Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2017-51

Oppas gezocht

Wie kan en wil op 24 december tijdens de kerstsamenkomst op onze kinderen passen? Het is al vaak gebeurd dat Johan en ik allebei voor mochten gaan in de kerstnacht, maar voor het eerst lukt het niet om oppas te vinden. Daarom vraag ik het langs deze wat ongebruikelijke weg. Ik hoop dat zich iemand meldt, want ik zou toch wel graag mijn taak als predikant willen vervullen in de kerstsamenkomst.
ds. Gerlinde van den Berg-de Haan.

Kerstgroet

Het is bijna kerst. Voor iedereen betekent het iets anders: gezelligheid, of juist eenzaamheid, licht, of juist donker, verwachting, of juist teleurstelling, blijdschap, of juist verdriet. Weten de mensen om je heen ervan? Deel je je vreugde én je tranen? Dat is niet altijd gemakkelijk. Eén is er die er weet van heeft: God, die mens is geworden. In Jezus is Hij naast ons komen staan. Over dit wonder schrijft Lied 500. Lees het eens, denk erover na, laat tot je doordringen hoe mooi dat is. Ik citeer uit dit lied het vijfde vers, als kerstwens.
“Uit uw verborgenheid ons zo te na gekomen,
deelt Gij in onze nacht en zaait er nieuwe dromen.
Zolang het donker duurt, de moed ons wordt ontnomen,
voed ons dan met de hoop dat Gij voorgoed zult komen.”
Goede Kerstdagen gewenst en veel hoop, heil en zegen voor het nieuwe jaar!
ds. Gerlinde van den Berg-de Haan

Kring Openbaring

Vanavond past het thema goed bij de adventstijd waarin we nu leven. Wij zien uit naar de (weder)komst van Jezus! Niet als een baby, maar met macht en majesteit. Het vrederijk van 1000 jaar is een soort voorbode van de eeuwige, nieuwe hemel en aarde. Het is nog niet volmaakt, daarom wordt de duivel nog 1 keer losgelaten, hij weet een leger op de been te brengen en trekt naar Jeruzalem, maar vuur daalt neer uit de hemel en maakt een eind aan dit leger. Als definitieve afrekening wordt de duivel in de poel van vuur en zwavel gegooid. Vervolgens neemt God plaats op Zijn troon en worden de doden geoordeeld naar hun daden op grond van wat staat in de boeken. Daarna kan de eeuwigheid beginnen met hoofdstuk 21. U bent van harte uitgenodigd om mee te praten over hoofdstuk 20:7-15!

Senioren

Donderdag 21 december a.s. hopen we als senioren van onze kerk weer bij elkaar te komen. We bereiden ons in deze adventstijd voor op het komende Kerstfeest , op het vieren van de geboorte van Jezus. We luisteren, zingen en denken na over de betekenis daarvan. De liturgie voor deze kerstviering heeft het thema: ‘Welkom’.
Welkom – het is zo vanzelfsprekend, dit woord. We zeggen het zo gemakkelijk, maar tot wie zeggen wij van harte: ‘welkom’? En ook: tot wie zeggen wij dit niet? Met Kerstmis heten wij het Kind welkom. Hij wakkert in ons het hartsverlangen naar vrede aan. Hij daagt ons uit het welkom dat wij Hem brengen toe te roepen naar mensen ongezien, de ontheemde, de vluchteling, de mens in de marge. We hopen een mooie middag met elkaar te hebben.
U bent allen van harte welkom! De kerstviering begint om 14.00 uur in De Lichtkring en duurt tot ongeveer 16.00 uur. En… neem gerust een ander mee, want wie ‘welkom’ zegt, opent zijn deur. Wilt u vervoer, neem dan contact op met Arie de Ruijter.

Snoepjes inpakken

In verband met de feestdagen en de Nieuwjaars receptie van het Ouderen Contact Schoonrewoerd wordt er niet gewerkt op de volgende dagen 27 december 2017, 3 januari en 10 januari 2018. We beginnen weer op 17 januari 2018.
Woensdag 20 december werken we nog wel voor de laatste keer in 2017. We gaan niet alleen werken, maar we nodigen ook alle medewerkers en chauffeurs uit om 12.00 u in De Lichtkring. We gaan dan met elkaar gezellig erwtensoep eten met alles wat er bij hoort. Voor hen die geen erwtensoep lusten is er ook wel een ander soepje. Tot a.s. woensdag.
Gr. Adrie en Dick

De Rommelschuur

We kijken terug op een goede kerstmarkt. Het was gezellig in al onze schuren en op het verwarmde terras. De bloemstukjes gingen vlot van de hand en het intekenvel was aan het eind helemaal vol. De prijswinnaars zijn: Ingrid Buyserd (het bloemstuk), Hans en Janny Ippel (de boodschappenmand), Marian Nebbeling (het kaasmandje), Helma Linschoten (de kandelaar), Jan den Hartog (de fles wijn). We bedanken alle mensen voor de hulp die we hebben gekregen! Op zaterdag 30 december zijn we ook open!
Commissie De Rommelschuur.

Bloemschikken

HERINNERING – Op de tafel bij de ingang ligt al een paar weken de intekenlijst voor deelname aan het maken van een kerststuk. Graag breng ik de lijst nog een keer onder uw aandacht: Op 19 december a.s. bent u weer in de gelegenheid om in De Lichtkring een prachtig Kerststuk te maken. Om 19.45 uur staat de koffie en thee klaar en om 20.00 uur beginnen we.
Onder de kundige en vertrouwde leiding van Hilda Middelkoop bent u van harte welkom om uw creativiteit los te laten op het voorbeeld dat hieronder staat afgebeeld. Een aantal belangstellenden heeft al hun naam genoteerd. Vult u uw naam ook in?

Kerstsamenkomst 2017

Op de avond vóór Kerst, zondagavond 24 december, willen we in samenwerking met de Hervormde Kerk, de geboorte gedenken van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Op deze Kerstsamenkomst hopen we opnieuw vele dorpsgenoten te mogen ontmoeten. Dit jaar zal deze gehouden worden in de Gereformeerde Kerk en begint om 21.30 uur. De deuren staan open vanaf 21.00 uur. Het thema dit jaar zal zijn : “All you need ….”.
Ds. G. van den Berg- de Haan en Ds. E. van der Poel zullen de Kerstsamenkomst leiden. De avond zal muzikaal ondersteund worden door het Kerstprojectkoor o.l.v. Willemdirk van den Berg, pianiste Jelly van Aken en organist Ard-Jan Kaan. Ook zullen het koor en de samenzang ondersteund worden door enkele musici. De collecte deze avond zal bestemd zijn voor de Voedselbank te Leerdam. Van harte welkom, wij hopen u en jou te mogen ontmoeten op de Kerstsamenkomst. Komt allen tezamen !
De Kerstsamenkomst-commissie.

Alle nieuwsberichten