Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2016-24

Collecte Rudolphstichting

In De Glind en in de rest van Nederland ontwikkelt de Rudolphstichting vernieuwende projecten in de jeugdzorg. Zij richten zich op kinderen die niet meer bij hun ouders kunnen wonen. Voor hen ontwikkelen en ondersteunen de Rudolphstichting gezinshuizen in heel Nederland. Ook zetten zij zich in voor jeugddorp De Glind door voorzieningen te subsidiëren en grond en gebouwen te beheren. De Rudolphstichting richt zich met haar projecten op uithuisgeplaatste kinderen en jongeren. Soms hebben ze gedragsproblemen en/of een verstandelijke beperking. Door allerlei problemen kunnen zij niet meer thuis wonen. Alle projecten zijn er op gericht deze kinderen en jongeren een eerlijke kans op een hoopvolle toekomst te geven.
Bij het opzetten van nieuwe projecten werkt de Rudolphstichting altijd samen met andere organisaties of personen. Zij hebben een directe relatie met het werkveld waarvoor het project is bedoeld. Dit garandeert dat een project echt waardevol is en dicht bij de behoefte staat van kinderen en jongeren die de hulp nodig hebben. In elk project werkt de Rudolphstichting toe naar verzelfstandiging, zodat het project ook zonder de financiële inbreng van de Rudolphstichting kan blijven bestaan. De Rudolphstichting investeert tijd, geld en kennis, maar verleent zelf geen uitvoerende zorg. Het doel is een omgeving te creëren waarin uithuisgeplaatste kinderen en jongeren zich kunnen richten op hun toekomst. Sleutelwoorden die in alle projecten terugkomen: kleinschaligheid, gewoon leven, mogelijkheden en behoeften van het kind centraal. Voor het uitvoeren van innovatieve projecten kan de Rudolphstichting niet zonder de steun derden. Vrijwilligers, diaconieën, fondsen, bedrijven en samenwerkingspartners geven de Rudolphstichting de kans om vernieuwende projecten te starten voor uithuisgeplaatste kinderen.

Afscheid en bevestiging

Volgende week zondag, 19 juni, nemen we afscheid van Truus Bonouvrié (diaken), Wout Versteeg (scriba) en Arie de Ruijter (ouderling-kerkrentmeester). Er zullen nieuwe ambtsdragers bevestigd en pastoraal medewerkers aangesteld worden: Christel Lodder (diaken), Arend Niebeek (scriba), Arie van Buuren (ouderling-kerkrentmeester), Ad Verhoeff (preses), Jannie den Braven (pastoraal jeugdmedewerker), Gerrie Visser en Nel Versteeg (pastoraal medewerker). Laten we als gemeente er zijn, in deze kerkdienst, maar ook in gebed en meeleven. Zo dragen we elkaar, en allemaal mogen we ons gedragen weten door onze God: Vader, Zoon en Heilige Geest. Het is zijn kerk, Hij heeft haar lief. Tot zondag!
ds. Gerlinde van den Berg-de Haan

Jeugddienst

Op zondagavond 19 juni is er weer een jeugddienst waaraan wordt meegewerkt door de band 4Tune uit Giessenburg. We hebben deze supergoeie band uitgenodigd vanwege de enthousiaste reacties van enkele jongeren na een optreden in een andere gemeente. Het thema van de dienst is : vriendschap.
We hopen op een volle kerk omdat jullie natuurlijk allemaal komen en vrienden en vriendinnen meenemen.
Na afloop is er nog een chill momentje om even na te praten. De dienst is voorbereid en wordt verzorgd door Marjolijn Laurman, Tineke van Ooijen, Benjamin, Gerco, Dieke en Jessica.
Aanvang: 18.30 uur

Alle nieuwsberichten