Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2015-43

Gebedskring Hervormde Gemeente

U wordt door de Hervormde Gemeente weer van harte uitgenodigd om mee te doen met de gebedskring. Deze zal gehouden worden woensdag 28 oktober. U bent dan ’s avonds vanaf 19.45 uur welkom in de consistorie van de Hervormde Gemeente.
Wout Versteeg

Preekbespreking 1-11-2015

Gespreksonderwerp van de preekbespreking is: Van wie ben ik de naaste?
Deze preekbespreking wordt geleid door Ds. B.H.Steenwijk uit Nijkerk na de morgendienst. De schriftlezingen zijn uit Lukas 10: 25-37 en Mattheüs 25: 31-46. Van harte aanbevolen.

De grote schoonmaak

De Grote Schoonmaak staat gepland op woensdag 28 okt. Dus we hopen op veel vrijwillige handen die met goede zin komen schoonmaken. Naast al het binnenwerk hopen we ook op “man” kracht voor de buitenboel. Vergeet niet om een emmer, spons zeem enz. mee te nemen. We starten om 8.30 uur en om 10 uur drinken we koffie met wat lekkers Tot 28 oktober.
Kerkrentmeesters

De Rommelschuur

Op zaterdag 31 oktober is de Rommelschuur geopend van 9.00 – 12.00 uur. De stellingen zijn vernieuwd en ook de verlichting is verbeterd. Alles ziet er weer mooi uit en het staat heel overzichtelijk uitgestald. De najaars/winterkleding is volop aanwezig. In de boekenschuur staan prachtige boeken voor de lange avonden. Kom gerust even langs, de koffie staat klaar!
De activiteitencommissie

Levensmiddelen voor de Voedselbank Leerdam

Op de Dankdag voor Gewas en Arbeid danken wij God voor de vruchten van ons werk: wanneer we te eten en te drinken hebben, wanneer we werk hebben, het blijft iets om dankbaar voor te zijn.
Evenals vorig jaar willen wij met Dankdag (woensdagavond 4 november en voor diegenen die deze avond misschien niet in de gelegenheid zijn om te komen ook op zondag 8 november) levensmiddelen inzamelen voor de voedselbank in Leerdam.
Stichting Voedselbank Leerdam is al sinds 2005 actief in het bestrijden van stille armoede en helpt hen die door omstandigheden tijdelijk onder de armoedegrens leven. Ook in de gemeente Leerdam neemt helaas het aantal gezinnen toe dat een beroep moet doen op ondersteuning van de Voedselbank. Er worden wekelijks gemiddeld zo’n 85 gezinnen voorzien van een voedselpakket.
De volgende producten zijn momenteel hard nodig:
macaroni, koffie, olie, spaghetti, thee, fruit in blik, macaronimix divers, houdbare melk, maandverband, groenten in blik, yoghi, broodbeleg (jam, hagelslag, chocopasta, etc.), rijst, aanmaaklimonade, babyvoeding (potjes fruit en groenten), en wasmiddel (kleur).
Let u wel op de houdbaarheidsdatum? Hoe langer houdbaar, hoe beter!
Geld is ook welkom, een collectebus is aanwezig. Wij staan weer klaar om uw bijdragen in ontvangst te nemen. Alvast onze hartelijke dank!
De Diaconie

Bijbelquiz

Ook dit jaar willen we weer de Bijbelquiz van het Nederlands Bijbelgenootschap houden in De Lichtkring. We nodigen jullie van harte uit om deze avond vrij te houden voor deze leuke en interessante avond. Graag willen we ook een misverstand uit de wereld helpen: DIT IS GEEN QUIZ VOOR BIJBELGELEERDEN, MAAR VOOR IEDEREEN!!! . We hopen dus ook op een goede opkomst.
En daarmee bedoelen we eigenlijk: GRAAG MEER DAN VORIG JAAR!!! Laat u niet kennen en kom naar de quizavond op 28 oktober a.s. Vanaf 19.45 uur staan koffie en thee klaar. Om 20.00 uur beginnen we met de quiz.
Commissie Gemeenteopbouw

Predikant-Organist ERICK VERSLOOT

Op 25 oktober a.s. zal Erick Versloot weer voorgaan in een speciale avonddienst. Het thema van deze dienst zal zijn: Het lied op andere lippen – Een leven in liederen.
In zijn liederen reikt Sytze de Vries woorden aan voor alle levensfasen: van de wieg tot het graf, in ziekte en gezondheid, bij elkaar vinden en loslaten, rond komen en gaan.
Een regel uit een van zijn bekendste liederen, ‘Zolang wij ademhalen’, luidt: ‘Het lied op andere lippen / draagt mij dan door de nacht.’ Liederen vergezellen een mens op zijn levensreis, vooral op de hoogte- en dieptepunten daarvan. En als iemand zelf soms adem tekort komt, kunnen wij zingend elkaar op die weg begeleiden. Het maakt zingen tot een diaconale daad! Dichter bij het lied!
Predikant-organist Erick Versloot uit Woerden zal na enkele inleidende en meditatieve notities over zingen aan de hand van een aantal liederen ons meenemen door de tijd. We krijgen letterlijk en figuurlijk een beeld van de dichter en zullen de geschiedenis van het ontstaan van een lied horen en soms ook welke geschiedenis een lied later in mensenlevens heeft geschreven. Zo zullen we met elkaar schatgraven naar parels in het liedboek.
En uiteraard zullen we de liederen daarna ook met elkaar zingen onder begeleiding van Erick Versloot. Kom, neem gerust iemand mee en ga mee op ontdekkingsreis door het nieuwe liedboek! Na afloop is er gelegenheid om elkaar bij koffie, thee en fris te ontmoeten. Er zijn ook diverse boeken en liedbundels van Erick Versloot verkrijgbaar.

Huis ter Leede

Bent u sociaal / maatschappelijk betrokken en op zoek naar een leuke en dankbare tijdsbesteding? Dan zijn wij op zoek naar u! Huis ter Leede is op zoek naar enthousiaste chauffeurs (op vrijwillige basis) voor het brengen van Tafeltje dekje – maaltijden in de regio. Meer informatie?
Bel of mail naar Iris van Wijk, vrijwilligerscoördinator. Tel: 06-13886423 Mail: vrijwilliger@huisterleede.nl

Alle nieuwsberichten