Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2018-07

40-dagentijd collecte

Volgende week 25 februari “Armoedebestrijding door SchuldHulpMaatje”
Steeds meer mensen in Nederland hebben tijdelijk of blijvend schulden, of geen overzicht in hun financiën. Als je er zelf niet meer uitkomt, heb je iemand nodig die in je gelooft en je helpt. Iemand die zonder te oordelen met je aan de slag gaat om financieel orde op zaken te stellen. Dat is precies wat Schuldhulpmaatje doet.
De schuldenproblematiek in Nederland groeit. Daarmee ligt ook armoede op de loer of is al een feit. Het politieke klimaat werkt niet mee om dit tij de keren. De inzet van vrijwilligers is nodig en inmiddels ook erkend door een effectieve lobby van Kerk in Actie bij Tweede Kamerleden.
Een aantal jaren geleden nam Kerk in Actie het initiatief tot samenwerking met andere kerken en christelijke organisaties om het project SchuldHulpMaatje van de grond te tillen. Binnen dit project worden ‘maatjes’ opgeleid om mensen in (beginnende) schulden te begeleiden en te coachen.
Het project SchuldHulpMaatje is een vorm van eigentijds diaconaat. Op een ‘kerkeigen wijze’ wordt het probleem van schulden en armoede bij de wortel aangepakt. ‘Hoe armoede te signaleren en te bestrijden’ is al jarenlang de hoofdvraag van de protestantse diaconieën. SchuldHulpMaatje is hier een passend antwoord op. Uw gift maakt het mogelijk dat zij hun werk kunnen blijven doen.

Kring Openbaring

Zondag a.s. is Openbaring 22 aan de beurt: het slot van het boek en van de bijbel. De betrouwbaarheid wordt benadrukt: &quot

Alle nieuwsberichten