Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2017-52

Vakantie

Vanaf Tweede Kerstdag heb ik vrij, tot en met 7 januari. We gaan met ons gezin in ieder geval een paar dagen naar mijn ouders in Sellingen om daar vakantie te houden. In deze periode is Jannie van den Berg wel gewoon aan het werk. Dus pastorale hulp is voorhanden. Bedankt voor alle goede wensen die wij weer mochten ontvangen voor de kerstdagen en het nieuwe jaar. Ik zeg nog maar een keer wat ik vorige week al schreef: ik wens iedereen goede Kerstdagen en veel hoop, heil en zegen voor het nieuwe jaar!
Hartelijke groet, ds. Gerlinde van den Berg-de Haan.

Snoepjes inpakken

In verband met de feestdagen en de Nieuwjaarsreceptie van het Ouderen Contact Schoonrewoerd wordt er niet gewerkt op de volgende dagen 27 december 2017, 3 januari en 10 januari 2018. We beginnen weer op 17 januari 2018.

Kerstsamenkomst 2017

Op de avond vóór Kerst, zondagavond 24 december, willen we in samenwerking met de Hervormde Kerk, de geboorte gedenken van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Op deze Kerstsamenkomst hopen we opnieuw vele dorpsgenoten te mogen ontmoeten. Dit jaar zal deze gehouden worden in de Gereformeerde Kerk en begint om 21.30 uur. De deuren staan open vanaf 21.00 uur. Het thema dit jaar zal zijn : “All you need ….”. Ds. G. van den Berg- de Haan en Ds. E. van der Poel zullen de Kerstsamenkomst leiden. De avond zal muzikaal ondersteund worden door het Kerstprojectkoor o.l.v. Willemdirk van den Berg, pianiste Jelly van Aken en organist Ard-Jan Kaan. Ook zullen het koor en de samenzang ondersteund worden door enkele musici. De collecte deze avond zal bestemd zijn voor de Voedselbank te Leerdam. Van harte welkom, wij hopen u en jou te mogen ontmoeten op de Kerstsamenkomst. Komt allen tezamen !
De Kerstsamenkomst-commissie.

Gebedskring Hervormde Gemeente

U wordt door de Hervormde Gemeente weer van harte uitgenodigd om mee te doen met de gebedskring. Deze zal gehouden worden woensdag 27 december. U bent dan ’s avonds vanaf 19.45 uur welkom in de consistorie van de Hervormde Gemeente.

Nieuwe kosters

Op de oproepen voor nieuwe kosters hebben we 2 positieve reacties gehad. Linda en Hans van Snippenberg en Mischa Vos gaan het team versterken. Daar zijn we heel erg blij mee. Er gaat wel wat veranderen. Tot nu toe is er een koster voor een hele maand. Met ingang van 1 januari 2018 is er elke week een andere koster.
Wij wensen jullie veel succes met jullie nieuwe taak.
Het College van Kerkrentmeesters.

Kindercatechese i.v.m. Avondmaal

Op zondag 7 januari is er i.p.v. kindernevendienst weer kindercatechese. We gaan de kinderen voorbereiden op het Heilig Avondmaal. We zullen dit doen door een Levend Ganzenbord te gaan spelen. Alle kinderen van de kindernevendienst zijn van harte welkom!
Groeten, Jannie en Marjolijn.

Tienerouders-kerkborrel

Er waren 11 ouders en 2 jeugdmedewerkers. We hebben echt een goede avond gehad, waarin een ieder zijn mening kon delen. Unaniem was de overtuiging dat het waardevol werd geacht de kinderen in deze periode ook een stuk verdieping mee te geven, als voorbereiding op een keuze voor het geloof die (wellicht pas later in het leven) wordt gemaakt. Sommige ouders vinden Follow-me erg belangrijk en stellen dat ook verplicht, anderen geven de kinderen meer een zetje om naar de kerk te gaan. Weer anderen vinden het van belang de kinderen zelf de keuze te laten of ze wel of niet deelnemen aan het kerkleven. Duidelijk is dat de pubers een druk school-, sport – en sociaal programma hebben en dat bij elke keuze er een spanningsveld ontstaat tussen de kerk- en andere activiteiten. Daarnaast bleek dat kinderen tijdens de reguliere kerkdiensten zich weinig aangesproken voelen en zich niet altijd herkennen in wat er verteld wordt. (&quot

Alle nieuwsberichten