Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2016-06

Openbaring

Vanavond (7 februari) zal de eerste bijeenkomst zijn over het bijbelboek Openbaring. Het is een bijzonder boek. Het staat vol met visioenen van Johannes, maar ook met raadgevingen aan de kerk. We komen samen in de consistorie, we beginnen met een gebed en het zingen van een lied, en zullen ons dan aan de hand van een boekje gaan verdiepen in de wereld van Openbaring. Het boekje legt ook de link naar ons leven van alledag. Ieder is van harte welkom om 18:30 uur, in de consistorie dus. Wie vanavond verhinderd is, maar wel graag mee wil doen: later aansluiten is altijd mogelijk!
Hartelijke groet, Jan van Beuzekom en ds. Gerlinde van den Berg-de Haan

Collecte 40-dagentijd

Volgende week: Steun weeskinderen in Oekraïne
Het thema van de 40-dagentijdcampagne is ‘Ik ga’. En dat doen de leden van een tweetal kerken in Oekraïne. Ze zetten een stap naar verwaarloosde en straatarme kinderen die bij hen in de buurt wonen. Ze vangen hen op in hun eigen kerkgebouw, geven hen een warme maaltijd, helpen bij het huiswerk en spelen en knutselen met hen. Dit is helaas hard nodig. In Oekraïne wordt de armoede steeds groter en dat heeft grote gevolgen voor de kinderen. Hun ouders zijn werkloos of verdienen te weinig om hun gezin te kunnen onderhouden. Ze vertrekken naar de stad of het buitenland om werk te zoeken en laten hun kinderen over aan de zorg van oma. Sommigen raken in hun wanhoop verslaafd aan alcohol en drugs. Met hulp van professionele medewerkers van Youth for Christ worden straatarme kinderen uit de regio opgevangen en verzorgd. Dat gebeurt in dagopvangcentra na schooltijd, maar een van de kerken heeft ook een opvanghuis waar kinderen die thuis niet veilig zijn, permanent wonen tot ze op eigen benen kunnen staan.
Op zondag 14 februari collecteren we voor het werk van Kerk in Actie, zoals dit project in Oekraïne. Zet u een stap en geeft u aan de collecte?

Preeklezers

Zowel Janny Ippel als Ad Verhoeff hebben aangegeven dat zij hun werkzaamheden als preeklezer willen beëindigen. Uiteraard respecteert de kerkenraad dit besluit. Wat niet wegneemt dat het wel jammer is, omdat ze gedurende vele jaren op een voortreffelijke wijze dit mooie werk binnen de gemeente hebben gedaan. We zijn Janny en Ad dan ook veel dank verschuldigd omdat zij de preekvoorzieners, wellicht ook wel eens in noodgevallen, hebben geholpen om het preekrooster rond te krijgen. En het zal, al hebben we daar als gemeente nooit iets van gemerkt, niet altijd makkelijk zijn geweest. Janny en Ad, namens de kerkenraad en zeker ook namens de gemeente hartelijk dank voor jullie inzet.
Namens de kerkenraad: Wout Versteeg

Veranderdag

Speelt u al langer met de gedachte om eens iets te doen voor een ander, maar heeft u nooit de stap gezet? Op de Veranderdag krijgt u de kans. Voeg de daad bij het woord en wees een verandering voor iemand die echt hulp nodig heeft. En vooral, ontdek hoe de ander u verandert!
Al voor de vijfde keer organiseren Kerk in Actie en Present tijdens de 40-dagentijd de Veranderdag. Met elkaar zorgt u ervoor dat mensen de stap naar verandering kunnen zetten. Op allerlei manieren. U kunt helpen bij het opfrissen van een woonkamer, gaat aan de slag in een verwilderde tuin, etc.
Ook dit jaar willen wij weer meedoen aan deze Veranderdag en wel op zaterdag 19 maart a.s.. Wie komt er meehelpen? U kunt zich aanmelden t/m zondag 14 februari a.s. bij Truus Bonouvrié.

Zangdienst

Op 28 februari is er een avonddienst en dat wordt een zangdienst. U kunt voor deze dienst liederen aandragen. Er ligt een intekenlijst in de garderobe van de kerk. U kunt ook uw liederen via de mail aan de predikant, ds. Gerlinde van den Berg-de Haan doorgeven. Uiterste inleverdatum is: 14 februari. We rekenen erop dat u uw lievelingsliederen aan ons doorgeeft, zodat we samen een mooie dienst kunnen voorbereiden.
Liturgie commissie, Jolanda Lemcke

Koekactie koor ‘Zout’

De leden van het koor ‘Zout’ komen op zaterdag 13 februari 2016 in Schoonrewoerd weer langs voor de jaarlijkse koekactie. De jaarlijkse koekactie wordt (mede) gehouden om de uitgaven van ons koor zoals dirigent, optredens etc te kunnen bekostigen. Het koor komt langs met stroopwafels (€ 2,50) en rozijnenkoeken (€ 3,50). Een speciale aanbieding: 3 koeken kosten € 10,00. Koopt u ook stroopwafels/koeken van het koor?

