Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2016-07

40-dagenproject Kindernevendienst

We gaan in de veertigdagentijd stap voor stap op weg naar Pasen. Het is een reis die begint in de woestijn en eindigt in een tuin. Op deze reis horen we verhalen en maken we van alles mee. Vandaag beginnen we de reis met onze reiskoffer waarin we alvast een herinnering en reisgidsen hebben zitten. Elke week komt er weer wat nieuws bij en vullen we de reisgids verder in. Ga je mee?

Collecte 40-dagentijd

Vandaag: Steun weeskinderen in Oekraïne
Volgende week: Steun kwetsbare vrouwen in India
Jong trouwen en voor je man zorgen, dat is de bestemming van veel meisjes in India. Als hun man dan werkloos wordt en er armoede heerst in het gezin, komen er problemen. Veel mannen reageren dat af met geweld of raken verslaafd. En veel vrouwen ontvluchten de problemen door de stap te zetten naar prostitutie of drugs. Gelukkig zetten de kerken in India ook een stap naar deze vrouwen. Dat doen ze samen met het Priscillacentrum. Dit centrum ‘leent’ een jaar lang een kerkgebouw om er vakopleidingen te organiseren. De leden van de kerken helpen daarbij als vrijwilliger. De vrouwen krijgen ook bijbellessen en pastorale zorg. Ze leren een vak, maar ook dat ze waardevolle mensen zijn, geliefd door God. Dat verandert hun leven totaal! “Ik was een verlegen meisje, maar geef nu zelfs naailes aan anderen.” vertelt een van hen. Na een jaar kan de kerk het project meestal zelfstandig runnen en verhuist het Priscillacentrum naar een ander kerkgebouw. Zo breidt het werk zich als een olievlek uit over Noordoost-India. Op zondag 21 februari collecteren we voor het werelddiaconale werk van Kerk in Actie zoals dit project in India. Zet u een stap en geeft u in de collecte?

Uitnodigingen

Volgende week zondag, 21 februari, worden na de kerkdienst de uitnodigingen voor de gemeentevergadering van 9 maart en de brieven voor het noemen van namen nieuwe ambtsdragers weer uitgereikt. De brieven liggen klaar in de hal. Wilt u, indien mogelijk, zoveel mogelijk brieven van gemeenteleden die niet in de kerk zijn maar wel in uw directe omgeving wonen meenemen. Alvast bedankt voor uw medewerking.
Wout Versteeg

Belijdenis-catechese

Denk je er wel eens over na of belijdenis doen iets voor jou zou zijn? Of wil je je in ieder geval verdiepen in het geloof met anderen die ook op die drempel staan? Als er mensen zijn die dit graag willen, dan gaan we een aantal keren met elkaar in gesprek, op ontdekkingstocht door ons geloof. Het kan zijn dat we dan uitkomen bij belijdenis doen. Dat zou mooi zijn! Maar als we tot de conclusie komen dat dat (nog) niet het beste is, dan kan dat ook. Kortom: is geloven belangrijk voor jou en wil je daar op dit moment meer mee, laat het me (liefst deze maand) weten. Dan weet ik of er animo is en kunnen kijken hoe we het aan gaan pakken.
ds. Gerlinde van den Berg-de Haan

Wijkavond

Donderdag 18 februari is er de wijkavond voor wijk B. Hartelijk welkom bij Thomas en Lata Rijneveld, Middelkoop 14-16, Leerbroek. Aanvang 20.00 uur, koffie en thee vanaf 19.45 uur. Komt u/jij ook ? Het is fijn als u dit laat weten aan iemand van het wijkteam.

Van de Jeugdcentrale

We zijn nog steeds op zoek naar nieuwe clubleiding, secretaris en penningmeester voor het volgende seizoen. Daarom willen we vandaag na de kerkdienst een “promo-middag” organiseren in de Jeugdruimte. Het thema is: “Hart voor de jeugd”. We willen uitleggen waar we voor staan als club en hoe we dit in de praktijk brengen. We hopen hiermee mensen enthousiast te maken om zich aan te sluiten bij ons team om samen met ons de clubavonden mogelijk te maken. Daarnaast is niet alleen hulp voldoende om de clubavonden tot een succes te maken en uit te dragen waar we voor staan. Financieel kunnen we ook hulp gebruiken. Vele van u zijn al jarenlang trouwe donateurs. Wij willen jullie hiervoor hartelijk bedanken. Ieder jaar kunnen we hierdoor weer waardevolle dingen organiseren voor de kinderen en jeugd van onze kerk. Het is al een tijdje geleden dat we nieuwe donateurs gevraagd hebben. Als u zich geroepen voelt om donateur te worden, dan kunt u contact opnemen met de penningmeester van onze club (Mario Swaanen). Hopelijk tot na de dienst! Groeten,
Bestuur van de Jeugdcentrale.

Zangdienst

Op 28 februari is er een avonddienst en dat wordt een zangdienst. U kunt voor deze dienst liederen aandragen. Er ligt een intekenlijst in de garderobe van de kerk. U kunt ook uw liederen via de mail aan de predikant, ds. Gerlinde van den Berg-de Haan doorgeven. Uiterste inleverdatum is: 14 februari. We rekenen erop dat u uw lievelingsliederen aan ons doorgeeft, zodat we samen een mooie dienst kunnen voorbereiden.
Liturgie commissie, Jolanda Lemcke

Alle nieuwsberichten