Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2016-47

De Rommelschuur

Op zaterdag 26 november is De Rommelschuur open van 9.00 – 12.00 uur. Het is de laatste kans om nog een leuk Sinterklaascadeautje te kopen, of iets om een surprise van te maken. Kom naar de schuur om inspiratie op te doen. Ook voor de kerst zijn er al veel leuke artikelen te koop. Onze Kerstmarkt is op 10 december. We zoeken voor die morgen nog enkele dames voor onze koffiekraam. Wie heeft er tijd en zin om ons te helpen? Bel met Ineke Broekhoff. Op vrijdag 9 december gaan we bloemstukjes maken, ook dan is alle hulp welkom. We starten vanaf 9.00 uur en werken tot uiterlijk 15.00 uur.
Commissie De Rommelschuur

Contacten met onze partnergemeente Saarmund

Het is alweer een half jaar geleden dat we onze gasten uit Saarmund in Schoonrewoerd mochten ontvangen. Een weekend dat bij velen van ons nog “vers” in het geheugen staat. Het eerstvolgende contact betreft de kerstgroet voor onze partnergemeente. Het is een goede gewoonte om elkaar wensen te sturen, te laten blijken dat we aan elkaar denken. Dit jaar is onze kerstgroet grotendeels door de clubs verzorgd, geschuurd, geboord, gestempeld, gelakt en voorzien van een ophang mogelijkheid. Fijn dat jullie dit hebben gedaan.
Enkele weken geleden werden we als commissie aangesproken door een van die jongeren met de vraag: Wanneer gaan we volgend jaar naar Saarmund? Op die vraag hebben we inmiddels een reactie vanuit Saarmund mogen ontvangen. Na intensief overleg, zowel hier als in Saarmund zijn we uitgekomen op het weekend van 5 – 7 mei 2017. Dat is het laatste weekend van de z.g. meivakantie 2017. We zijn blij dat we reeds zo vroeg een datum overeen gekomen zijn, omdat er al mensen zijn die zolang vooruit moeten zien te regelen om dat specifieke weekend vrij te kunnen nemen. We hopen van harte dat we met een grote groep van jong, middel en oud!(ere) in mei volgend jaar kunnen afreizen.
Mochten hierover vragen zijn dan hoop ik dat jullie ons weten te vinden.
De Saarmund commissie

Taizéviering

Het thema van de Taizéviering op 27 november om 18.30 uur is: Deel je liefde… We vragen God om zijn liefdevolle aandacht voor ons. Dat doen we door middel van gebed en zang. Kenmerkend in de Taizédienst zijn de Taizéliederen, liederen die steeds maar weer herhaald worden. De liederen van Taizé hebben iets van stromend water, eb en vloed. Je gedachten kunnen erin verzinken. Het lied gaat heen en weer dat creëert rust en evenwicht.
Muziek kan helpen om die innerlijke, vaak onrustige stemmen tot rust te brengen. We zullen in deze dienst dan ook veel zingen en luisteren naar muziek en inspirerende woorden. We streven ernaar dat we samen in deze dienst een rustpunt vinden in de woelige wereld om ons heen. Dat het samenzijn met elkaar een rustpunt is. Dat we vanuit die rust liefde kunnen toelaten en kunnen uitdelen.
De liturgiecommissie, Jolanda Lemcke

Gebedskring Hervormde Gemeente

U wordt door de Hervormde Gemeente weer van harte uitgenodigd om mee te doen met de gebedskring. Deze zal gehouden worden woensdag 23 november. U bent dan ’s avonds vanaf 19.45 uur welkom in de consistorie van de Hervormde Gemeente.

Senioren-middag

Een maand is zo voorbij. Niet ongemerkt natuurlijk. Er gebeurt van alles. Maatschappelijk, politiek, bij familie, bij vrienden of bij onszelf. Veel van de gebeurtenissen om ons heen hebben onze belangstelling of raken ons en willen we delen met anderen. Een van de momenten waarop dat kan is de senioren-middag.
We gaan er weer een gezellige middag van maken, deze keer met gezelschapsspelen, zoals o.a. sjoelen, rummikub, klaverjas en bijbelquiz. We zitten weer in de wintertijd, dus een goede oefening in deze spelen kan geen kwaad. En onder het spelen, natuurlijk even bijpraten. Misschien denkt u ‘ik ken de spelregels niet’. Geen nood, we leggen het allemaal netjes en duidelijk uit.
Was u er de vorige keer, kom dan weer. Was u er nog niet, probeer het een keer. We nodigen u van harte uit op donderdag 24 november a.s. om 14.00 uur in de Lichtkring. En evenals de vorige keer: neem gerust een ander mee! De middag duurt tot ongeveer 16.00 uur. Wilt u vervoer, neem dan contact op met Arie de Ruijter

Follow Me

Afgelopen dinsdag zijn we begonnen met les 3: Hij is almachtig. Een best pittige vraag. Waar denkt u aan bij deze tekst? Of wat betekent alleen al het woord ‘almachtig’? Komende week gaan we hier weer mee verder. Test van de week is: Psalm 91:1-2. Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende, zegt tegen de Heer: Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op u vertrouw ik.

Alle nieuwsberichten