Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2017-40

Tienernevendienst

Ik geloof …?! – ‘Geloofsbelijdenis maken voor dummies’
We horen er vaak over in de kerk: geloof. Maar je eigen antwoord geven op de vraag ‘wat geloof jij?’ is helemaal zo simpel niet.
Met die vraag gaan we aan de slag in de tienernevendienst, volgende week zondag 8 oktober. Voor iedereen uit groep 8 en de eerste jaren van de middelbare school. Met de kinderen van de kindernevendienst gaan wij mee de kerkzaal uit en met de kinderen van de crèche komen we weer terug. Kom en dummie mee!
Voor vragen kun je terecht bij Johan en Daniela Roeland.

Over het pastoraat

Ieder mens heeft op zijn tijd pastorale zorg nodig. En ieder mens kan op zijn tijd pastorale zorg geven. Er zijn gemeenteleden die meer ervaren, deskundig of vaardig zijn dan anderen. Sommigen van hen hebben een taak, als ouderling of pastoraal medewerker. De verscheidenheid is, ook in onze gemeente, groot. Toch kan iederéén een ‘pastoraal steentje’ bijdragen door om te zien naar elkaar. Om verschillende redenen is het moeilijk om de vacatures voor wijkouderling te vervullen. Dat is al heel lang zo. Daarom zijn er pastoraal medewerkers. Het belangrijkste verschil met de wijkouderling is dat de pastoraal medewerker geen lid is van de kerkenraad. Zij/hij is aangesteld om pastorale bezoeken te brengen in de gemeente. Wijkouderling en pastoraal medewerker spreken onderling af wie bij welke gemeenteleden in de wijk op bezoek gaat. De wijkouderlingen zijn erg blij met deze werkwijze. En ik denk dat we dat allemaal mogen zijn. Zo blijft de pastorale zorg doorgaan. Daarin zijn ouderling en pastoraal medewerker gelijkwaardig.
Verwacht u of jij iets meer of iets anders van degene die u/jou bezoekt? Breng het dan ter sprake. Dan kan diegene proberen het nodige te veranderen.
Heeft u/heb je behoefte aan bezoek van een ouderling of pastoraal werker? Neem dan gerust contact met hem of haar op! Mocht u/je graag een bezoek van de predikant of kerkelijk werker willen, bel hen gerust, of laat het weten aan de ouderling of pastoraal medewerker. Iedereen in de gemeente met een pastorale taak doet haar/zijn werk graag, maar weet niet altijd waar de zorg nodig is. Laat het daarom weten!
Namens de wijkteams, ds. Gerlinde van den Berg-de Haan

Alle nieuwsberichten