Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2016-46

Bij het H.A.: Bartimeüs Sonneheerdt vereniging

Niets of bijna niets kunnen zien, heeft ingrijpende gevolgen. Daarom zet Bartimeüs Sonneheerdt zich al ruim honderd jaar in voor mensen die blind of slechtziend zijn. Van oudsher dragen veel kerken hun werk een warm hart toe. We vinden elkaar daarbij in onze christelijke grondslag. Graag willen wij ook de steun van onze kerkelijke gemeente bieden voor een prachtig onderwijsproject voor blinde en slechtziende kinderen. Voor het onderwijs worden namelijk steeds meer digitale lesmethodes ontwikkeld. Maar kinderen met een visuele beperking hebben hier niets aan. Zo raken ze achterop en maken minder kans op een opleiding of werk. Op de speciale scholen van Bartimeüs moeten ze daarom nu investeren in de ontwikkeling van modern digitaal onderwijs dat wel goed toegankelijk is voor blinde en slechtziende leerlingen. Om alle plannen waaronder het aanpassen van bestaande digitale lesmethoden en het aanschaffen van moderne onderwijsmiddelen zoals digi-borden en verrijdbare grote beeldschermen te kunnen uitvoeren, is uw steun onmisbaar. Uiteindelijk moeten ook kinderen met een visuele beperking de maatschappij in.
Samen kunnen wij ze daar bij helpen – door goed passend digitaal onderwijs mogelijk te maken.
De Diaconie

Diaconie

Kerk in Actie steunt het Interkerkelijk Diaconaal Overleg (IDO), de overkoepelende organisatie van diaconale activiteiten in Lelystad. In Lelystad zijn vier diaconale stichtingen opgericht:

  • Er zijn twee inloophuizen als ontmoetingsplek, waar vrijwilligers de bezoekers een luisterend oor en activiteiten bieden.
  • De schuldhulpverlening biedt hulp aan mensen met financiële problemen.
  • De voedselbank wil armoede en verspilling tegengaan.

Al dit werk wordt grotendeels uitgevoerd door ongeveer 300 vrijwilligers.
Het Interkerkelijk Diaconaal Overleg (IDO) zet zich in voor mensen die in een sociaal isolement zitten, arm zijn, last hebben van schulden of lijden aan een verslaving. Het overleg zorgt voor meer samenhang in dit werk. Mensen die de inloophuizen bezoeken komen makkelijker bij schuldhulpverlening en de voedselbank terecht en andersom.

Grote schoonmaak

De Grote Schoonmaak staat gepland op dinsdag 15 november. We hopen op veel vrijwilligers die met goede zin komen schoonmaken. Naast al het binnenwerk hopen we ook op mankracht voor de buitenboel. Vergeet niet een emmer, spons, zeem enz. mee te nemen. We starten 8.30 en om 10 uur drinken we koffie met wat lekkers. Tot 15 november.
Vriendelijke groet, Nel den Hartog

Bijbelstudie

De Bijbelstudie van 16 november heeft het thema: Meelijden- Meeleven.

Alle nieuwsberichten