Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2017-42

Collecte Werelddiaconaat

Bijen en zaaigoed voor vrouwen in Zuid-Soedan – Zuid-Soedan
Het leven van veel vrouwen in Zuid-Soedan lijkt uitzichtloos. Er woedt al jaren een burgeroorlog in het land. Bovendien lijden vrouwen onder discriminatie en armoede. Bijen en zaaigoed helpen kwetsbare vrouwen nu aan een inkomen. Vrouwen die in armoede leven in Zuid-Soedan, staan elke dag voor de vraag hoe ze hun kinderen moeten voeden en kleden. Vaak verbouwen ze op kleine schaal voedsel om te verkopen en zo wat extra’s te verdienen voor hun gezin. Om hun inkomen te vergroten, volgden de meest kwetsbare vrouwen in het stadje Maridi landbouwtrainingen van het Environmental Rehabilitation Program (ERP), partner van Kerk in Actie. Ook ontvangen ze zaaigoed, zodat ze meer kunnen verbouwen en oogsten.
Dit jaar traint ERP bovendien honderd vrouwen in het houden van bijen. De vrouwen krijgen eigen bijenkorven en leren hoe ze honing kunnen verwerken en verpakken. De vrouwen verkopen de oogst en de honing, dit betekent een broodnodige aanvulling op hun gezinsinkomen. Doel van het ERP is dat de vrouwen hun armoede met 80 procent kunnen terugdringen.
De diaconie.

Kring Openbaring

Vanavond bespreken we Openbaring 19. We krijgen opnieuw een kijkje in de hemel. Daar wordt allereerst de almachtige God, de Koning, aanbeden. Vervolgens een stukje over de bruiloft van het Lam. De bruidegom is uiteraard Jezus Christus, maar wie behoren allemaal tot de bruid? En wie zijn de genodigden? Tenslotte een prachtige beschrijving van Jezus Christus die de koningen van de aarde, het beest (antichrist) en de valse profeet overwint. Iedereen (ook al ben je nog nooit geweest) is van harte welkom bij de bespreking van de laatste hoofdstukken van de bijbel.

Vakantie

Het is weer herfst: de bladeren verkleuren en de eerste storm hebben we al gehad. De scholen hebben de komende week herfstvakantie, en daarom heb ik ook een vrije week gepland. Tineke van Ooijen heeft wat later vakantie, namelijk van 25 oktober t/m 1 november. Is in die periode pastorale zorg dringend nodig, neem dan contact op met de wijkouderling of scriba

Alle nieuwsberichten