Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2017-04

Zangdienst 29 januari

Op zondag 29 januari om 18.30 uur vindt een heel bijzondere zangdienst plaats. Het thema van de dienst is: Deel je verleden… kerkmuziek van vroeger naar nu. We staan zingend stil bij God, bij zijn grote mooie boodschap aan ons verpakt in prachtige melodieën en wondermooie teksten. Tijdens deze viering gaan we zingend door de tijd. We gaan naar lang geleden toen er nog werd gezongen op hele en halve noten, we staan stil bij de eerste gezangen, zingen liederen uit de Taizé liedbundel, de Randstadbundel en uit Opwekking om te eindigen bij liederen van Huub Oosterhuis en zelfs een stapje te doen naar ‘pop’muziek in de kerk.
Een bijzondere tijdreis gaat het worden. We gaan zelf met elkaar veel zingen, maar er gaan ook veel mensen meewerken in deze dienst. De bovenstemgroep “Den Besten” uit Lexmond is bij ons te gast en gaat bij enkele liederen een bovenstem zingen. Johan van den Berg gaat een lied begeleiden met zijn accordeon. Er komt een prachtige solo van Christel Lodder. Ook Daniela en Johan Roeland leveren een muzikale-unieke- bijdrage. Sara en Bram Swaanen treden samen op. De organist: Johan de Leeuw zal het onderste uit de kan halen en ook Adri van Beuzekom zal met de piano enkele liederen begeleiden.
KORTOM: DEZE DIENST MOET ECHT IN UW AGENDA.
De liturgiecommissie

Levensmiddelen voor de voedselbank Leerdam

In dit nieuwe levensjaar mogen we God ook dankbaar zijn voor alle het goede wat Hij ons in 2016 gegeven heeft. Hierbij kunt u denken aan werk, eten en drinken en de veiligheid waarin we mogen leven. Al deze vruchten van goedheid kunnen we ook delen met anderen. We denken hierbij in het bijzonder aan het werk van de voedselbank(en). Waarom nu, zult u denken. Tijdens dankdag en de kerst wordt de voedselbank overstelpt met gaven. Na deze periode valt er een periode van stilte. Juist in deze tijd kunnen zij onze hulp goed gebruiken. Er zijn rond de 90 gezinnen die onze hulp hard nodig hebben.
Op zondag 15 en 22 januari kunt u uw gaven en levensmiddelen inleveren in De Lichtkring. Geld is ook welkom, een collectebus is aanwezig!
De volgende producten zijn hard nodig: macaroni, spaghetti, macaroni mix divers, groenten in blik, rijst, wasmiddel (kleur), koffie, thee, houdbare melk, yoghi, aanmaaklimonade, olie, fruit in blik, maandverband, broodbeleg (jam, hagelslag, chocopasta) en babyvoeding (potjes fruit en groenten).
Let u wel op de houdbaarheidsdatum? Hoe langer houdbaar, hoe beter! Wij staan weer klaar om uw bijdragen in ontvangst te nemen. Alvast onze hartelijke dank!
de Diaconie

Wijkavonden 2017

Ook dit jaar komen er weer een aantal wijkavonden. In iedere wijk zal er een avond georganiseerd worden. Ze vallen op verschillende data en dagen, zodat u ook eventueel een avond in een andere wijk kunt bezoeken als de datum van de eigen wijk niet schikt. We willen de data vast aan u doorgeven:
Dinsdag 14 februari Wijk C / woensdag 22 februari Wijk B / donderdag 9 maart Wijk A / dinsdag 14 maart Wijk D van ca 20.00 tot 22.00 uur. Het jaarthema is ‘Deel je leven’. Dat is ook het thema voor deze avonden. Iedereen krijgt een uitnodiging! Het is prettig als u zich t.z.t. aanmeldt bij de wijkouderling.

Actie “Verlies leden niet uit het oog”

De Tweede Kamer heeft het afgelopen jaar een motie aangenomen, die ertoe leidt dat in 2018 door de burgerlijke gemeenten geen adreswijzigingen meer zullen worden verstrekt aan de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA). Wij begrijpen niet dat de Tweede Kamer mogelijk gaat besluiten om deze regeling voor de kerken op te heffen. SILA is een goed werkende en handige manier voor kerken om hun administratie op orde te houden. Op deze manier houden wij onze leden in het oog zoals andere ledenorganisaties dat ook via zo’n regeling doen. Waarom wil de overheid iets opheffen wat goed werkt en zinvol is?” Via een internetconsultatie van de overheid kan iedereen laten weten wat hij/zij van het voornemen vindt, dat SILA niet langer adresgegevens aan kerken mag verstrekken. Deze internetconsultatie loopt tot 3 februari 2017. Landelijk scriba René de Reuver roept iedereen op om de consultatie in te vullen. &quot

Alle nieuwsberichten