Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2016-03

Bloemengroet

We hebben dit jaar als thema: goede buren. Als u iemand weet die niet tot onze kerk behoort maar wel een opstekertje kan gebruiken, schroom dan niet om contact met mij op te nemen zodat we als kerk kunnen laten merken dat we ook oog voor anderen hebben en ons jaarthema recht doen.
Janet de Zeeuw

Contract en preekconsent

De kerkenraad laat u weten dat we met onze kerkelijk werker, Tineke van Ooijen-van Bruksvoort, overeenstemming hebben bereikt om haar contract per 14 februari 2016 voor onbepaalde tijd te verlengen. Uiteraard zijn we daar blij mee, omdat we de afgelopen twee jaar naar volle tevredenheid met haar hebben samengewerkt. We weten dat Tineke zich thuis voelt in onze gemeente, en daarom heeft ze aangegeven dat ze in de toekomst nog veel voor onze gemeente kan en wil betekenen. Daarom ziet de kerkenraad uit naar een vruchtbare samenwerking met Tineke en we wensen haar Gods zegen toe bij haar werk. In overleg met de kerkenraad is aan haar takenpakket niets veranderd.
Kort geleden is door de classis Gorinchem namens de synode aan Tineke ook een preekconsent verleend. Alle reden om haar hiermee geluk te wensen. En wat is het dan mooi dat juist vandaag Tineke de kerkdienst zal leiden.
Namens de kerkenraad: Wout Versteeg

50+middag

Donderdag 21 januari a.s. komen we voor de eerste keer in dit nieuwe jaar weer bij elkaar. We hopen voor ons allen op een goed en vooral gezond jaar. Zoals we tot nog toe zien laat de winter het nog wat afweten, al wordt het al wat kouder. Vandaar dat we nu maar eens een film draaien over een echte winter. De film ‘De hel van ’63’ toont de strenge winter van 1963 en de Elfstedentocht die in dat jaar gereden werd. Het is een geromantiseerd verhaal over die barre tocht en is gemengd met authentieke beelden. Een mooie film die de moeite van het kijken waard is. Ook kunt u deze middag uw jaarcontributie (€ 10,-) voldoen bij onze penningmeester Adri Bienefelt. De middag begint om 14.00 uur en duurt tot ongeveer 16.00 uur.
Heeft u vervoer nodig, neemt u dan contact op met Ad Verhoeff.

‘De dementie-vriendelijke kerk’

We wijzen u alvast op de 50+-middag van 17 maart a.s. Dan zal ds Roding-Schilt, geestelijk verzorger in een verpleeghuis, een lezing houden over de ‘Dementie-vriendelijke kerk’. Als een of meer leden van je geloofsgemeenschap dement wordt, hoe ga je daar dan mee om? Ds Roding-Schilt probeert antwoorden te vinden en met ons daarover in gesprek te gaan. Zij heeft over dit onderwerp een toegankelijk boekje geschreven, met dezelfde titel als de lezing van deze middag. In de gemeentebrief voorafgaand aan 17 maart zal nog wat meer informatie gegeven worden. Naast de senioren nodigen we uitdrukkelijk ook anderen dan de gebruikelijke groep uit, zoals ambtsdragers, pastoraal medewerkers, familieleden, predikant, gemeenteleden en niet- gemeenteleden, u bent van harte welkom. De middag begint om 14.00 uur en duurt tot ongeveer 16.00 uur.
De commissie senioren 50+

Geloofsopvoedingsavond

Op woensdag 3 febr. is er weer een geloofsopvoedingsavond. De avond zal beginnen om 20.00 uur. Over de inhoud van deze avond zullen we jullie/u nog informeren. Houd de gemeentebrief dus goed in de gaten! En reserveer deze avond vast in jullie/uw agenda.
Tineke v Ooijen en Marjolijn Laurman – Ippel

Week van Gebed 2016 ‘Het woord is aan jou’

Van 17-24 januari 2016 vindt de Week van Gebed plaats. Kijkend naar de toestand in de wereld is gebed hard nodig!! Daarom nodigen we iedereen die gelooft in de kracht van het gebed uit om mee te komen bidden!!
Door heel Nederland zijn honderden plaatselijke gemeenten uit verschillende kerkverbanden actief bij de gebedsweek betrokken. De gebedssamenkomsten in Leerdam vinden plaats vanaf maandag 18 januari t/m zaterdag 23 januari in de Hoeksteen, Koningin Emmalaan 41 in Leerdam. Alle samenkomsten beginnen om 19.00 uur en duren ongeveer een uur. Organisator is de CEL, een samenwerkingsverband van een aantal Leerdamse kerken.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan van Beuzekom

Liedboek

We gebruiken het nieuwe liedboek nu al weer 2 jaar. Hierbij een korte laatste evaluatie met dank aan de kosters, die mij de liederen steeds doorgaven:
Van de 382 al bekende liederen in het NLB hebben we er 261 in deze 2 jaar minstens één keer gezongen. Van de 747 nieuwe liederen in het NLB hebben we er 169 minstens één keer gezongen.
We gebruiken het nieuwe liedboek nu al weer 2 jaar. Hieronder een korte laatste evaluatie met dank aan de kosters, die mij de liederen steeds doorgaven. Op het grijs in de balken hieronder ziet u aangegeven hoeveel liederen we in deze 2 jaar minstens één keer gezongen hebben.

De lijst van de in onze kerk meest gezongen liederen:
van de al bekende liederen (tussen haakjes = aantal keren gezongen):

  1. psalm 103 – Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren (15x)
  2. lied 653 – U kennen, uit en tot U leven (14x)
    lied 912 – Neem mijn leven, laat het, Heer (14x)
  3. lied 415 – Zegen ons, Algoede (12x)
    en van de nieuwe liederen:
  4. lied 416 – Ga met God en Hij zal met je zijn (20x)
  5. lied 280 – De vreugde voert ons naar dit huis(12x)
  6. lied 791 – Liefde eenmaal uitgesproken (10x)

Bent u ook zo gegrepen door die prachtige schat aan liederen? Wellicht dat onderstaand boek voor u een leidraad kan zijn: “ Iedere dag een nieuw begin – dagelijks op weg met het Liedboek.” onder redactie van Nienke van Andel. Uitg. Boekencentrum
Arend Niebeek

Zangdienst

Op 28 februari is er een avonddienst en dat wordt een zangdienst. U kunt voor deze dienst liederen aandragen. Er ligt een intekenlijst in de garderobe van de kerk. U kunt ook uw liederen via de mail aan de predikant, ds. Gerlinde van den Berg-de Haan doorgeven. Uiterste inleverdatum is: 14 februari. We rekenen erop dat u uw lievelingsliederen aan ons doorgeeft, zodat we samen een mooie dienst kunnen voorbereiden.
Liturgie commissie, Jolanda Lemcke.

Alle nieuwsberichten