Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2016-44

Gemeentevergadering op Dankdag

De kerkenraad nodigt u hierbij van harte uit voor de gemeentevergadering op woensdag 2 november na de dankdienst voor gewas en arbeid. Er staan 2 onderwerpen van bespreking op de agenda. De liturgiecommissie heeft zich het afgelopen jaar verdiept in de avondmaalsliturgie en is met voorstellen gekomen voor de komende tijd. Dat zal worden besproken. Een tweede agendapunt betreft de evaluatie van de avonddiensten, zoals die het afgelopen jaar vorm hebben gekregen.
met vriendelijke groet, namens de kerkenraad – Arend Niebeek

Kring over Openbaring

Zondag 6 november komt de kring over Openbaring weer bij elkaar. We zullen hoofdstuk 7 lezen. Dat gaat onder andere over de 144.000 die het zegel dragen, en over de onafzienbare menigte voor Gods troon. Een hoofdstuk met prachtige beelden en troostrijke woorden. Ieder is welkom, zondagavond om 18:30 uur in de consistorie.
Ds. Gerlinde van den Berg-de Haan

Wijkavond-D

Bij de laatste wijkavond in wijk D lukte het niet om het programma helemaal af te werken. We kwamen met name niet toe aan het spel &quot

Alle nieuwsberichten