Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2017-20

Heilig Avondmaal

Deze zondag vieren we weer het Heilig Avondmaal. Vaak klinkt aan het begin van de Avondmaalsliturgie de oproep: ‘Verheft uw harten’. Wat betekent dat eigenlijk? Deze uitdrukking (in de liturgie in gewone taal weergegeven als: Richt je aandacht op de hemel) wil ons al aan het begin van de viering wijzen op de werkelijke betekenis van het Avondmaal: het gaat niet om het brood en de wijn op zich, maar om Hem naar wie het verwijst: Jezus Christus die bij God de Vader in de hemel is. Een gezegende viering gewenst!
ds. Gerlinde van den Berg-de Haan

Collecte bij het H.A voor Pamakassar

Begin 2017 hopen Peter en Anne-Marie Dekker te vertrekken naar Makassar Sulawesi Indonesië. Ze gaan daar wonen en werken in het team van Christian Mission Alliance (CAMA). CAMA is een wereldwijde interkerkelijke zendingsbeweging die jarenlange ervaring heeft in het stichten en ondersteunen van gemeenten. Er is een unieke verbinding met de ABC-gemeenten in Nederland en de Stichting CAMA wereldwijd.
Samen met studenten van de Jaffray University van Makassar en de plaatselijke kerk gaan zij ondernemingen opzetten in het zuiden van Sulawesi. Dit is een arm gebied met voornamelijk Islamitische bewoners. Met de ondernemingen willen ze de moeilijke omstandigheden, waarin de plaatselijke bevolking leeft, verbeteren. De studenten hebben het verlangen om kerken te stichten. De ondernemingen zorgen ervoor dat de kerk meer maatschappelijk wordt gewaardeerd. Het raakt Peter en Anne-Marie hoeveel mensen er in armoede leven. Door middel van het opzetten van ondernemingen kunnen ze het bestaan voor de bewoners verbeteren.
Van harte bij u aanbevolen, De Diaconie

Kliederkerk

De Kliederkerk is een ontmoetingsgelegenheid, voor kinderen van 0 t/m 12 jaar met ouders, broertjes en zusjes, opa’s en oma’s, oppas of buurvrouw, waar je op ontspannen en eigentijdse wijze kunt (her)ontdekken of èn hoe geloven iets kan toevoegen aan je (gezins-)leven. Via stoere spelletjes of samen kliederen, een korte viering van een kwartiertje en daarna lekker genieten van een hapje en drankje. Kortom, een gezellige middag waarin je je kinderen ook nog iets meegeeft over zingeving en geloof. Het was dan ook fijn dat er een behoorlijke groep aanwezig was bij onze eerste Kliederkerk op j.l. 26 maart. We hebben het als zeer waardevol ervaren. Er heerste een goede sfeer en de kinderen waren enthousiast.
Dit heeft ons gestimuleerd om een volgende Kliederkerk te plannen op zondag 21 mei van 16.00-17.30 uur in De Lichtkring. Het thema is: “De Ark van Noach”. We zijn volop bezig met de voorbereidingen.
Natuurlijk hopen we jullie (weer) te ontmoeten in deze Kliederkerk en nog meer kliederkerkgangers mogen verwelkomen dan de eerste keer. Ken je nog iemand in je omgeving die mogelijk ook interesse heeft, nodig ze dan gerust uit om mee te gaan. Op de tafel in De Lichtkring liggen uitnodigingen die u mee kunt nemen en/of kunt uitdelen. Iedereen is welkom en het is voor alle leeftijden!!!
Wel weer even aanmelden via email: kliederkerkschoonrewoerd@gmail.com vóór 16 mei i.v.m. de catering.
De Kliederkerk commissie, Tineke van Ooijen, Margriet de Keijzer, Els Middelkoop en Relie Hermans

Uitnodiging van de Jeugdcentrale

De deelnemers (en de leiding) zijn het fantastische clubkamp vast nog niet vergeten!! Toch is er zondagochtend, na de ochtenddienst, een speciale bijeenkomst om de herinneringen op te halen. Er zijn prachtige foto’s gemaakt en iedere deelnemer krijgt een persoonlijke dvd van het kamp. Omstreeks 12.00 uur een presentatie van de foto’s in het Jeugdhonk. U wordt van harte uitgenodigd om te komen kijken naar de beelden van het bijzondere clubkampweekend..
We willen u en jullie ook vragen om de statiegeldactie van de KerkinActie werkgroep te ondersteunen. Graag zondag zoveel mogelijk lege flessen meenemen!!
Met vriendelijke groet, De jeugdcentrale

Seniorengroep

Woensdag 17 mei a.s. hopen we als senioren weer voor de laatste maal van dit seizoen bij elkaar te komen. En zoals elk jaar gaan we ook nu een middagje uit. We gaan naar het streekmuseum Baron van Brakell en dit museum is gevestigd op het landgoed Den Eng te Ommeren. We rijden naar en van het museum via een mooie route door de Betuwe. We besluiten de middag met een gezamenlijke warme maaltijd. Velen hebben zich al opgegeven voor deelname. Wilt u ook mee, dan kunt u zich nog opgeven tot en met zondag 14 mei. De kosten bedragen voor leden € 20,- en voor niet leden € 25,-. Wilt u alleen aan de maaltijd deelnemen, dan is dat ook mogelijk. De kosten zijn dan voor leden € 10,- en voor niet-leden € 15,-. We vertrekken a.s. woensdag om 13.00 uur vanaf onze kerk. Bent u gewend om een rollator te gebruiken dan is het goed om die mee te nemen om in het museum te gebruiken.
Heeft u vervoer naar het vertrekpunt nodig, neemt u dan even contact op met Arie de Ruijter.

Actie: HONGER IN AFRIKA (Giro 555)

Nogmaals nodigen wij u van harte uit voor de film ‘Luther’ die op vrijdagavond 12 mei om 20.00 uur te zien zal zijn in De Lichtkring. En heeft u zich al opgegeven voor de BENEN-FIETS-TOCHT?
Fiets of wandel mee voor het goede doel op donderdag 25 mei. Start 11.00 uur na de kerkdienst. Flyers en aanmeldlijst liggen in de gang van De Lichtkring.
Namens de Diaconie en KIAW.

Alle nieuwsberichten