Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2016-52

Snoepjes inpakken

I.v.m. de feestdagen en de nieuwjaarsreceptie van het Ouderen Contact Schoonrewoerd zal er de komende 3 weken niet ingepakt worden. Iedereen is weer van harte welkom in het nieuwe jaar op 18-01-2017 op de normale tijden. We wensen alle medewerkers Gezegende Kerstdagen en een Gezond 2017.
Dick en Adrie la Vergé

Gebedskring Hervormde Gemeente

U wordt door de Hervormde Gemeente weer van harte uitgenodigd om mee te doen met de gebedskring. Deze zal gehouden worden woensdag 28 december. U bent dan ’s avonds vanaf 19.45 uur welkom in de consistorie van de Hervormde Gemeente.

Kerstgroet voor Saarmund

Schoonrewoerd, Advent 2016

Beste broers en zussen in Saarmund en omstreken,

Het is weer december: tijd van Advent en Kerst, tijd waarin we de komst van Jezus verwachten en vieren.
De kerstnachtdienst vieren wij hier in Schoonrewoerd weer samen met onze hervormde broers en zussen. Dit jaar is het thema van de dienst “Leven tussen hoop en vrees”.
Ik denk dat dit voor velen herkenbaar is, in de eerste plaats in ons eigen leven. Soms wacht je op de uitslag van een onderzoek, of zit je aan het bed van een dierbare die ernstig ziek is. Je leeft dan tussen hoop en vrees. Je maakt je zorgen om je kind, of je dreigt ontslagen te worden. In ons leven van alledag wisselen hoop en vrees elkaar af.

Maar wie verder kijkt, naar het land waar we wonen, of naar de wereld, kan door hetzelfde gevoel bevangen worden: soms zie je sprankjes hoop, maar vaak vrees je voor deze wereld. Er gebeurt zoveel, de nood is zo groot, hoe moet het verder?

In het kerstevangelie wisselen hoop en vrees elkaar ook af. Ik denk dat de reis van Nazaret naar Betlehem voor de hoogzwangere Maria wel vrees kende. Maar het kind dat zij droeg en baarde gaf hoop. De herders werden ‘zeer bevreesd’ van de engel die plotseling bij hen stond. Maar toen ze het goede nieuws van de geboorte van de Heiland gehoord hadden, werden ze blij, kregen ze hoop.
Die blijdschap en de hoop gaven ze door, door overal te vertellen van de vrede die op aarde gekomen was met dat kind in de kribbe, Christus, Gods eigen Zoon.

Hun leven zal vanaf dat moment niet vrij geweest zijn van angst. Ook ons leven is niet vrij van angst, hoezeer we daar ook naar verlangen. Maar er is ook altijd hoop. De hoop die Jezus op aarde gebracht heeft en die we zien in de liefdevolle zorg en troost die je mag ontvangen van mensen, hoop die we zien in mensen in Aleppo en al die andere brandhaarden, die volharden in het doen van het goede. Het is de hoop waarmee wij elkaar mogen bemoedigen als vrees de overhand lijkt te krijgen. Want, wat er ook gebeurt, in ons eigen leven, in deze wereld, met Paulus mogen wij zeggen: Niets zal ons kunnen scheiden van de liefde van God, die Hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer. (Rom. 8:39)

In deze liefde weten wij ons met elkaar verbonden, over grenzen heen. Ons geschenk aan jullie is dit jaar een helemaal Schoonrewoerds product. Van stammetjes van Schoonrewoerdse bomen zijn schijfjes gezaagd. De kinderen van de jeugdclubs hebben ze geschuurd, gaatjes erin geboord, een kerstgroet erop gestempeld en gelakt. Dat hebben ze met veel plezier gedaan. We hopen dat dit plezier een voorbode is van onze ontmoeting komend jaar in mei in Saarmund, met hopelijk veel jongere en oudere gemeenteleden. Wij verheugen ons erop!

Met een hartelijke groet namens de Gereformeerde Kerk te Schoonrewoerd,
ds. Gerlinde van den Berg-de Haan

Alle nieuwsberichten