Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2016-15

Avonddienst

Vanavond laten we ons verrassen door Paulus, die van zichzelf zegt dat hij zijn werk in Tessalonica gedaan heeft met de tederheid van een voedster (1 Tess. 2:7). Wie had dat achter hem gezocht? We lezen ook een gedeelte uit Handelingen 4, waarin Petrus zich, hoewel hij laagopgeleid was, vrijmoedig verdedigt tegenover de mannen met macht die hem gevangengenomen hadden. Wat willen deze twee apostelen, Paulus en Petrus, ons vandaag meegeven? Kom en laat je ook verrassen. Welkom!
ds. Gerlinde van den Berg-de Haan

Grote schoonmaak

De grote voorjaarsschoonmaak staat gepland op dinsdag 19 april, dan hopen we op veel vrijwilligers die met veel zin komen schoonmaken. Naast al het binnenwerk hopen we ook op Mankracht voor de buitenboel. Vergeet niet een emmer, spons enz. mee te brengen. We starten om 8.30 uur en om 10 uur drinken we koffie met wat lekkers. Tot 19 april!
Vriendelijke groet Nel den Hartog

Rabobank Clubkas Campagne

Koor ZOUT doet mee aan de Rabobank Clubkas Campagne ! In 2016 mogen uitsluitend leden van de RABOBANK 100.000 euro verdelen onder verenigingen en stichtingen, welke actief zijn in het werkgebied van de Vijfheerenlanden en klant zijn van Rabobank Alblasserwaard Vijfheerenlanden. Het koor ZOUT heeft zich ook aangemeld en doet een beroep op gemeenteleden om op ons koor te stemmen. Wie kunnen er stemmen? Leden van de bank ontvangen voor de stemperiode per post een unieke code waarmee ze kunnen stemmen. Van 1 april t/m 14 april kan er via een stemsite uw stem op de vereniging en/of stichting worden uitgebracht die u een warm hart toedraagt. Ieder lid ontvangt vijf stemmen, waarvan maximaal twee stemmen op dezelfde vereniging mogen worden uitgebracht. Als u bankiert bij de Rabobank en u bent lid, wilt u dan aan ons denken?

Lenteconcert

Zaterdag heeft mevr. Christina Noppe onder grote belangstelling haar lente-concert gegeven. Er zijn gemeenteleden, die het erg jammer hebben gevonden niet aanwezig te kunnen zijn. Gelukkig kunnen zij het via de kerkomroep alsnog beluisteren.
De kerkrentmeesters

Bezoek van onze Partner Gemeente

Beste mensen,
Het is al een keer aangekondigd, maar nu wordt het menens! Onze gasten komen het weekend van 6 – 8 mei a.s. We hebben inmiddels een voorlopige lijst met namen mogen ontvangen. In totaal komen er 32 gasten en daarbij zijn 8 jongelui zo van 13-14 jaar. Deze laatsten zijn een groep catechisanten die ter afsluiting van het catechesejaar met elkaar een uitje hebben en dit jaar is de keuze op Schoonrewoerd gevallen.
Voor deze mensen zijn we nu op zoek naar onderdak!!!!! We verwachten de gasten op vrijdag 6 mei zo omstreeks 16.00h. De mensen worden ontvangen met Kaffe und Kuchen, goede gewoontes moet je niet veranderen. Dan besteden we extra aandacht aan de drie Schoonrewoerdse kunstenaressen en wel speciaal aan de kunstwerken die ze voor ons hebben uitgezocht en tentoongesteld in de diverse zalen van onze Lichtkring. Daarna gaan de gasten mee naar de gastgezinnen. De zaterdag gaan we naar Slot Loevestein, verdere invulling van die dag volgt. Zaterdagavond gezamenlijke maaltijd in De Lichtkring met aansluitend gezellig samenzijn, ook wel genoemd der bunte Abend. (Hier hebben we nog hulp bij nodig!!!!) Zondagochtend naar de kerkdienst, daarna koffie en een afsluitende lunch. Daarna rest ons nog om onze gasten eine gute Heimfahrt te wensen of zoals vele ook zullen verstaan, have a safe journey. Een ieder die geïnteresseerd is nodigen we uit om zondagavond 10 april om 19.30h bij elkaar te komen in De Lichtkring. Voor de jongelui hebben we misschien nog iets speciaals in petto, maar daarover later meer. In de hal liggen inmiddels alweer de bekende inteken lijsten voor hand en span diensten, bakkers(sters), kokers(sters) en wat er verder zo’n beetje nodig is tijdens zo’n weekend met daarbij een gezamenlijke maaltijd. We hopen met zijn allen gezellig te mogen toewerken naar weer een inspirerend weekend met onze Partner Gemeente.
De Saarmundcommissie

Alle nieuwsberichten