Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2016-12

Op weg naar Pasen

Witte Donderdag: Jezus hield een maaltijd met zijn leerlingen en kondigde zijn lijden aan. Ook wij worden genodigd met Hem en met elkaar de maaltijd te gebruiken. Aansluitend aan de dienst wordt in de ruimte grenzend aan de kerkzaal de registratie van de zesde editie van ‘The Passion’ vanuit Amersfoort vertoond (ook te zien op NPO1). Wij nodigen u van harte uit om samen ‘The Passion’ te bekijken.
Goede Vrijdag: het lijden, het verraad, het duister. Er lijkt geen lichtpuntje meer mogelijk en toch….. laat God ons in de steek?
Stille Zaterdag: juist in deze Paasnacht belijden we ons geloof en gedenken we het lijden, teken van onze eigen reis door de dood heen naar het leven. Alle reden om God te prijzen.
De liturgiecommissie heeft de drie diensten (Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag), die samen een geheel vormen, voorbereid. Op paasmorgen zal onze eigen Ds. Gerlinde v/d Berg- de Haan voorgaan. Het koor ‘Zout’ zal de dienst ondersteunen.
Pasen: het krachtigste en meest onbegrijpelijke verhaal van Gods liefde voor mensen. Wees welkom en deel mee in lijden, sterven en opstaan.
De liturgiecommissie

Pasen

Verder gaan: Op paasochtend sluiten we het kindernevendienstproject ‘Stap voor Stap’ af in de kerk (de kinderen blijven de hele dienst in de kerk).
De reis die veertig dagen geleden begon, is afgelopen. Maar de reis gaat toch ook verder… Wij zijn op weg en gaan verder met elkaar en met Gods belofte!

Op de koffie bij….

Het zal ergens in december 2015 geweest zijn dat ik heel voorzichtig bij Janny Ippel het idee ging bespreken om vanaf januari 2016 een middag/ochtend te organiseren waarbij we in klein verband met elkaar in gesprek zouden gaan over geloof. Na het idee gelanceerd te hebben reageerde Janny direct enthousiast en ze stelde voor dat zij behalve het uitnodigen van de mensen ook haar huis ter beschikking wilde te stellen. We hadden geen idee of er behoefte zou zijn aan zo’n bijeenkomst, maar inmiddels hebben we er 6 achter de rug en zijn er ongeveer 50 mensen op de koffie geweest.
Als wij namens onszelf spreken kijken Janny en ik met grote dankbaarheid terug op alle keren. Wij vonden het heel bijzonder om door middel van de werkvorm ‘Kaarten op tafel&quot

Alle nieuwsberichten