Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2016-14

Openbaringen

Zondagavond behandelen we Openbaring 2. Jezus wandelt tussen de gemeenten en spreekt tot hen volgens een vast patroon. Wat zegt Hij en wat zou Jezus tot ons zeggen? Op deze vragen gaan we dieper in. Iedereen is weer van harte welkom, ook als u nog niet geweest bent!
Werkgroep Openbaring

De Rommelschuur

Op zaterdag 9 april is De Rommelschuur van 9.00 – 12.00 uur geopend. De uitverkoop is voorbij en de meeste winterkleding heeft plaats gemaakt voor de voorjaars/zomerkleding. Een goede reden om langs te komen, wij hebben de koffie klaar!
De activiteitencommissie

Rabobank Clubkas Campagne

Koor ZOUT doet mee aan de Rabobank Clubkas Campagne! In 2016 mogen uitsluitend leden van de RABOBANK 100.000 euro verdelen onder verenigingen en stichtingen, welke actief zijn in het werkgebied van de Vijfheerenlanden en klant zijn van Rabobank Alblasserwaard Vijfheerenlanden. Het koor ZOUT heeft zich ook aangemeld en doet een beroep op gemeenteleden om op ons koor te stemmen.
Wie kunnen er stemmen? Leden van de bank ontvangen voor de stemperiode per post een unieke code waarmee ze kunnen stemmen. Van 1 april t/m 14 april kan er via een stemsite uw stem op de vereniging en/of stichting worden uitgebracht die u een warm hart toedraagt. Ieder lid ontvangt vijf stemmen, waarvan maximaal twee stemmen op dezelfde vereniging mogen worden uitgebracht. Als u bankiert bij de Rabobank en u bent lid, wilt u dan aan ons denken?
Bert Bos, secretaris koor ‘ZOUT’

Afsluiting van het clubseizoen

Op vrijdag 1 april sluit de Jeugdcentrale het clubseizoen af met een sport- en spelavond voor alle jeugd van de clubs. Iedereen die het leuk vindt om te komen kijken of mee te doen is welkom. Ook als je voor volgend seizoen wil weten of club iets voor je is of wanneer je wellicht een club wil leiden, ben je van harte uitgenodigd om vast een avondje mee te komen doen. De avond begint om 19 uur in de Copper (sporthal bij HSSC’61 in Hei-en Boeicop) en eindigt om 21 uur, voor iets lekkers en wat te drinken wordt gezorgd. Vergeet niet om sportkleding aan te doen!
Vriendelijke groeten van de leiding van de Jeugdcentrale.

Contacten met Partnergemeente Saarmund

In overleg met onze partnergemeente willen we eens wat breder proberen na te gaan wat er in de beide gemeenten leeft betreffende de contacten die reeds vele jaren bestaan. We hebben binnen onze gemeente een flinke groep die zeer betrokken is hierbij, maar we weten ook dat er gemeenteleden zijn die hierbij vraagtekens zetten. Er zijn toch zeker wel landen/gebieden te bedenken waar mensen het veel moeilijker hebben dan in Duitsland, ze leven daar toch in een vrij land. Daarom nog even terug in de geschiedenis.
De eerste contacten zijn gelegd in de tijd dat Duitsland nog een gedeeld land was, Oost- en West-Duitsland en Saarmund ligt in het deel dat in die tijd niet vrij toegankelijk was voor mensen uit West Europa. We waren gescheiden door het z.g. IJzeren Gordijn of ook wel genoemd De Muur. Dit heeft geduurd vanaf het einde van de 2de Wereld Oorlog, 5 mei 1945, tot november 1989. Al die tijd werd dat deel van Duitsland bestuurd vanuit Rusland.
Terwijl wij hier leefden in een democratisch bestuurd land, waar we allemaal vrij waren om te gaan en te staan, een land met vrijheid van meningsuiting. Waar we konden zeggen wat we wilden, en we konden ook kiezen of we lid wilden zijn van een kerk. En dat was nu een van de grote verschillen met het leven achter De Muur. Daar was men niet vrij om te zeggen wat men wilde en als bekend werd dat je lid was van een bepaalde kerk dan werd er extra op je gelet. Ook op je werk werd het lid zijn van een kerk niet gewaardeerd en het krijgen van betere baan kon je wel vergeten. Dus bijna 45 jaar lang kreeg je steeds te horen dat wanneer je lid was van een kerk dan kon je een goede baan wel vergeten. Als je in die sfeer bent opgegroeid dan heb je ook niet ervaren wat het kan betekenen om samen bij een kerk te horen. En dat is nu juist wat we in al die jaren dat we contacten hebben, hebben ervaren: De gemeente hangt nog steeds als los zand aan elkaar. En elke keer dat we daar komen worden er mensen opgetrommeld om mee te helpen het bezoek in goede banen te leiden. Dan ervaar je hoe hartelijk de mensen zijn, hoe graag ze bereid zijn om mee te helpen en hoe fijn ze het vinden om een stukje gemeenschapszin te ervaren. Hierdoor leren ze elkaar ook steeds een beetje beter kennen. We gaan dan ook met z’n allen naar de kerk. Door de jaren heen zien we gelukkig steeds dat het groepje bekende gezichten groter wordt en dat is voor ons ook steeds de stimulans om de contacten te blijven onderhouden.
Wat we nu willen doen, is een doos neerzetten in De Lichtkring, met een tweeledig doel. Het eerste dat we vragen is om uw/jouw vragen/opmerkingen betreffende de contacten met Saarmund daarin te deponeren. Zo’n zelfde soort doos wordt ook in Saarmund gebruikt voor het verzamelen van hun vragen/opmerkingen.
Op 6 mei dit jaar komen de mensen uit Saarmund weer naar Schoonrewoerd. We hebben al de nodige ideeën wat we dat weekend willen gaan doen, maar daar zijn natuurlijk altijd kosten aan verbonden. En daar gaat de 2de vraag over, een bijdrage ter bestrijding van de kosten tijdens dat weekend zou bijzonder welkom zijn. We zijn erg benieuwd naar de reacties en vragen.
De Saarmund commissie.

Alle nieuwsberichten