Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2017-19

Bij het H.A: Pamakassar

Begin 2017 hopen Peter en Anne-Marie Dekker te vertrekken naar Makassar Sulawesi Indonesië. Ze gaan daar wonen en werken in het team van Christian Mission Alliance (CAMA). CAMA is een wereldwijde interkerkelijke zendingsbeweging die jarenlange ervaring heeft in het stichten en ondersteunen van gemeenten. Er is een unieke verbinding met de ABC-gemeenten in Nederland en de Stichting CAMA wereldwijd.
Samen met studenten van de Jaffray University van Makassar en de plaatselijke kerk gaan zij ondernemingen opzetten in het zuiden van Sulawesi. Dit is een arm gebied met voornamelijk Islamitische bewoners. Met de ondernemingen willen ze de moeilijke omstandigheden, waarin de plaatselijke bevolking leeft, verbeteren. De studenten hebben het verlangen om kerken te stichten. De ondernemingen zorgen ervoor dat de kerk meer maatschappelijk wordt gewaardeerd. Het raakt Peter en Anne-Marie hoeveel mensen er in armoede leven. Door middel van het opzetten van ondernemingen kunnen ze het bestaan voor de bewoners verbeteren.
Van harte bij u aanbevolen, De Diaconie

Actie: HONGER IN AFRIKA (Giro 555)

Op vrijdag 12 mei om 20.00 uur kunt u in de Lichtkring komen kijken naar de prachtige film ‘Luther’ Een biografische verfilming over het leven van Maarten Luther. De bijdrage van € 3,50 p.p. komt ten goede aan de actie ‘Honger in Afrika’ waarvoor we als gemeente een bedrag van € 2000,= bij elkaar proberen te sparen.
Om dit doel te bereiken worden er diverse activiteiten georganiseerd waarmee we het geld willen inzamelen. Zo kunt u meedoen aan een wandel- of fietstocht op donderdag 25 mei (zie posters en flyers). Voor deze activiteit kunt u zich opgeven en de bijdrage is € 10,00 p.p. Tijdens de tochten zijn er twee stops waar u koffie en thee en zelfs een lekkere pannenkoek krijgt. En denkt u ook aan de lege flessen en de mooie kaarten!! Alle beetjes helpen om het doel te bereiken. SAMEN zijn we kerk, SAMEN zijn we sterk!! Wilt u liever een bijdrage overmaken? Dit kunt u doen door een donatie te storten op rekeningnr. NL39 RABO 0335 3305 84 t.n.v. KIAW-Schoonrewoerd.
Namens de Diaconie en KIAW hartelijk dank

Agenda kerkenraadsvergadering 11 mei

Opening / Wel en wee kerkenraadsleden / Vaststellen agenda / Verslag kerkenraadsvergadering 6 april / Ingekomen stukken / Rapportages / Jaarthema ’17-’18 / Vergaderstructuur ’17-’18 / Opening nieuwe gebouw Noachschool / Voortgang nieuwe ambtsdragers en datum bevestiging / Censura morum ter voorbereiding avondmaalsviering 14 mei / Rondvraag / Sluiting.

Enquete

Van Huis te Leede, waar wij als kerk mee verbonden zijn, kwam het verzoek om u als kerkleden te vragen een enquête over wonen en zorg onder de aandacht te brengen. In de enquête kunt u aangeven wat uw prioriteiten zijn als u in een woon/zorgcentrum moet gaan wonen. Via onderstaande link kunt u de enquête invullen.
Als u geen computer heeft, maar wel graag wil meedoen, vraag dan of een kind, kleinkind, of vertrouwde bekende, dit samen met u wil doen. Ik heb geïnformeerd naar papieren versies maar die zijn er helaas niet. Ook kan de enquête maar 1 x van een computer worden verzonden. http://enquetes.ruimtevoorzorg.nl/huisterleede.
Hartelijke groet, Janet de Zeeuw

Internetverbinding en wifi in de kerk

De laatste maanden zijn we aan het tobben met onze internetverbinding en als gevolg daarvan ook met het netwerk in de kerk. Van het lokale netwerk in het kerkgebouw zijn we tegenwoordig behoorlijk afhankelijk omdat we dat nodig hebben bij het gebruik van de beamers en om het geluid in de kerk te regelen! U heeft ongetwijfeld gemerkt dat dat nog wel eens mis ging. Om alle mogelijke oorzaken uit te sluiten is ons geadviseerd het wifi netwerk tijdelijk af te sluiten voor alle gebruikers. We hebben dat vorige week gedaan en sommigen van u hebben dat ook vast wel gemerkt.
De internetverbinding hebben we nodig om onze diensten uit te zenden via kerkomroep.nl. We hebben al een keer op zondag helemaal zonder internet gezeten en afgelopen zondag viel de verbinding tijdens de dienst drie maal uit. Onze provider, KPN, heeft al wel de nodige acties ondernomen maar tot dusver eigenlijk zonder resultaat. Zij stellen nu voor een snellere internetverbinding te nemen en die zal aanstaande donderdag worden gemaakt. Helaas betekent dat dat aanstaande zondag de diensten weer niet of maar gedeeltelijk te beluisteren zullen zijn.
Hans Ippel

Alle nieuwsberichten