Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2016-48

Advent

Maak het mee: Stel je voor dat er iets bijzonders gebeurt in onze kerk, iets dat niet eerder gebeurde. Stel je voor dat dit gebeurt met kerst en dat jij erbij bent! We beloven jullie: er gaat wat gebeuren, anders dan je verwacht… MAAK HET MEE!
Advent is de tijd van uitzien naar de belofte. Een tijd van verwachting. Dat gaan we ervaren in de komende weken. Voorin de kerk hangt een grote ster. Elke week komt er in één van de sterpunten een afbeelding bij. Daarop staat steeds iemand uit de bijbel. We horen deze bijbelse figuren over een belofte vertellen en zien wat de belofte in hun leven betekent. Zo zien we met hen uit naar de belofte die vervuld wordt. Ga jij het ook meemaken?

Agenda kerkenraadsvergadering 1 december

Opening / begroting 2017 / richtlijnenboekje ambtsdragers en CvK / wel en wee kerkenraadsleden / vaststellen agenda / rapportages / terugblik bezinningsavond 11 november en Gedachteniszondag / verslag gemeentevergadering 2 november / verslag kerkenraadsvergadering 3 november / ingekomen stukken / invullen diverse taken rond de feestdagen / rondvraag en sluiting.
Scriba Arend Niebeek

Taizéviering

We nodigen u van harte uit bij de Taizéviering op 27 november om 18.30 uur. Nu het buiten mistig is en de wereld soms zo klein lijkt, maar er ondertussen grote problemen over die wereld hangen, is het goed om op zoek te gaan naar onze bron, God. God wil ons vinden, laten we ons ook gevonden worden? God is liefde, willen we die liefde ook ontvangen en weer uitdelen? Dat is het thema van onze Taizéviering: Deel je liefde…
Op onze Loesjekalender staat: storm, het beste excuus om je aan iemand vast te klampen. Het is tijd om ons in deze stormachtige wereld aan de liefde van God vast te klampen. Kom en beleef hoe dat voelt: God geeft liefde aan jou, voor jou en om te delen met anderen.
De liturgiecommissie, Jolanda Lemcke

Oproep

Zondagavond 22 januari houden wij opnieuw een twitterdienst. We zoeken mensen -jong en oud- om ons te helpen om deze dienst te organiseren. Geef je/u op bij Jannie den Braven en/of Marjolijn Laurman-Ippel

Foto’s Keniareis Lianne

Zondag 23 oktober hield Lianne van der Zijden een presentatie van haar reis naar Kenia die ze afgelopen zomer maakte. Helaas werkte de techniek niet mee en kon ze geen foto’s laten zien. Omdat u toch nog meer een beeld te geven zullen de foto’s vandaag, zonder toelichting, tijdens het koffiedrinken getoond worden.
KerkinActie Werkgroep

Follow Me

Afgelopen week ging het over Hij is Almachtig. Volgende gaan we het hebben over Occultisme. De bijbehorende bijbeltekst is Efeze 6: 11. &quot

Alle nieuwsberichten