Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2016-10

Biddag

Wat hebben het spel Monopoly en de Bidstond voor gewas en arbeid met elkaar te maken? Meer dan je misschien zou denken! De Bijbelteksten voor deze Biddag zijn de droom van Salomo waarin God hem wijsheid en ook rijkdom belooft, en het Onze Vader, waarin we onder meer bidden: “Geef ons dagelijks het brood dat wij nodig hebben.” Welke richting wijst God ons? Welkom in de kerkdienst op woensdag 9 november om 19:30 uur.
ds. Gerlinde van den Berg-de Haan

Heilig Avondmaal

Jezus is het brood, door God aan ons gegeven. Dat vieren we telkens opnieuw met het Avondmaal. Zo ook op zondag 13 maart. Wie gevoed wordt met dit brood, ontvangt kracht voor vandaag en hoop voor de toekomst. Kom dan, en deel in de maaltijd die Hij voor ons heeft aangericht!
ds. Gerlinde van den Berg-de Haan

De Jeugdcentrale

Jaarlijks halen we bij een aantal mensen donateursgeld op voor de Jeugdcentrale. Het geld wordt gebruikt om voor de kinderen leuke clubavonden te kunnen organiseren. Vanaf komende week is het mogelijk dat er iemand langs de deur komt als u al donateur bent. Draagt u de Jeugdcentrale een warm hart toe, bent u nog geen donateur en zou u ons financieel willen ondersteunen, dan kunt u zich opgeven als donateur bij Mario Swaanen of op jeugdcentrale@gkschoonrewoerd.nl.
Groeten, Bestuur van de Jeugdcentrale

De Rommelschuur

Op zaterdag 12 maart is De Rommelschuur van 9.00 – 12.00 uur geopend. Er is nog steeds uitverkoop bij de kleding en de schoenen.
De activiteitencommissie

Bij het H.A.

Hoop aan vluchtelingen in de regio (ZOA) Miljoenen mensen zijn op de vlucht als gevolg van oorlogsgeweld of een natuurramp. Deze mensen vluchten, omdat ze alles kwijt zijn geraakt en op zoek zijn naar veiligheid. Moeders willen dat hun kinderen het overleven. Vaders willen hun gezin beschermen tegen geweld. Ze willen graag in de buurt van hun land blijven. Daar ligt hun hart en daar lag hun toekomst. Ze hopen ooit weer terug te gaan. ZOA vangt deze vluchtelingen op in de regio en biedt hulp. Dat doen ze bijvoorbeeld in het Midden-Oosten, Ethiopië en Myanmar. Zij helpen vluchtelingen met onderdak en voedsel, maar ook met het opbouwen van een nieuw bestaan. Samen werken zij op die manier aan herstel totdat de vluchtelingen weer in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Zo draagt ZOA bij aan een nieuw perspectief van hoop waarin mensen in waardigheid en onderling vertrouwen samenwerken aan hun toekomst. Van harte bij u aanbevolen.
De Diaconie

Collecte 40-dagentijd

Vandaag: Steun Syrische vluchtelingen.
Volgende week: Steun migranten in Nederland.
Uit alle windstreken zijn ze naar Nederland gekomen, de inwoners van Amsterdam Zuidoost. Ze vertegenwoordigen meer dan 135 nationaliteiten, maar worstelen allemaal met hetzelfde: hoe vinden we onze weg in dit nieuwe land met zijn woud aan maatschappelijke instellingen en overheidsloketten? En hoe voeden we onze kinderen op in een cultuur die zo anders is dan de onze? Bij het diaconale centrum Stap Verder helpen vrijwilligers hen bij het vinden van antwoorden. Dit centrum is een gezamenlijk initiatief van de kerken in Amsterdam Zuidoost en de Sociëteit Afrikaanse Missiën. Het centrum bruist van activiteit. Allereerst zijn er wekelijks taallessen, maar er is ook een kenniscentrum met spreekuren over maatschappelijke hulp, juridische bijstand, medische zorg. Ouders kunnen er terecht voor ondersteuning bij de opvoeding en iedere week is er een warme maaltijd. Op deze manier helpen vrijwilligers uit de kerken hun buurtgenoten een stap verder bij het opbouwen van een bestaan in ons land. Op zondag 13 maart collecteren we voor het werk van Kerk in Actie in Nederland zoals dit diaconale project. Zet u een stap en geeft u in de collecte?

