Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2017-11

Collecte bij het HA

40 Dagentijd collecte deze week: Vreedzaam leven voor gezinnen in Guatemala in Guatemala
Volgende week 19 maart: Levensreddende zorg voor kwetsbare ouderen in Moldavië.
In Moldavië wonen veel ouderen in zwaar verwaarloosde huizen zonder sanitaire voorzieningen en zonder aansluiting op de waterleiding. Met een pensioen van nog geen twintig euro per maand kunnen zij de minimale maandelijkse lasten, zoals verwarming en medicijnen, niet betalen. Daarnaast leven zij vaak in een sociaal isolement. De Bethania Christian Relief Association (Bethania), partner van Kerk in Actie, zet zich in om het leven van ouderen in Moldavië te verbeteren. Zo realiseerde zij een dagcentrum voor ouderen. Daar ontmoeten ouderen elkaar, nemen deel aan diverse activiteiten en volgen bijbelstudies. Zo hebben de ouderen een plek waar ze samenkomen om iets te ondernemen. Voor ouderen die niet naar het centrum kunnen komen, heeft Bethania een ‘tafeltje-dekje’ service. Op die manier krijgen zij een gezonde en voedzame maaltijd thuis en voelen zich minder eenzaam door dit dagelijkse bezoek. Voor 10 euro kan één oudere dertien keer een maaltijd eten in het dagcentrum of via de ’tafeltje-dekje’ service. Uw gift maakt het mogelijk dat deze ouderen zich minder eenzaam voelen, een gezonde en voedzame maaltijd kunnen eten en de zorg krijgen die zij nodig hebben. Doet u ook mee?

Bloemenfonds/ Bloemengroet

Zoals u woensdag op de gemeentevergadering heeft kunnen horen, staat er in het nieuwe beleidsplan een stukje over meer zichtbaarheid van de kerk in de maatschappij.
Het bloemenfonds heeft afgelopen jaar met het thema &quot

Alle nieuwsberichten