Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2017-12

Collecte 40-dagentijd

Deze week: Levensreddende zorg voor kwetsbare ouderen in Moldavië
Volgende week 26 maart: Helpen waar geen helper is in Rotterdam.
Mensen in de knel, zoals verslaafden, mensen zonder papieren en daklozen, kunnen voor tijdelijke opvang terecht in diaconaal centrum de Pauluskerk in Rotterdam. Daar kunnen zij elkaar ontmoeten, aanschuiven voor een maaltijd, gebruikmaken van het spreekuur van een maatschappelijk werker, arts of predikant of gewoon een kop koffie drinken. Ook mensen die niet in de knel zitten, zijn van harte welkom in de Pauluskerk. Daarnaast organiseert de Pauluskerk regelmatig leeravonden en debatten op het snijvlak van geloof, kerk, cultuur en samenleving. Op die manier biedt zij een breed programma dat mensen in uiteenlopende situaties ondersteunt. Voor 7 euro kan één persoon een week lang aanschuiven voor een maaltijd in de Pauluskerk. Uw gift maakt het mogelijk dat er een plek is voor mensen in de knel waar zij onderdak hebben, elkaar kunnen ontmoeten en samen kunnen eten. Doet u ook mee?

Kring Openbaring

Zondagavond komt de Openbaringkring weer bij elkaar. Aan de beurt is hoofdstuk 13, opnieuw een zeer interessant gedeelte. Er is sprake van een beest met 7 koppen en 10 horens, die z’n kracht ontvangt van de draak (Satan). Hij wordt dodelijk gewond, maar geneest en daardoor loopt de hele aarde hem met verwondering achterna en aanbidt hem. Er is sprake van een merkteken op rechterhand of voorhoofd. Het getal 666 komt voorbij! Genoeg voor een goede bespreking!! Iedereen is weer van harte welkom in De Lichtkring om 18.30 uur.

Seniorenmiddag

Donderdag 23 maart a.s. hopen we als senioren weer bij elkaar te komen. Onze gast is ditmaal ds. Meiring-Snijder. Wij kennen haar van haar voorgaan in onze gemeente, maar niet van haar werk bij het Luchthavenpastoraat op Schiphol. De Stichting Protestants Luchthavenpastoraat Schiphol biedt vanuit een protestants-christelijke identiteit aan reizigers op de Luchthaven Schiphol pastorale en diaconale ondersteuning. Zij heeft daarvoor een pastor aangesteld die in oecumenische samenwerking met twee pastores van een andere kerkelijke achtergrond het pastoraat gestalte geeft. De luchthavenpastores staan iedere hulpvrager die op hun pad komt, bij, ongeacht levensbeschouwing of religie. De volgende christelijke waarden zijn daarbij heel belangrijk: respect, dialoog, betrouwbaarheid en compassie. Komen mensen zichtbaar in nood, dan wordt vrijwel altijd het luchthavenpastoraat ingeschakeld. Deze seniorenmiddag zal zij daarover vertellen. Voor haar presentatie rekent ds. Meiring-Snijder geen kosten, maar een gift voor het pastorale werk van de stichting is van harte welkom. Wij willen daarom op deze middag een collecte houden. U bent allen van harte welkom en neem gerust iemand, die u ook een gezellige en leerzame middag gunt, mee. De middag is van 14.00 uur tot 16.00 uur in De Lichtkring.
Heeft u vervoer nodig neem dan even contact op met Arie de Ruijter, tel: 641637

De Rommelschuur

Op zaterdag 25 maart is de schuur open van 9.00 – 12.00 uur. Profiteer nog van de laatste keer uitverkoop in de kleding en de schoenen!
Commissie De Rommelschuur

Herinnering en oproep

Misschien bent u er nog niet aan toe gekomen of vergeten om u aan te melden voor de Kliederkerk op 26 maart. U kunt dat nog doen tot en met dinsdag 21 maart via e-mail: kliederkerkschoonrewoerd@gmail.com

Voor het Paasproject

Beste allemaal, voor het Paasproject zijn wij op zoek naar (grote) oude lappen. Wij denken dan aan tafellakens, gordijnen, lakens en/of dekbedovertrekken. Kleur en patroon is niet belangrijk. De enige restrictie is dat het 100% katoen moet zijn. Dus duik eens in uw kasten en ruim de oude boel maar lekker op. Wij kunnen het heel goed gebruiken!!! Gelieve vòòr eind maart in te leveren bij Dineke Brouwer of Christel Lodder. Alvast hartelijk dank.

Paasgroetenactie 2017

Vanuit heel de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar weer een Paasgroet aan gevangenen in binnen- en buitenland en aan mensen en organisaties van de groetenlijst van Amnesty International.
De Paasgroet sluit aan bij het veertigdagenthema: Sterk en dapper. Ds. Anne van Voorst ging hierover in gesprek met gedetineerden: “Daar kwam naar voren, dat je je soms ook kwetsbaar op moet durven stellen. Dat valt niet altijd mee, en daarover is een kunstwerk gemaakt, dat tegelijkertijd iets robuusts en iets kwetsbaars heeft. Een gedetineerde maakte het met de hand, en een tweede zorgde voor de achtergrond, het doek waarop staat: Wees sterk en moedig”. Ook wij doen als gemeente mee aan de Paasgroetenactie. Op zondag 26 maart en 2 april kunt u na de dienst deze kaarten (kopen en) ondertekenen.
Voor gedetineerden is het bemoedigend, als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies, wie deze kaart ontvangt, vanwege de privacy, toch mag u ervan overtuigd zijn, dat het feit, dat er om hen gedacht wordt, gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld.
Ook de mensen en organisaties, die zich inzetten voor mensenrechten wereldwijd, voelen zich altijd gesteund door kaarten en brieven. Het is vaak werk van lange adem, en het is moeilijk werk, als je voortdurend bedreigd wordt. Maar het doet goed als mensen je door een kaart een hart onder de riem steken.
Wilt u meer weten over de actie, kijk dan op www.kerkinactie.nl/paasgroetenactie.
We hopen, dat velen van u Paasgroeten zullen versturen!
De Diaconie

Bloemschikken

In deze tijd van het kerkelijk jaar zijn er diverse activiteiten, die een verbinding hebben met Pasen. Al vele jaren is er ook een bloemschikavond, die “nieuwe leven” op een bijzondere manier vorm geeft.
Dit jaar bent u hiervoor van harte welkom op dinsdag 11 april a.s. Onder leiding van Hilda Middelkoop belooft het weer een inspirerende avond te worden. In een volgende gemeentebrief krijgt u hierover meer informatie.

Clubkamp

Binnenkort gaan de jongens en meisjes van onze jeugdclubs op kamp. Om precies te zijn in het weekend van vrijdag 31 maart t/m zondag 2 april. Dit is dan ook de afsluiting van het clubjaar. Op de laatste clubavonden werd/wordt er hard gewerkt aan diverse onderdelen van het programma.
Het thema is “Glitter en Glamour”. Op vrijdagavond om 18.30 uur is het vertrek en zondagmiddag om 16.00 uur hoopt iedereen moe maar voldaan terug te zijn. Dit jaar is kamphuis De Heidebloem, Noordhoekstraat 5 5374SC Schaijk de bestemming. Leiding en jeugd zouden het leuk vinden als u en jullie hen vrijdagmiddag komen uitzwaaien.

Alle nieuwsberichten