Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2016-11

Collecte 40-dagentijd:

Vandaag: Steun migranten in Nederland.
Volgende week: Steun boerinnen in Ghana.
Het lukt de boeren in Noord-Ghana, aan de rand van de Sahel, nauwelijks om genoeg voedsel te verbouwen voor hun gezinnen. De droogteperiodes duren steeds langer. De landbouworganisatie van de Presbyteriaanse kerk helpt boeren bij het verbeteren van hun landbouwvaardigheden en bij de verkoop van hun producten. Als er weinig werk is op het land, verzamelen vrouwen de noten van de karitéboom, die in het gebied groeit. Ze maken er boter van, maar de winst is minimaal, omdat het proces zo arbeidsintensief en tijdrovend is. De kerk helpt vrouwen om het proces te stroomlijnen door zich in groepen te organiseren en zorgt voor moderne werkplaatsen en betere oventjes. De vrouwen verwerken de noten nu op een efficiënte en milieuvriendelijke manier. De kwaliteit van de boter is zo goed, dat ze een betere prijs krijgen op de markt. “Ik kan nu mijn gezin onderhouden en mijn kinderen naar school sturen,” vertelt een van de vrouwen. Op zondag 20 maart collecteren we voor het werelddiaconale werk van Kerk in Actie zoals dit project.
Zet u een stap en geeft u in de collecte?

Bij het H.A.

Hoop aan vluchtelingen in de regio (ZOA) Miljoenen mensen zijn op de vlucht als gevolg van oorlogsgeweld of een natuurramp. Deze mensen vluchten, omdat ze alles kwijt zijn geraakt en op zoek zijn naar veiligheid. Moeders willen dat hun kinderen het overleven. Vaders willen hun gezin beschermen tegen geweld. Ze willen graag in de buurt van hun land blijven. Daar ligt hun hart en daar lag hun toekomst. Ze hopen ooit weer terug te gaan. ZOA vangt deze vluchtelingen op in de regio en biedt hulp. Dat doen ze bijvoorbeeld in het Midden-Oosten, Ethiopië en Myanmar. Zij helpen vluchtelingen met onderdak en voedsel, maar ook met het opbouwen van een nieuw bestaan. Samen werken zij op die manier aan herstel totdat de vluchtelingen weer in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Zo draagt ZOA bij aan een nieuw perspectief van hoop waarin mensen in waardigheid en onderling vertrouwen samenwerken aan hun toekomst. Van harte bij u aanbevolen.

Taizé viering in Lux Mundi, Lexmond m.m.v. koor Zout

Vanavond vindt er in de PKN kerk Lux Mundi, Zuidernes 45 te Lexmond een Taizéviering plaats. Het koor ‘Zout’ uit Schoonrewoerd onder leiding van Willemdirk van den Berg verleent haar medewerking. Het koor zal verschillende Taizéliederen zingen, alleen, maar ook samen met de gemeente. Pianist Bastiaen Boekelo zorgt voor de muzikale begeleiding. In de aanloop naar Pasen is het thema van deze viering ‘Vertrouwen’ , een viering met zang en bezinning in de stijl van Taizé. Iedereen is van harte welkom. De viering begint om 18:30 uur in Lux Mundi.

Op weg naar Pasen

In de Stille Week proberen we iets te begrijpen van de weg die Jezus Christus is gegaan toen Hij de confrontatie met het kwaad aanging. We gaan met Jezus mee en proeven de angst in de donkere nacht van zijn verraad, zijn veroordeling en zijn kruisiging. We ervaren het wonder van vergeving en troost vanuit die onpeilbare bron van God. Het is goed om in de Stille Week de overladen agenda’s los te laten en tijd te nemen om het wonder van Gods Woord in ons op te nemen. Persoonlijk, als gezin en ook als gemeente. Daarom nodigen wij u van harte uit om de dagen vanaf Witte Donderdag tot en met Eerste Paasdag mee te beleven. De liturgiecommissie is bezig mooie diensten vorm te geven op Witte Donderdag (24 maart), Goede Vrijdag (25 maart) en Stille Zaterdag (26 maart) leidend tot de Paasmorgendienst waar het nieuwe begin centraal staat. Op Witte Donderdag kan er aansluitend aan de dienst gezamenlijk gekeken worden naar de live televisieuitzending van The Passion 2016. Een indringende ervaring, waar u mogelijk andere jaren zelf thuis naar keek, maar dat we nu met elkaar willen beleven. Dit initiatief van het jeugdwerk sluit prachtig aan en willen we vanuit de liturgiecommissie van harte bij u aanbevelen.
De liturgiecommissie

Wijkavond wijk C

Het wijkteam-c nodigt u uit voor het bijwonen van de laatste gemeenteavond die gehouden wordt op 15 maart 2016. Het thema is &quot

Alle nieuwsberichten