Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2016-45

Follow Me

Na een week van vakantie hebben we ons bezig gehouden met het volgende onderwerp: De eerste vraag van de Heidelbergse Catechismus: Wat is je houvast? “Erken het: de HEER is God, Hij heeft ons gemaakt, hem behoren wij toe, Zijn volk zijn wij, de kudde die Hij weidt.” (Psalm 100:3) Omdat we niet helemaal klaar waren met dit onderwerp, zullen we hier aanstaande dinsdag mee verder gaan.
Sebastiaan en Machiel

Heilig Avondmaal

Zondag 13 november worden we weer uitgenodigd bij onze Heer, Jezus, aan tafel. Het blijft bijzonder: Jezus die zijn leven tot het uiterste deelde met zijn leerlingen, en dus ook met ons. We worden bepaald bij ons tekortschieten, maar ook bij de grote liefde die God in Jezus aan ons laat zien. Gods genade is groot! Kom daarom allemaal, en deel in die vergevende liefde.
ds. Gerlinde van den Berg-de Haan

Bij het H.A.: Bartimeüs Sonneheerdt vereniging

Niets of bijna niets kunnen zien, heeft ingrijpende gevolgen. Daarom zet Bartimeüs Sonneheerdt zich al ruim honderd jaar in voor mensen die blind of slechtziend zijn. Van oudsher dragen veel kerken hun werk een warm hart toe. We vinden elkaar daarbij in onze christelijke grondslag. Graag willen wij ook de steun van onze kerkelijke gemeente bieden voor een prachtig onderwijsproject voor blinde en slechtziende kinderen. Voor het onderwijs worden namelijk steeds meer digitale lesmethodes ontwikkeld. Maar kinderen met een visuele beperking hebben hier niets aan. Zo raken ze achterop en maken minder kans op een opleiding of werk. Op de speciale scholen van Bartimeüs moeten ze daarom nu investeren in de ontwikkeling van modern digitaal onderwijs dat wel goed toegankelijk is voor blinde en slechtziende leerlingen. Om alle plannen -waaronder het aanpassen van bestaande digitale lesmethoden en het aanschaffen van moderne onderwijsmiddelen zoals digi-borden en verrijdbare grote beeldschermen te kunnen uitvoeren, is uw steun onmisbaar. Uiteindelijk moeten ook kinderen met een visuele beperking de maatschappij in.
Samen kunnen wij ze daar bij helpen – door goed passend digitaal onderwijs mogelijk te maken. De Diaconie

Gespreksgroep

Voor iedereen die behoefte heeft om van gedachten te wisselen over je geloof of geloofszaken is er 1 keer per maand op maandagavond een gespreksgroep. Deze avond wordt wisselend bij iemand van de groep thuis gehouden. We praten over allerhande onderwerpen die we belangrijk / interessant / leerzaam / leuk vinden. We maken dit jaar ook weer gebruik van de Follow Me methode waar de jongeren ook gebruik van maken. Aanstaande maandag (7 november) is de eerste avond van het seizoen. Deze avond wordt gehouden bij Fam. Versteeg, Pr. Amaliastraat 27 om 20.00 uur. Voel je welkom!

“Bijpraatavond” over zegenen

Onlangs hebben we als gemeente het gesprek over het zegenen van andere levensverbintenissen weer opgepakt. Dat gebeurde middels de kerkdienst die ds. Klaas Spronk hield over de betekenis van zegenen, en de preekbespreking die daarop volgde. In 2012 waren we allemaal volop met dit onderwerp bezig, daarna heeft het een tijd stilgelegen. In die tussentijd mochten we nieuwe gemeenteleden verwelkomen. Het is logisch dat zij niet weten hoe de gesprekken in 2012 verlopen zijn. Wellicht is het prettig om bijgepraat te worden. Jullie, en ook degenen die hun geheugen weer op willen frissen, zijn daarom van harte welkom op dinsdag 15 november om 19:30 uur in De Lichtkring. Het is voor ons prettig om te weten hoeveel animo er is voor deze avond, dus geef het even door.
Namens de kerkenraad, ds. Gerlinde van den Berg-de Haan

De Rommelschuur

Op zaterdag 12 november is De Rommelschuur open van 9.00 -12.00 uur. Het is misschien wat vroeg, maar er is al een stelling met kerstspullen ingeruimd. Onze grote kerstmarkt wordt gehouden op 10 december.
Komende zaterdag is er weer volop najaars- en winterkleding en veel leuke tweedehands artikelen. De boekenschuur heeft een ruime keus aan boeken, niet alleen voor volwassenen maar er is een hele hoek ingericht met kinderboeken. Het is zeker de moeite waard om daar eens te kijken!
Commissie De Rommelschuur

Zendingsavond Open Doors

Donderdagavond 20 oktober was de gezamenlijke zendingsavond met een spreker van Open Doors. Het was een mooie gezegende avond. Fijn dat u aanwezig was! De gehouden collecte bracht een mooi bedrag op wat volledig ten goede komt aan Open Doors. Hartelijk dank!
KerkinActie Werkgroep

Alle nieuwsberichten