Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2017-53

Kindercatechese i.v.m. Avondmaal

Op zondag 7 januari is er i.p.v. kindernevendienst weer kindercatechese. We gaan de kinderen voorbereiden op het Heilig Avondmaal. We zullen dit doen door een Levend Ganzenbord te gaan spelen. Alle kinderen van de kindernevendienst zijn van harte welkom!
Groeten, Jannie en Marjolijn

Inleveren kopij gemeentebrief

In overleg is besloten dat de kopij voor de gemeentebrief vanaf 1 januari 2018 uiterlijk tot donderdagavond 21.00 uur ingeleverd kan worden.
Voor sommigen zal het even wennen zijn, maar het gebeurt nogal eens dat er vlak voor 22.00 uur nog kopij binnenkomt. Als er dan al een volle brief is, zijn we soms een tijd aan het puzzelen om alles er netjes op te krijgen. Wij vragen hiervoor uw begrip en medewerking.
Anneke en Relie

Inzameling Voedselbank

In Nederland leeft meer dan één miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armste mensen door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten.
De meeste deelnemers zijn bij de voedselbank terecht gekomen door financiële problemen zoals schulden die zich steeds verder opstapelen. Het gaat niet alleen om mensen die langdurig zonder werk zitten, maar ook om werkenden die in de problemen komen wanneer ze plotseling hun baan kwijtraken of failliet gaan. Vaak spelen ook persoonlijke omstandigheden een rol, zoals ziekte van de kostwinner of een kind in het gezin, of het wegvallen van de partner door echtscheiding of overlijden.
Om de klanten van eten te kunnen voorzien, werkt de voedselbank samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo kan de samenleving er voor zorgen dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast.
De voedselbanken willen graag elke week voedselpakketten samenstellen waarin de schijf van vijf in voldoende mate is vertegenwoordigd. Denk aan verse producten maar ook aan houdbare producten zoals rijst, deegwaren, meel enz. Naast voedsel worden ook producten toegevoegd die meer in de verzorgende sfeer liggen zoals tandpasta, was- en schoonmaakmiddelen en producten op gebied van baby verzorging. (o.a. babyvoeding, luiers)
Een groot deel van het voedsel komt binnen via ‘Voedselbank Nederland’ te Rotterdam. Daarnaast wordt er ook gezocht naar lokale sponsors. Zo is er hier in de Betuwe bijvoorbeeld veel aanbod van groente en fruit. In de winter worden de pakketten aangevuld met blikken houdbaar voedsel. Dit komt onder andere binnen via de inzamelingen van een aantal kerken.
In januari willen wij met onze kerk weer de jaarlijkse inzameling houden voor de voedselbank. Tot en met zondag 14 januari wordt u van harte aanbevolen producten mee te brengen en in te leveren in De Lichtkring. Naast voedsel is de voedselbank ook blij met financiële steun. Hiermee bestrijdt zij de onkosten die een Voedselbank-organisatie nu eenmaal met zich mee brengt zoals huisvesting, vervoer, logistieke en administratieve kosten.
De Diaconie.

Alle nieuwsberichten