Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2016-18

Heilig Avondmaal

Volgende week zondag mogen we weer brood en wijn delen, dit keer samen met onze broers en zussen in geloof uit Saarmund. In het volgende Avondmaalsgebed wordt iets van de essentie van het Avondmaal verwoord:
“Ik eet. Ik drink.
Mijn geest overstijgt dit aardse leven
en is verbonden met de eeuwigheid.
Dank U, Heer Jezus. Amen.”
Dit mag ook ons gebed zijn, als we volgende week de maaltijd vieren.
ds. Gerlinde van den Berg-de Haan

De Rommelschuur op de jaarmarkt

Op vrijdag 6 mei is de schuur tijdens de jaarmarkt geopend van 9.00 – 13.00 uur. Er is een overdekt terras. Er is koffie/thee en limonade te koop met zelfgebakken cake of taart. Dit kan natuurlijk alleen als u voor ons wat lekkers wilt bakken. U kunt het ’s morgens bij ons afgeven. Alvast hartelijk dank!
Commissie De Rommelschuur

Avondmaalsviering

Op zondag 8 mei a.s. hopen we met elkaar het Heilig Avondmaal te vieren. De morgendienst zal deze zondag een extra bijzondere dienst zijn, omdat er ook een flink aantal Duitse gasten in ons midden zullen zijn. Mede om die reden hebben we besloten om de viering te laten plaatsvinden staande in een grote kring voor in de kerk (zoals op Witte Donderdag). Wij verwachten door tweemaal een dergelijke kring te vormen iedereen de gelegenheid te kunnen bieden aan de viering deel te nemen. Wij vragen diegenen die moeite hebben met staan, voor aanvang van de dienst alvast plaats te nemen op de voorste bank, zodat zij tijdens de viering, terwijl zij zitten, deel uit zullen maken van de kring.
Mede namens de kerkenraad, de liturgiecommissie

Bij het H.A.: Stichting Vluchteling

In maart duurde de oorlog in Syrië vijf jaar. Een einde is niet in zicht. Duizenden doden, het land ligt in puin, er wordt honger geleden. Ruim twaalf miljoen Syrische mannen, vrouwen en kinderen zijn uit angst voor oorlog en geweld van huis en haard verdreven. Als je de krant leest, lijkt het alsof ze allemaal hierheen komen. Het overgrote deel, ruim negentig procent van de Syrische vluchtelingen, wordt echter opgevangen in de buurlanden. Stichting Vluchteling vraagt uw hulp voor de opvang in de Syrische regio, in landen als Libanon, Jordanië, Noord-Irak en Turkije. De leefomstandigheden van vluchtelingen zijn daar vaak schrijnend. Er is een tekort aan eten, onderdak en medische zorg. Mensen zijn gemakkelijke slachtoffers van uitbuiting. Kinderen gaan vaak niet naar school, maar bedelen op straat. In die barre situaties worstelen mensen om hun waardigheid te behouden. Met geld van donateurs draaide Stichting Vluchteling in 2015 in Syrië en de buurlanden elf grote projecten, variërend van mijnen ruimen tot voedselvoorziening. Ze hielpen straatkinderen, zorgden voor mobiele medische klinieken en zetten tentschooltjes neer. Vorig jaar hielpen ze op die manier 365.000 vluchtelingen. Ze hopen dit jaar nog meer te kunnen betekenen. Helpt u mee de opvang in de regio menswaardig te maken?
De Diaconie

Koninklijke onderscheiding

Sija Brouwer-Versluis heeft op dinsdag 26 april 2016 door Burgemeester Houtman een Koninklijke onderscheiding opgespeld gekregen. Hier een overzicht van haar werkzaamheden, waarvan de meesten voor de kerk. Van 1962 tot 1977 lid van de evangelisatie commissie

Alle nieuwsberichten