Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2017-44

De kerkdienst op Dankdag

Om privéredenen (die gelukkig niets met mijn gezondheid van doen hebben) ben ik helaas verhinderd om in de dienst op Dankdag voor te gaan. De preekvoorziener heeft inmiddels een vervanger gevonden, namelijk ds. K. Spronk. Een gezegende dienst gewenst!
ds. Gerlinde van den Berg-de Haan

Activiteit na de dienst van Dankdag op woensdag 1 november

In het jaarrooster van ons jaarboekje stond vermeld voor na de dienst: aansluitend gemeenteavond. Dat gaat niet door. Wel nodigen wij u allen uit te blijven koffiedrinken. Ook zal er dan nog aandacht besteed gaan worden aan de stellingen op de deur. Daar valt aan de koffietafel nog wel het een en ander over te zeggen: met sommige stellingen zult u het eens zijn en met andere wellicht niet. Als er indieners van de stellingen zijn dan kunnen zij hun stelling verdedigen. Maar bij stellingen hoort ook, dat zij aangevallen kunnen worden. Wellicht wordt het dan nog een heel interessante avond. Tot slot is er dan nog gelegenheid tot het stellen van algemene vragen aan de kerkenraad – een rondvraag dus.
Arend Niebeek – scriba

Stuur een kerstgroet

Een kaart met een persoonlijke wens betekent enorm veel voor gevangenen, dak- en thuislozen. Vooral rond kerst, als de eenzaamheid extra gevoeld wordt. Via Ark Mission worden jaarlijks in december duizenden kerstgroeten in gevangenissen en opvangcentra verspreid. Ark Mission werkt daarbij samen met het Justitiepastoraat en het Leger des Heils. Vorig jaar zijn ruim 15.000 gevangenen en daklozen verrast door een kaart. Wij willen als kerk graag meedoen want ook uw kaart kan voor iemand een bemoediging zijn. Volwassenen en kinderen, iedereen mag één of meerdere kaarten en/of tekeningen inleveren. In de hal van de Lichtkring zullen wij een doos neerzetten waarin we alle kaarten zullen verzamelen. De doos met kaarten zal uiterlijk 1 december worden aangeboden bij Ark Mission, die voor verdere verspreiding zorgt.
Wat mag u sturen? Enkele of dubbele (kerst)kaarten, met of zonder blanco envelop, ansichtkaarten, landschappen, tekeningen, enz. met een (eenvoudige) groet

Alle nieuwsberichten