Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2016-04

Twitterdienst

Zondag 31 januari is er weer een Twitterkerkdienst. Het thema is Masker af?! Wie dat wil kan via Twitter hierover meepraten, vragen stellen, op elkaar reageren. We lezen uit de bijbel over het masker van Petrus, we zingen en luisteren naar (pop)nummers die gaan over maskers: kan en wil je je verstoppen voor mensen? En voor God? Neem je telefoon of tablet mee. Maar meetwitteren kan ook zonder eigen ‘apparaat’: er zal een extra tablet aanwezig zijn. Meetwitteren is trouwens niet verplicht. “Gewoon” luisteren, zingen en bidden is natuurlijk ook goed. Je/u bent van harte welkom!
Groeten van Anneke Scherpenzeel, Marjolijn Laurman en Gerlinde van den Berg

Openbaring

Het bijbelboek Openbaring is een bijzonder boek. Het staat vol met visioenen van Johannes, maar ook met raadgevingen aan de kerk. Wilt u/wil jij daar wel eens meer van weten? Dat kan! Op de eerste zondag van de maand zal er de komende maanden een bijeenkomst zijn (in plaats van een avonddienst). We komen samen in de consistorie, en zullen aan de hand van een boekje ons gaan verdiepen in de wereld van Openbaring. Het boekje legt ook de link naar ons leven van alledag. Op 7 februari is ieder van harte welkom om 18:30 uur, in de consistorie dus.
Hartelijke groet, Jan van Beuzekom en ds. Gerlinde van den Berg-de Haan

Geloofsopvoedingsavond

Op woensdag 3 febr. nodigen wij iedereen uit die met ons mee wil denken/praten over geloofsopvoeding. Het thema van deze avond zal zijn: ‘De kerk, moet dat?’ We gaan met elkaar nadenken welke rol de kerk in ons leven heeft en in dat van onze (klein)kinderen. Als de (klein)kinderen niet meer naar de kerk gaan, hoe gaan we hiermee om? Wat komt er in de plaats van de kerk? Zijn er wellicht ook andere manieren om uiting te geven aan ons geloof? Wat mis jij/u in de kerk zodat onze jeugd wellicht wel weer komt? Graag gaan wij hierover met elkaar in gesprek. De avond begint om 20.00u en is rond 22.00u afgelopen. De koffie/thee staat om 19.45u voor jou/u klaar. Van harte welkom!
Groeten Tineke van Ooijen en Marjolijn Laurman-Ippel

De Rommelschuur

Op zaterdag 30 januari is De Rommelschuur van 9.00 – 12.00 uur geopend. We hebben de afgelopen tijd veel spullen kunnen sorteren. Alles staat weer netjes in de stellingen. Kom gerust langs om te kijken of gewoon even gezellig aan de koffietafel om elkaar te ontmoeten.
De activiteitencommissie

Zangdienst

Op 28 februari is er een avonddienst en dat wordt een zangdienst. U kunt voor deze dienst liederen aandragen. Er ligt een intekenlijst in de garderobe van de kerk. U kunt ook uw liederen via de mail aan de predikant, ds. Gerlinde van den Berg-de Haan doorgeven. Uiterste inleverdatum is: 14 februari. We rekenen erop dat u uw lievelingsliederen aan ons doorgeeft, zodat we samen een mooie dienst kunnen voorbereiden.
Liturgie commissie, Jolanda Lemcke

Van de Jeugdcentrale

We zijn nog steeds op zoek naar nieuwe clubleiding, secretaris en penningmeester voor het volgende seizoen. Daarom willen we op 14 februari na de kerk een “promo-middag” organiseren na de kerk in de Jeugdruimte. Het thema is: “Hart voor de jeugd”. We willen uitleggen waar we voor staan als club en hoe we dit in de praktijk brengen. We hopen hiermee mensen enthousiast te maken om zich aan te sluiten bij ons team om samen met ons de clubavonden mogelijk te maken.
Daarnaast is niet alleen hulp voldoende om de clubavonden tot een succes te maken en uit te dragen waar we voor staan. Financieel kunnen we ook hulp gebruiken. Vele van u zijn al jarenlang trouwe donateurs. Wij willen jullie hiervoor hartelijk bedanken. Ieder jaar kunnen we hierdoor weer waardevolle dingen organiseren voor de kinderen en jeugd van onze kerk.
Het is al een tijdje geleden dat we nieuwe donateurs gevraagd hebben. Als u zich geroepen voelt om donateur te worden, dan kunt u contact opnemen met de penningmeester van onze club (Mario Swaanen). Hopelijk tot 14 februari,
Groeten, Bestuur van de Jeugdcentrale

Gebedskring Hervormde Gemeente

U wordt door de Hervormde Gemeente weer van harte uitgenodigd om mee te doen met de gebedskring. Deze zal gehouden worden woensdag 27 januari. U bent dan ’s avonds vanaf 19.45 uur welkom in de consistorie van de Hervormde Gemeente.
Wout Versteeg

Alle nieuwsberichten