij mij opvragen. Graag zoveel mogelijk digitaal: scriba@gkschoonrewoerd.nl
Met vriendelijke groet, Arend Niebeek

Zangdienst

Op zondag 4 maart om 18.30 uur vindt een heel bijzondere zangdienst plaats. Het thema van de dienst is: Smaken verschillen…kom proeven! We staan zingend stil bij God, bij zijn grote mooie boodschap aan ons verpakt in prachtige melodieën en wondermooie teksten. Tijdens deze viering gaan we zingend door verschillende bundels en muziekstijlen. Uiteraard gaan we veel met elkaar zingen, maar we gaan ook luisteren naar muziek en woorden. De bovenstemgroep “Lux Mundi” uit Lexmond is bij ons te gast en gaat bij enkele liederen een bovenstem zingen. Johan van den Berg gaat een lied begeleiden met zijn accordeon. Er komt een prachtige solo van Sara Swaanen. Ook Daniela Roeland levert een muzikale bijdrage. Een van de kerkvaders heeft ooit gezegd: “Zingen is dubbel bidden”. In de dienst van 4 maart maken we dat driedubbel waar!
KORTOM: DEZE DIENST SMAAKT NAAR MEER…
De Liturgiecommissie

De Rommelschuur

Op zaterdag 10 maart is de Rommelschuur open van 9.00 -12.00 uur. De kleding gaat in de uitverkoop, alles mag weg voor een lage prijs! In de boekenschuur staan verschillende boeken, waaronder prachtige kinderboeken. Er staat vast wat voor u bij.
Commissie De Rommelschuur

Uitnodiging

De laatste wijkavond van dit seizoen is op woensdagavond 7 maart bij Janet de Zeeuw Kon. Julianastraat 38. U kunt zich hier nog voor opgeven. U bent welkom vanaf 19.30 uur. We beginnen om 20.00 uur.
Jerry, Aartje en Janet

Magazine Petrus

Als kerk krijgen wij voortaan gratis 30 exemplaren van het magazine Petrus, een nieuwe uitgave van de PKN. Het staat vol persoonlijke en inspirerende verhalen over hoe samen kerkzijn mensen troost, steun en zin geeft

Alle nieuwsberichten