Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2017-05

Zangdienst

Deel je verleden…kerkmuziek van vroeger naar nu. Kom en beleef het mee. Hoe werd er gezongen in de kerk van je oma? Neem uw (klein-)kinderen mee en geniet van die prachtige teksten, van die mooie melodieën. Geniet van de herkenning van de bovenstem bij een gedragen gezongen psalm.
En jongeren: laat oma’s en opa’s genieten van enthousiasme bij het zingen met de accordeon van Johan van den Berg en ondersteun Sara en Bram Swaanen met jullie aanwezigheid. Zing met ons in het Engels onder begeleiding van Daniela en Johan Roeland. Kom allen en raak mee ontroerd door dat prachtige lied van Huub Oosterhuis, gezongen door Christel Lodder. Uiteraard gaan we zelf veel zingen. Advies: neem een flesje water mee om de keel te smeren. Vanavond om 18.30 uur bent u allen zeer welkom!
De liturgiecommissie

Kerkdienst volgende week

Volgende week zondag mag ik in de morgendienst voorgaan. We lezen dan een stukje uit 2 Timoteüs 2. Ik zou jullie aan willen raden om van tevoren thuis de hele brief al eens te lezen. Hij is vier hoofdstukken, dus niet heel lang. Het geheel van de brief geeft een inkijkje in Paulus’ leven en hoe hij tegen het geloof, maar ook tegen zijn situatie aankeek. Soms is de brief verrassend persoonlijk en praktisch van toon. Ik zal vooral stilstaan bij 2 Tim. 2:11-13. Als iemand daar al van tevoren zijn/haar vragen of gedachten daarbij met mij wil delen: graag! Dan wel het liefst voor woensdag, omdat ik dan alle stof verzamel waarmee ik donderdag de preek ga schrijven.
ds. Gerlinde van den Berg-de Haan

Agenda kerkenraadsvergadering 2 februari

Opening / Wel en wee kerkenraadsleden / Zegenen andere levensverbintenissen / Jaarcijfers 2016 / Vaststellen agenda / Verslag vorige vergadering / Ingekomen stukken / Rapportages / Advies actualisering beleidsplan / Rondvraag / Sluiting.

Actie “Verlies leden niet uit het oog.”

Vorige week heeft u al kunnen lezen over het voornemen van de regering om de ledenadministratie van onze kerken niet meer te ondersteunen. U kunt nog tot 3 februari hiertegen protest aantekenen. Op de website www.protestantsekerk.nl onder het kopje ‘actueel’ vindt u de informatie en zijn er doorklik-mogelijkheden naar de website van de overheid, waar u kunt reageren. Uw stem telt!

Presentatie Tamarcenter

Dit jaar hebben we als KerkinActie Werkgroep weer een nieuw spaardoel uitgekozen, het Tamarcenter in Pattaya, Thailand. Het Tamar Center is onderdeel van Jeugd met een Opdracht. Het is opgericht met het verlangen om hoop te bieden in de enorme rosse buurt in de stad. Om door liefde en bijbelse principes genezing te brengen, om onderwijs en werk te bieden aan vrouwen die het werk en een leven in de prostitutie achter zich willen laten.
Zondagmorgen 5 februari zal er na de kerkdienst een spreker een presentatie houden over het Tamarcenter. We hopen dat u blijft luisteren/kijken.
Over de actie die we als Werkgroep hopen te houden leest u volgende week meer op de gemeentebrief.

Koekactie Koor ZOUT

Op zaterdag 4 februari 2017 komen leden van het koor Zout in Schoonrewoerd en Zijderveld om hun jaarlijkse koekactie te houden. Steunt u ons koor door stroopwafels en/of kruidkoeken te kopen. De verkoopprijs voor stroopwafels is € 2,50 (3 voor € 7,00) en de prijs voor kruidkoeken is € 3,50 (3 voor € 10,00). Dit jaar hebben we ook koeken met minder suiker in het assortiment, nl. Spelt stroopkoeken blauwe bes (prijs €2,50) of oerkoek chocola (prijs € 2,00).
Mocht u niet thuis zijn en toch willen reserveren, dan dit bij Johan van Keulen.

We gaan weer naar Saarmund

In november 2016 dachten we dat het nog heel lang zou duren voordat er serieus over het bezoek aan onze partner gemeente zou worden gesproken. Maar…., met al die bijzondere dagen die we hebben mogen beleven vliegt de tijd. Gelukkig hebben we toen al de datum kunnen afstemmen: van 5 – 7 mei 2017.
Wat is er deze keer anders dan de laatste keren dat we op bezoek gingen. Tijdens het laatste bezoek van de Saarmunders in mei 2016 werden we blij verrast. Er kwam een flinke groep jongeren mee, en dat is niet onopgemerkt gebleven. Met elkaar hebben we er een fantastisch weekend van kunnen maken. Kunnen wij de Saarmunders ook gaan verrassen? Het zou natuurlijk schitterend zijn als we hen in Saarmund ook zo iets zouden flikken!!!
Om de mensen in Saarmund voldoende tijd te geven om alles voor te bereiden en voor een ieder een of ander bed te vinden willen we jullie vragen om ons zo spoedig mogelijk te laten weten op wie we mogen rekenen tijdens ons bezoek aan Saarmund. Jullie kunnen ons en de Holland Kreis in Saarmund, enorm helpen als we uiterlijk 26 februari a.s. een lijst van medereizigers zouden kunnen samenstellen. In het kort hoe het weekend er ongeveer uit zal zien. We vertrekken op vrijdagochtend om 08.00 uur. Na een aantal tussenstops hopen we dan om 16.00 uur ons te melden bij de Gemeinderaum van de kerk. Daar worden we, met iets lekkers, ontvangen door de gastgezinnen.
De zaterdag verloopt in grote lijnen zoals ook de zaterdag hier verloopt. We laten ons dan verrassen en zien of horen wel wat ze voor ons hebben uitgezocht. Meestal eerst een gezamenlijk uitje en daarna vrije tijd. Voor de zaterdagavond trouwens moeten we nog wel aan de bak. We hebben gezien hoe creatief onze vrienden zijn en daar willen we uiteraard niet voor onder doen. Laat alvast je gedachten maar eens gaan, met wat voor spel, quiz, teken gebeuren of noem maar op, waar we hen mee kunnen verrassen. Op de zondag gaan we met zijn allen naar de kerk. Daarna gezamenlijke lunch en uitzwaaien.
Je moet er rekening mee houden dat het aankomstuur in Schoonrewoerd geheel afhankelijk is van de drukte op de weg op zondagmiddag. Meestal aankomst thuis tussen 22 en 24.00 uur!!!! Elke minuut eerder is meegenomen. We hopen op vele aanmeldingen zodat we samen met onze geloofsgenoten, over grenzen heen, een inspirerend en motiverend weekend mogen beleven.
De Saarmund commissie. 26 januari 2017

GEZOCHT!!!!!

Zoals u misschien wel weet woont er sinds oktober 2016 een vluchtelingen gezin uit Afghanistan in ons dorp. Zij proberen in ons dorp een nieuw bestaan op te bouwen.
Zij zijn al met veel dingen geholpen waar ze erg dankbaar voor zijn. Alleen zijn we voor hen nog op zoek naar 2 jongensfietsen voor een leeftijd van 8 en 11 jaar. Daarom de vraag: heeft er iemand nog een fiets staan die niet gebruikt wordt en waar we deze jongens erg blij mee kunnen maken ?
Dan graag contact opnemen met Bep en Jan van Zanten.

Alle nieuwsberichten