Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2018-08

Zangdienst zondag 4 maart

Zondag 4 maart om 18.30 uur presenteert de liturgiecommissie u een zeer afwisselende zangdienst. Het thema van de dienst is: Smaken verschillen…kom proeven! Er is voor jong en oud van alles te beleven in deze viering. Herkenning voor ouderen, verbazing voor jongeren, veel zangplezier voor allen. De medewerking van vele muzikanten maakt deze dienst extra bijzonder. De bovenstemgroep Lux Mundi treedt weer op, dat was vorig jaar een verrassende ervaring. Ook talent uit onze eigen gemeente geven we graag de ruimte: o.a. Sarah Swaanen, Daniela Roeland en Johan van den Berg. Kom en laat u inspireren. Deel mee in muziek en woorden: zingen is van alle tijden en voor iedereen. Samen danken en loven we God met onze zang.
De liturgiecommissie

Uitnodiging

Hebt u al genoteerd in uw agenda: woensdag 14 maart gemeentevergadering na de dienst van Biddag ! Thema: toekomst en welzijn van onze kerk. Uw en jouw aanwezigheid is niet alleen gewenst, maar bovenal dringend nodig ! Volgende week zondag, 4 maart, worden na de kerkdienst de uitnodigingen voor die gemeentevergadering en de formulieren voor het noemen van namen van nieuwe ambtsdragers weer uitgereikt, want ook dit jaar zijn er ambtsdragers, die aftreden en we hebben altijd ook nog wat vacatures ! De brieven liggen dan klaar in de hal.
Scriba Arend Niebeek.

Gebedskring Hervormde Gemeente

U wordt door de Hervormde Gemeente weer van harte uitgenodigd om mee te doen met de gebedskring. Deze zal gehouden worden woensdag 28 februari. U bent dan ’s avonds vanaf 19.45 uur welkom in de consistorie van de Hervormde Gemeente.

Financieel verslag 2017

Om mee te nemen, liggen in De Lichtkring een aantal exemplaren van het financiële verslag 2017. Heeft u bij het doornemen van de cijfers vragen of opmerkingen, op donderdag 8 maart zullen de cijfers in De Lichtkring tijdens een speciale bijeenkomst worden toegelicht en kunt u de vragen stellen en/of opmerkingen maken. Dit in plaats van op de gemeentevergadering 14 maart.
Aanvangstijd 19.30 uur

Alle nieuwsberichten