Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2016-22

Collecte Werelddiaconaat 5 juni: Hulp aan slachtoffers seksueel geweld.

In Guatemala wordt ieder uur een meisje slachtoffer van seksueel geweld. De meeste daders worden nooit opgespoord of gestraft. De organisatie Refugio wil het toenemende huiselijk en seksueel geweld een halt toe roepen. De organisatie biedt slachtoffers psychologische begeleiding en juridische hulp. Ook helpt de organisatie hen met (beroeps-)onderwijs om een zelfstandig bestaan op te bouwen. Daarnaast ondersteunt Refugio instanties als de politie en lokale overheden om slachtoffers op de juiste wijze op te vangen, te begeleiden of door te verwijzen. Tot slot klaagt de organisatie misstanden aan bij de overheid en dringt ze aan op het straffen van daders. Met de collecteopbrengst wil Refugio onder meer minimaal 30 slachtoffers opvangen en begeleiden.

Nieuwe voorzitter

De kerkenraad is zeer verheugd u te kunnen melden dat Ad Verhoeff te kennen heeft gegeven het voorzitterschap van de kerkenraad op zich te willen nemen. U zult begrijpen dat we dit aanbod met beide handen hebben aangenomen. Het is goed dat hierdoor een belangrijke post binnen de kerkenraad weer bemand is, zonder de overige taken overigens tekort te doen! Of het gaat om een volledige termijn van 4 jaar blijft nog in het midden. De bevestiging van Ad zal ook in de dienst van 19 juni plaatsvinden. Ook Christel Lodder zal op 19 juni bevestigd worden. Vorige week heeft u op de gemeentebrief kunnen lezen dat Christel op 19 juni niet aanwezig kon zijn, maar gelukkig heeft zij iets kunnen regelen waardoor zij er wel is. Nu kunnen alle nieuwe ambtsdragers en pastoraal medewerkers op 19 juni worden bevestigd respectievelijk aangesteld. Laten we God danken dat er weer zoveel mensen bereid zijn gevonden om een taak binnen onze kerk te vervullen.
Namens de kerkenraad: Wout Versteeg

10 jaar Leerdam Praise

Wij zijn onze Vader dankbaar dat we dit met Hem mogen vieren. Dit jaar voor de 10e keer een Openluchtdienst. Maar we hebben meer gedaan om dit te vieren. We zijn al meer dan een jaar bezig met de voorbereidingen en mogen het volgende weekend-programma bekend maken. Jazeker het wordt een weekend.

  • Zaterdag 11 juni om 15.30 uur: concert met Marcel Zimmer en zijn band. Marcel heeft een programma voor jong en oud. Er zullen ook stands aanwezig zijn en er is voor iedereen koffie, thee, fris etc.
  • Zondag 12 juni om 14.30 uur: de 10e Openluchtdienst. Spreker is Kees Kraayenoord, maar hij zal ook enkele liederen zingen. De samenzang wordt begeleid door de Leerdam Praise Band en ook dan zal Kees meedoen.

Na de dienst is er voor iedereen iets te drinken. Daar zal ook iets bijzonders bij zijn, maar dat merk je wel als je er bent. Zoals ieder jaar wordt het gehouden op het Dr. Reilinghplein in Leerdam (voor het gemeentekantoor). Evenals vorig jaar is er ook weer de mogelijkheid om stoelen te reserveren. Meer informatie is te vinden op onze website: www.leerdampraise.nl

Wat een weekend!!

Dan bedoelen we uiteraard het weekend van 6-8 mei, waarin we onze partner gemeente Saarmund op bezoek hadden. Waarom was het dit weekend extra bijzonder? De grote diversiteit van leeftijden zowel bij de gasten als bij de mensen uit onze eigen gemeente die hierbij betrokken waren. Het begon er al mee dat er een groep van 8 jongeren vanuit Saarmund meekwamen. Daarbij ook nog een groep 20-30 jarigen. Al met al een groep van 33 personen. Verder interessant om te weten dat bij de gezamenlijke maaltijd op de zaterdagavond we met bijna 90 personen genoten hebben van al die zaken die gekookt, gebakken, gemengd, etc. waren door onze gemeenteleden. Ra, ra waar het aantal andere mensen vandaan kwamen!!!
We hebben kunnen zien hoe onze gasten hebben genoten van de dagen dat we samen van alles ondernomen hebben. De jongeren die samen met onze jongeren “geslapen” hebben in het jeugdhonk met Ds. Roy Sandner, als goede herder, op zijn matje buiten voor de deur. De zondagochtend, een volle kerk, samen met onze gasten het Heilig Avondmaal mogen vieren. Het was indrukwekkend om dit met elkaar in twee grote, volle kringen te mogen beleven. De Lichtkring was het weekend bijzonder verfraaid door de kunstwerken van de drie Schoonrewoerdse kunstenaressen, te weten, Mieke Opstelten, Pauline van der Heijden en Relie Hermans. Ook tijdens de Jaarmarkt hebben veel bezoekers van de gelegenheid gebruik gemaakt om onze kerk en de expositie te bewonderen. Om dit alles nog eens goed te verteren, te evalueren en om te zien hoe we dit momentum kunnen voortzetten nodigen wij u/jou van harte uit op zondagavond 5 juni om 19.30 uur in De Lichtkring. Uiteraard zullen de nodige foto’s de ronde doen, waarschijnlijk zal de beamer het wat eenvoudiger maken om een ieder hiervan te laten genieten. Een ieder van harte welkom.
De Saarmundcommissie.

Alle nieuwsberichten