Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2016-25

Bij de morgendienst

Een luistertip voor ieder die dit stukje in de dagen tussen het verschijnen van deze gemeentebrief en de morgendienst van 19 juni leest: We zullen enkele liederen zingen die niet in het Liedboek staan, en waarvan ik ook niet goed weet hoe bekend ze zijn. Het zijn Opwekking 687 Heer, wijs mij Uw weg:
https://www.youtube.com/watch?v=kRXQCxwv6Ro en Opwekking 520 Wees mijn verlangen: https://www.youtube.com/watch?v=6nEYN-rw41o. Luister ze via deze links alvast een paar keer, dan gaat het meezingen tijdens de dienst vast gemakkelijker. Ik geef ook een link naar het kinderlied dat we zingen: God kent jou: https://www.youtube.com/watch?v=DfAuq2xXH2s. Het is alweer een tijd geleden dat we dit lied zongen, dus het helpt vast om het ook weer even te beluisteren. En of we de liederen uit volle borst mee kunnen zingen, of dat we (liever) luisteren naar het zingen van anderen, samen houden we de lofzang gaande, juist ook in deze bijzondere dienst van afscheid en bevestiging van ambts- en taakdragers. Een gezegende dienst gewenst!
ds. Gerlinde van den Berg-de Haan

Collecte tijdens jeugddienst

Tijdens de jeugddienst willen we collecteren voor World Servants. Dit is een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor projecten in ontwikkelingslanden. World Servants biedt jongeren een ervaring die niet zonder gevolgen blijft. Met hun werkvakanties willen ze namelijk bereiken dat:

  • Een gemeenschap uit een ontwikkelingsland een stap verder komt. Met een concreet bouwproject zoals een school of kliniek helpen ze de mensen zich verder te ontwikkelen
    Alle nieuwsberichten