Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2017-06

Over het Heilig Avondmaal

Op de gemeentevergadering van 2 november jl. hebben we met elkaar gesproken over het Heilig Avondmaal, een van de twee sacramenten van onze kerk. Jolanda Lemcke heeft ons, namens de liturgiecommissie, via de beamer de vier Avondmaalsliturgieën laten zien die de commissie voorstelt. Alle liturgieën zijn in de afgelopen periode al eens gebruikt tijdens een Avondmaalsviering. Het boekje is nu daadwerkelijk gedrukt en zal vanaf de eerstvolgende Avondmaalsviering, 12 maart, gebruikt worden. Het is een mooi boekje

Alle nieuwsberichten