Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2016-16

Heilige Doop

Op zondag 24 april mogen we getuige zijn van de doop van Jolijn Cornell Middelkoop, dochter van Kees en Gerieke Middelkoop-Brouwer en zusje van Femke. Jolijn is allang geen pasgeboren kindje meer, maar een peuter van bijna 2,5 jaar. Soms loopt je weg in het leven, in je geloof, anders dan “gewoon” en maak je andere keuzes dan die voor de hand zouden liggen. We zijn dankbaar dat Kees en Gerieke op dit moment, heel bewust, tot het besluit gekomen zijn dat ze Jolijn willen laten dopen. Wij mogen daar als gemeente getuige van zijn en uitspreken dat we om hen heen willen staan, hen helpen en voor hen bidden. Wees welkom!
ds. Gerlinde van den Berg-de Haan.

Grote schoonmaak

De grote voorjaarsschoonmaak staat gepland op dinsdag 19 april, dan hopen we op veel vrijwilligers die met veel zin komen schoonmaken. Naast al het binnenwerk hopen we ook op Mankracht voor de buitenboel. Vergeet niet een emmer, spons enz. mee te brengen. We starten om 8.30 uur en om 10 uur drinken we koffie met wat lekkers. Tot 19 april!
Vriendelijke groet Nel den Hartog.

Seniorenmiddag

Donderdag 21 april hopen we als senioren weer bij elkaar te komen. Onze gast is ditmaal Hans Lemcke. Hans heeft ons al een aantal keren getrakteerd op een prachtige fotoserie. Ook voor deze middag heeft hij een fotoserie samengesteld over een gedeelte van onze rivier de Rijn. Nederland is een waterland, eigenlijk een grote delta en de Rijn neem daar een belangrijke plaats bij in. De fotoserie die wij gaan zien geeft een beeld van een deel van deze rivier. Naast de beelden zal Hans ook het een en ander vertellen over wat deze rivier voor ons land betekent. Zoals we van hem gewend zijn stelt hij ook een aantal vragen aan ons, zodat we kunnen testen of onze kennis is uitgebreid. Het zal zeker een interessante middag worden.
U bent allen van harte welkom. De middag is van 14.00 uur tot 16.00 uur in de Lichtkring. Heeft u vervoer nodig neem dan even contact op met Ad Verhoeff, tel: 0345-641361. Noteert u alvast in uw agenda: Donderdag 12 mei gaan we een middagje uit! We gaan naar het Leer- en Schoenenmuseum in Waalwijk. Aan het eind van de middag eten we met elkaar. Opgaveformulieren liggen in de hal van de Lichtkring. De kosten bedragen voor leden €15,- en voor niet-leden €25,-.
De Commissie.

Bezoek van onze Partner Gemeente

Afgelopen zondag zijn we met een mooie groep bij elkaar geweest om te bespreken hoe we het weekend het beste kunnen invullen. De uitdaging deze keer is hoe we 3 verschillende leeftijdsgroepen een interessant weekend kunnen aanbieden. Maar gelukkig staan we daar als commissie niet alleen voor. Al snel kwam van ouders van leeftijdsgenoten van de 13-jarigen groep, de vraag kunnen we niet met z’n allen hier in De Lichtkring een nacht slapen. (gelukkig bedoelden ze daar alleen de 13-jarigen mee!!!). Dat idee vond grote bijval zodat er in de nacht van zaterdag op zondag in De Lichtkring geslapen gaat worden. Voor ordebewaarders zal worden gezorgd!!
Verder zijn diverse mensen bezig invulling te geven voor activiteiten voor de andere groepen. Daarover hebben jullie in eerdere berichtjes al het een en ander kunnen lezen. Wat het onderbrengen van de gasten betreft hebben we goed nieuws….het aanbod daarvoor was weer groots. Hiervoor alvast onze dank.
De zondagochtend met z’n allen naar de kerk, waar we samen met onze gasten het Heilig Avondmaal hopen te vieren. Dat willen we doen, zoals we ook op Witte Donderdag hebben gevierd, staande in een grote kring. Hierbij wordt de voorste bank gereserveerd voor degenen voor wie staan wat te lang zou duren.
Blijven nog wat praktische zaken. In De Lichtkring liggen lijsten waarop de bakkers(sters), kokers(sters) en hand en span dienst aanbieders hun namen kunnen invullen. Komende zondag 24 april, na de ochtenddienst, willen we met alle geïnteresseerden en de gastgezinnen weer bij elkaar komen in De Lichtkring.
De Saarmundcommissie.

Alle nieuwsberichten