Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2017-45

Heilig Avondmaal

‘Doe dit, om Mij te gedenken,’ heeft Jezus gezegd. Dus we vervullen één van zijn opdrachten als we volgende week weer brood en wijn delen. Gedenken doen we samen, zoals we op 4 mei de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog samen gedenken. En gedenken heeft een doel: het spoort ons ergens toe aan. Het Avondmaal spoort ons aan om stil te staan bij Jezus’ lijden, sterven en opstanding, en te doen wat Hij van ons vraagt: God en onze naaste liefhebben. Kom, vier en gedenk mee, volgende week zondag.
Ds. Gerlinde van den Berg-de Haan

HA collecte 12 nov. 2017

De collecte is bestemd voor Gevangenenzorg Nederland. Wist u dat er 25.000 kinderen in Nederland een ouder hebben die in detentie zit? Detentie heeft grote gevolgen voor het gezin. Het levert naast ontwrichting van het gezin ook verwarrende gevoelens bij kinderen op. Een kind dat een ouder in detentie heeft, is ongewild slachtoffer van de daden van zijn of haar ouder(s) en het krijgt doorgaans te maken met verdriet, schuldgevoel, schaamte, problemen op school en uitsluiting. Om (ex-)gevangenen en hun familieleden te kunnen helpen vragen wij uw steun.
De Diaconie

Preek van de leek

In de lijst met activiteiten van het seizoen 2017-2018 stond voor a.s. zondag 5 november in de avonddienst de eerste “Preek van de leek” gepland. Deze bijeenkomst gaat niet door! De voorbereidingen en gesprekken met de kandidaat voor deze samenkomst vragen meer tijd dan we dachten. Ook willen we graag eerst aan u en jullie duidelijk maken wat het concept inhoudt. Dit willen we graag doen op zondag 12 november na de ochtenddienst. De eerste bijeenkomst van “Preek van de leek” of ”Buitenstebinnen” zoals het ook genoemd wordt staat nu gepland in het begin van 2018. De exacte datum verneemt u later.
Johan Roeland en Hans van Snippenberg

Rommelmarkt

Op zaterdag 11 november is de Rommelschuur open van 9.00 -12.00 uur. In de schuur is er al een stelling met kerstspullen ingericht. Het is een voorproefje van onze kerstmarkt op 9 december. Zet deze datum vast in uw agenda. Wilt u er ook eens over nadenken om te komen helpen bij het maken van bloemstukjes op vrijdag 8 december. Het groepje is flink uitgedund maar deze dames hebben wel veel ervaring en kunnen u dus helpen als dat nodig is. Het is altijd erg gezellig en met meer mensen zijn we ook eerder klaar. U kunt zich opgeven bij Ineke Broekhoff.
Commissie De Rommelschuur

Kerst 2017

Hoewel het nog een lange tijd lijkt te duren, vraag ik toch al uw aandacht voor een Kerstactiviteit: Op 19 december a.s. bent u weer in de gelegenheid om in de Lichtkring een prachtig Kerststuk te maken. Onder de kundige en vertrouwde leiding van Hilda Middelkoop bent u van harte welkom om uw creativiteit los te laten op het voorbeeld dat hieronder staat afgebeeld. Later volgt nog meer informatie.

Zout verleent medewerking aan Benefietconcert

Op DV zaterdag 11 november is er in de Pauluskerk, Europaplein in Leerdam, een benefietavond van 19.30 – 22.00 uur. Medewerking wordt onder andere verleend door predikanten op het orgel, een kerkenraadskoor, het koor Zout en andere muzikale gemeenteleden van de Hervormde kerk in Leerdam. Verder is er samenzang en we worden begeleid door een muzikale mix van gemeenteleden. Entree is gratis, maar er is wel een collecte, waarvan de opbrengst bestemd is voor het werk van Marije van Dam bij SIL en Jan van Muylwijk bij Cornerstone. Iedereen is uitgenodigd om te komen genieten en de goede doelen te steunen. Tot ziens op 11 november.

Stuur een kerstgroet

Een kaart met een persoonlijke wens betekent enorm veel voor gevangenen, dak- en thuislozen. Vooral rond kerst, als de eenzaamheid extra gevoeld wordt. Via Ark Mission worden jaarlijks in december duizenden kerstgroeten in gevangenissen en opvangcentra verspreid. Ark Mission werkt daarbij samen met het Justitiepastoraat en het Leger des Heils. Vorig jaar zijn ruim 15.000 gevangenen en daklozen verrast door een kaart. Wij willen als kerk graag meedoen want ook uw kaart kan voor iemand een bemoediging zijn. Volwassenen en kinderen, iedereen mag één of meerdere kaarten en/of tekeningen inleveren. In de hal van de Lichtkring zullen wij een doos neerzetten waarin we alle kaarten zullen verzamelen. De doos met kaarten zal uiterlijk 1 december worden aangeboden bij Ark Mission, die voor verdere verspreiding zorgt.
Wat mag u sturen? Enkele of dubbele (kerst)kaarten, met of zonder blanco envelop, ansichtkaarten, landschappen, tekeningen, enz. met een (eenvoudige) groet

Alle nieuwsberichten