Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2016-17

Heilige Doop

Vandaag mogen we getuige zijn van de doop van Jolijn Cornell Middelkoop, dochter van Kees en Gerieke Middelkoop-Brouwer en zusje van Femke. Als gemeente spreken we uit dat we om hen heen willen staan, hen helpen en voor hen bidden.

Vakantie

De komende twee weken zijn onze predikant, kerkelijk werker en enkele ouderlingen met vakantie. Als er onverwacht pastorale zorg nodig is of u/jij wilt iets melden dan kan u/jij contact opnemen met Goos Bronkhorst of Janet de Zeeuw. Zij weten waar iedereen is of wie ingeschakeld kan worden. We wensen iedereen een goede tijd.
De kerkenraad.

Gebedskring Hervormde Gemeente

U wordt door de Hervormde Gemeente weer van harte uitgenodigd om mee te doen met de gebedskring. Deze zal gehouden worden donderdag 28 april! U bent dan ’s avonds vanaf 19.45 uur welkom in de consistorie van de Hervormde Gemeente.
Wout Versteeg

Snoepjes inpakken

Er is een verzoek binnen gekomen van de firma ELJO uit IJsselstein, met de vraag of er per half augustus weer vrijwilligers zijn om snoep in te pakken en eventueel te decoreren. De vraag is nu: wie is bereid om dat te doen? Ook is de vraag naar chauffeurs, die vrijwillig, om toerbeurt, naar ELJO willen rijden.
Naar ELJO rijden, (snoep ophalen en brengen) is twee keer rijden per week. Ook is de vraag naar een coördinator. Aanmeldingen: bij ondergetekende of per e-mail: dlaverge@hetnet.nl
D. la Vergé

Verslag gemeentevergadering

U kunt het verslag van de gemeentevergadering van 9 maart 2016 opvragen bij de scriba. Graag zoveel mogelijk digitaal, email: scriba@gkschoonrewoerd.nl

De Rommelschuur

Op zaterdag 30 april is de schuur weer open van 9.00 – 12.00 uur. De zomer staat voor de deur, in de kledinghoek is er volop leuke zomerkleding. Er zijn spullen voor de camping, voor de tuin en genoeg boeken om te lezen in de vrije tijd! Op vrijdag 6 mei zijn we tijdens de jaarmarkt ook geopend. Er is dan een koffieterras. We vragen uw hulp om cake of taart te bakken.
Commissie De Rommelschuur.

Alle nieuwsberichten