Verslag gemeente-vergadering

U kunt het verslag van de gemeentevergadering van 11 maart 2015 opvragen bij de scriba. Graag zoveel mogelijk digitaal: scriba@gkschoonrewoerd.nl

Presentatie Keniareis

Lianne van der Zijden gaat deze zomer voor 3 weken naar Kenia. Ze gaat daar, samen met een groep, lerarenhuizen met eigen sanitair bouwen. De leraren willen graag les geven, maar hebben geen woning in de omgeving van de school. De lokale wegen in Kenia zijn vrij slecht. Daardoor is het niet handig als leraren ver weg van hun werkplek wonen. Als een leraar heel lang moet reizen kost dit veel tijd. Om te voorkomen dat al die tijd verloren gaat is er huisvesting nodig. Na de ochtenddienst zal Lianne in de Lichtkring een presentatie geven over deze reis. Blijf u ook nog even luisteren?

Actie Keniareis Lianne

Wij, als KerkinActie werkgroep zijn een actie voor Lianne gestart om geld in te zamelen om deze reis en de werkzaamheden te kunnen financieren. Op dinsdagavond 8 maart gaat de KIAW samen met de jeugd van onze kerk langs de deuren in Schoonrewoerd om rollen WC papier te verkopen. De dag erna, biddag, zullen we ook in de Lichtkring staan. Dus heeft u de jeugd gemist op 8 maart of woont u niet in Schoonrewoerd, dan kunt u uw WC papier alsnog meenemen. Bouwt u ook mee aan beter onderwijs?

Ontbijt voor het goede doel

Op zaterdag 19 maart kan u zich heerlijk laten verwennen door de bestuursleden en vrijwilligers van de Stichting Helping Hands Shanti Didi! Tussen 8 en 10 uur kan u door de vrijwilligers van de Stichting Helping Hands Shanti Didi een heerlijk uitgebreid ontbijt bij u aan huis laten brengen voor de kostprijs van 10 euro per ontbijt (per persoon), dit binnen het grondgebied van Schoonrewoerd, Leerdam, Leerbroek, Meerkerk, Zijderveld, Hei- en Boeicop, Everdingen, Acquoy, Heukelum en Asperen.
De opbrengst van deze actie gaat naar de Stichting Helping Hands Shanti Didi. De Stichting is kleinschalig en wordt volledig door onbetaalde vrijwilligers gerund, hierdoor komt (net geen) 100% van de donaties en opbrengsten ten goede van het doel waar de Stichting voor staat. Zij heeft als doel financiële hulp te bieden bij de bekostiging van vaak levensreddende medicijnen en bij de aanschaf van medische apparatuur voor de inrichting van het St. Joseph Ziekenhuis te Hoshangabad (in de streek van Bhopal) en het Dayah Sagar ziekenhuis te Amravati. Deze beide instellingen zijn voorzieningen voor de allerarmsten in India en worden beheerd door de zusters Franciscanessen die er taken vervullen als gynaecoloog, internist, apotheker enz.. Zonder de inzet van de zusters Franciscanessen zouden duizenden van de allerarmsten in deze regio’s verstoten blijven van gezondheidszorg, omdat ze het zelf niet kunnen bekostigen. De zusters worden bij dit werk niet door de Indiase staat gefinancierd en zijn dus volledig afhankelijk van donaties van hun overkoepelende orde en van andere organisaties.
Inschrijven voor een ontbijt kan via intekenlijsten die zich bevinden in de Lichtkring van de Kerk, in de huisartsenpraktijk De Wiel op de locaties Schoonrewoerd en Leerbroek. Vermeld in dit geval duidelijk uw naam, adres en het gewenste aantal ontbijten. Inschrijven kan tot donderdag 10 maart 2016. Een ontbijt wordt contant afgerekend bij aflevering. De vrijwilligers vinden het erg fijn als u gepast kan betalen.
Als Stichting hopen we u talrijk met een ontbijt te mogen verwennen om zo weer een bijdrage te kunnen leveren voor de gezondheid van onze armste medemensen. We danken bij voorbaat allen die ons bij dit initiatief helpen en zeker ook zij die op ons ontbijt willen intekenen.
Namens Stichting Helping Hands Shanti Didi, Christina Noppe (voorzitter)

Alle nieuwsberichten