Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2018-06

Project veertigdagentijd Kindernevendienst

Volgende week begint de veertigdagentijd. In deze tijd lezen we verhalen over Jezus die op weg gaat naar Pasen. Het thema is: “Ik zorg voor jou”. Jezus maakt op weg naar Pasen moeilijke dingen mee. Hij wordt op de proef gesteld in de woestijn, hij ziet handelaars op het tempelplein, hij weet dat mensen hem naar het leven staan. Maar bij al die dingen is Jezus niet alleen. God zorgt voor hem. Er zijn engelen bij Jezus in de woestijn, Mozes en Elia verschijnen op de berg. En met Pasen zal blijken dat zijn Vader ook in de donkerste nacht voor Jezus blijft zorgen. Vanuit die hemelse zorg laat Jezus ook zien hoe mensen voor elkaar kunnen zorgen.
Met de kinderen ontdekken we in deze periode dat je op veel manieren voor iemand kunt zorgen. Bijvoorbeeld door met iemand te praten. Door iemand eten te geven. Of door ervoor te zorgen dat iemand zich thuis kan voelen. Zo zorgt de Vader in de hemel voor Jezus, zo zorgt Jezus voor mensen die hij tegenkomt en zo kunnen wij ook voor elkaar zorgen. We nemen elke zondag de zorgkoffer mee naar de kindernevendienst. In deze koffer zit een voorwerp dat te maken heeft met het verhaal van de zondag.
In de kerk hangt een poster. Op de poster staat een grote bloem, als teken van het nieuwe leven van Pasen. Elke week komt er een plaatje bij in de bloem. Zo is voorin de kerk steeds meer te zien van de weg naar Pasen die Jezus gaat.

Vakantie

Volgende week, van 10 t/m 17 februari, heb ik vakantie. Doet zich in deze periode iets voor waarbij pastorale zorg dringend nodig is, neem dan contact op met iemand van het wijkteam. Hij of zij kan dan zo nodig de waarnemende predikant inschakelen.
Jannie van den Berg

Over ons levenseinde

De avonddienst van vandaag staat in het teken van het levenseinde. Dit is naar aanleiding van Lied 949. We zullen dit lied uiteraard zingen. De afgelopen week heb ik veel reacties van jullie gehad over dit onderwerp. Het houdt veel mensen bezig. Uiteraard kan ik niet alles in de dienst verwerken

Alle nieuwsberichten