De Rommelschuur

Op zaterdag 13 februari is De Rommelschuur van 9.00 – 12.00 uur geopend. We hebben opnieuw veel spullen binnen gekregen. Kom kijken of er iets van uw gading bij is!
De activiteitencommissie

Wijkavond

Volgende week beginnen we met de wijkavonden, bijeenkomsten vol gezelligheid, ontmoeting en bezinning rondom een boeiend onderwerp. Donderdag 18 februari om 20.00 uur vindt de eerst wijkavond plaats voor wijk B. Deze avond wordt gehouden bij de fam. Rijneveld, Middelkoop 14-16 in Leerbroek. U wordt van harte uitgenodigd voor deze avond. Vanaf 19.45 uur staat de koffie en thee klaar.
Het is fijn als u vooraf doorgeeft of u aanwezig bent. Dit kunt u doen bij Jan en Bep van Zanten of via de mail: wijkouderling-b@gkschoonrewoerd.nl
Wijkteam B

Voedselbank

De voedselbank vraagt vrijwilligers die mee willen werken, samen met een ervaren kracht, aan een actie in een supermarkt. U kent het vast wel, als u in de supermarkt bent om boodschappen te gaan doen, dat er gevraagd wordt of u ook een artikel voor de voedselbank wilt meenemen.
Heeft u interesse om een paar uurtjes mee te doen of wilt u hierover meer weten, stuur dan een mailtje naar ambassadeur@voedselbankleerdam.nl en Dijo van der Hek zal contact met u opnemen.

Bericht van een kerkhopper

Onlangs heeft een kerkhopper (iemand die regelmatig in andere plaatsen kerkdiensten bijwoont) onze kerk bezocht. Deze tiener houdt ook een blog bij en schreef het onderstaande bericht. Het hele bericht is te lezen op: http://kerkhopper.nl/
Groeten, Anneke Scherpenzeel-Brouwer

Op 24 januari 2016 bezocht ik de Gereformeerde kerk van Schoonrewoerd. We besloten om te gaan fietsen. Na een kleine vijf minuten begon het te regenen. We moesten nog zo’n 40 minuten, dus het was duidelijk dat we doorweekt aankwamen bij de kerk.
We schaamden ons een beetje, omdat we helemaal doorweekt waren. Natuurlijk waren er meer mensen op de fiets, maar deze hoefden duidelijk minder ver dan wij. Daarbij waren we gasten en hadden we van te voren verwacht dat iedereen dit ook zou merken. In zo’n klein dorpje, zo dachten wij, kent natuurlijk iedereen elkaar. Gelukkig bleek dit reuze mee te vallen.
We werden hartelijk welkom geheten en mochten een liedboek lenen. Ook kregen we een blaadje met daarop een aantal aankondigingen en het onderwerp van de volgende dienst. We gingen zitten en werden van alle kanten toegelachen door vriendelijke ouderen. Ik was een van de weinige jongeren.
De dienst werd geleid door een gastpredikant. Hij gaf een preek over ‘zieltjes winnen’, en hoe dit altijd als iets slechts werd gezien, terwijl het ‘werven van mensen die gered kunnen worden door het geloof’ eigenlijk precies onze taak is. Het was echt een preek waar je nog lang over na denkt.
De liederen die we zongen kwamen uit het nieuwe liedboek. Ik vond de aansluiting van de liederen op de preek niet heel goed, maar het klonk geweldig. Ik ben echt nog nooit eerder in een kerk geweest waar het gezang zo mooi klonk. Ik weet niet of er in deze kerk veel wordt geoefend op de liederen, of dat er in Schoonrewoerd gewoon veel zangtalenten wonen. Misschien lag het wel aan de akoestiek van het gebouw. Het maakt eigenlijk niet zoveel uit, het klonk in ieder geval erg mooi.
We besloten om nog even te blijven na de dienst om koffie te drinken en warm te worden. Direct kwamen verschillende mensen op ons af. Ze vroegen of we nieuw waren, waar we vandaan kwamen, en wat we vonden van de kerk. De mensen waren erg aardig en vertelden ons veel over de kerk, waar ze allen erg trots op bleken te zijn. We kregen zelfs een rondleiding door de vergaderzalen en de zalen waar jongerenavonden werden gehouden.
Van te voren was ik bang voor starende ogen en afkeer voor ons als gasten (die niet eens met het hele gezin kwamen). Dit bleek totaal onnodig. Iedereen was aardig en leek het hartstikke leuk te vinden dat er nieuwe mensen waren. Ik voelde me erg welkom.

Alle nieuwsberichten