Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2017-01

Collecte bij het HA zondag 8 januari: De Bijbelvereniging

De Bijbelvereniging, voorheen de Nederlandse Gideons, is voor haar financiën afhankelijk van leden en donateurs. Namens hen legt de Bijbelvereniging Bijbels in hotels, vakantieparken, pensions, zorgcentra, ziekenhuizen, gevangenissen en op schepen. Regelmatig controleert de Bijbelvereniging deze plaatsingen. Zo nodig worden er nieuwe Bijbels neergelegd. Dat dit werk zin heeft, blijkt onder andere uit de reacties. Zou het niet prachtig zijn als er nog meer Bijbels verspreid worden, zodat meer mensen kennis kunnen nemen van het Woord van God? Uit onderzoeken blijkt, dat het in Nederland niet meer vanzelfsprekend is om een Bijbel in huis te hebben. Velen in ons land hebben nog nooit een exemplaar in handen gehad! Als zij dan in een hotel, een vakantiehuisje of ziekenhuis verblijven, hebben zij alle gelegenheid om de Bijbel te lezen. Tenminste, als er daar één ligt.
De lezer kan zo zelf ontdekken kan zo zelf ontdekken wat de Bijbel te zeggen heeft.

Agenda kerkenraads-vergadering 5 januari 2017

Opening / catechesemethode Follow Me met leiding catechese/ wel en wee kerkenraadsleden / vaststellen agenda / verslag kerkenraadsvergadering 1 december / ingekomen stukken / rapportages / avondmaal in de avonddiensten / terugblik kerstperiode en jaarwisseling / voorbereiding en invulling wijkavonden / voorbereiding zoektocht nieuwe ambtsdragers / PKN nota Kerk 2025 / Censura Morum avondmaalsviering 8 januari / rondvraag en sluiting.
Scriba Arend Niebeek

Terugblik Advents- en Kerstdiensten

Maak het mee ! We hebben het mogen meemaken en kunnen terugzien op deze mooie diensten. Mede door de inzet en de ideeënrijkdom van de leiding van de kindernevendienst zijn dit waardevolle momenten geweest en daarom willen wij állen die daaraan meegewerkt hebben hierbij hartelijk danken.
Wilt u de dienst van 1e Kerstdag nog eens terugzien, dan kan dat via de volgende link:
https://goo.gl/photos/GWFoWypYaY7WHXWK9
Namens de kerkenraad scriba Arend Niebeek

Alle nieuwsberichten